เนื้อเพลง Hang By, Hang By คำอ่านไทย Razorlight

I just got off the plane about ten minutes ago
( ไอ จั๊สท ก็อท ออฟฟ เดอะ เพลน อะเบ๊าท เท็น มิ๊หนิท อะโก)
And I’m nine drinks down, I’ve got nowhere to go
(แอนด์ แอม ไนน ดริ๊งค เดาน , แอฝ ก็อท โนแวร์ ทู โก)
But I ride a single star
(บั๊ท ไอ ไรด์ อะ ซิ๊งเกิ้ล สทาร์)
That generates no heat in your hand
(แดท เจ๊นเนอเหรท โน ฮีท อิน ยุร แฮนด์)
And I’m a boxer bucking on the back of the beat
(แอนด์ แอม มา บอคเซอะ buckings ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ บีท)
I’m a jet plane rising, turning on the heat
(แอม มา เจ๊ต เพลน ไรสอิง , เทินนิง ออน เดอะ ฮีท)
And I’ll swagger and sway
(แอนด์ อิลล ซแวกเกอะ แอนด์ ซเว)
But I’ll find my feet hang around me
(บั๊ท อิลล ไฟนด์ มาย ฟีท แฮง อะราวนฺดฺ มี)

Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by me
(แฮง บาย , แฮง บาย มี)

Iron Man’s sick of being Tony Stark
(ไอ๊อ้อน แมน ซิ๊ค อ็อฝ บีอิง โทนี่ ซทาค)
And the Silversurfer’s lost his silver heart
(แอนด์ เดอะ Silversurfers ล็อซท ฮิส ซิ๊ลเฝ่อร ฮาร์ท)
But you can see my secret identity
(บั๊ท ยู แคน ซี มาย ซี๊เขร็ท ไอเดนทิทิ)
Just slipping off the page into your hands
(จั๊สท สลิพปิง ออฟฟ เดอะ เพจ อิ๊นทู ยุร แฮนด์)

And receivers ring and telephones buzz
(แอนด์ ริซีฝเออะ ริง แอนด์ เท๊ลเลโฟน บัส)
And the lines get tangled and they’ll quicken your blood
(แอนด์ เดอะ ไลน์ เก็ท แทงเกิล แอนด์ เด๊ว ควีคเค็น ยุร บลัด)
But the taste of your skin is always enough
(บั๊ท เดอะ เท๊ซท อ็อฝ ยุร สกิน อีส ออลเว อีน๊าฟ)
So hang around me
(โซ แฮง อะราวนฺดฺ มี)

Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by me
(แฮง บาย , แฮง บาย มี)

From Weavers Field to Central Park
(ฟรอม Weavers ฟีลด ทู เซนทแร็ล พาร์ค)
Oh ours is the time that turns life into dark
(โอ เอ๊า ซิส เดอะ ไทม์ แดท เทิร์น ไล๊ฟ อิ๊นทู ด๊าร์ค)
And the evening strips away
(แอนด์ ดิ อี๊ฝนิ่ง ซทริพ อะเวย์)
And I forget to say what I meant to say
(แอนด์ ดาย ฟอร์เก๊ท ทู เซย์ ว๊อท ไอ เม็นท ทู เซย์)
I forget to say what I meant to say
(ไอ ฟอร์เก๊ท ทู เซย์ ว๊อท ไอ เม็นท ทู เซย์)

But I’m always arriving ten minutes too late
(บั๊ท แอม ออลเว เออรายวิง เท็น มิ๊หนิท ทู เหลท)
An there’s too much on my mind, too much on your plate
(แอน แดร์ ทู มัช ออน มาย ไมนด์ , ทู มัช ออน ยุร เพล๊ท)
And you know, and you know…
(แอนด์ ยู โนว์ , แอนด์ ยู โนว์)
You should really stick around
(ยู เชิด ริแอ็ลลิ สทิ๊ค อะราวนฺดฺ)

Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)
Hang by, hang by
(แฮง บาย , แฮง บาย)

Hang by, hang by me
(แฮง บาย , แฮง บาย มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hang By, Hang By คำอ่านไทย Razorlight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น