เนื้อเพลง Angels and Heroes คำอ่านไทย Brian Littrell

We are the poets, we are the dreamers
( วี อาร์ เดอะ โพ๊เอ๊ท , วี อาร์ เดอะ ดรีมเออะ)
We are the soldiers, we are the screamers
(วี อาร์ เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ , วี อาร์ เดอะ ซครีมเออะ)
We are the fallen to rise again
(วี อาร์ เดอะ ฟอลเล็น ทู ไร๊ส อะเกน)
We are the lovers, we are cynics
(วี อาร์ เดอะ ลัฝเออะ , วี อาร์ ซีนอิค)
We are the hours, we are the minutes
(วี อาร์ เดอะ เอาเอ้อร์ , วี อาร์ เดอะ มิ๊หนิท)
We are all friends in the end
(วี อาร์ ออล เฟรน ซิน ดิ เอ็นด)

So why be alive if you don’t follow your every dream
(โซ วาย บี อะไล๊ฝ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว ยุร เอ๊เฝอร์รี่ ดรีม)
Reach up to Heaven and stand for what you believe
(รี๊ช อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ สแทนด์ ฟอร์ ว๊อท ยู บีลี๊ฝ)

We don’t need wings to be angels
(วี ด้อนท์ นี๊ด วิง ทู บี แอ๊งเจล)
We don’t need reasons to be right
(วี ด้อนท์ นี๊ด รี๊ซั่น ทู บี ไร๊ท)
Your love makes us all better
(ยุร ลัฝ เม้ค อัซ ซอร์ เบ๊ทเท่อร์)
That who we really are
(แดท ฮู วี ริแอ็ลลิ อาร์)
Angels and heroes at heart
(แอ๊งเจล แซน อีโร แอ็ท ฮาร์ท)

We are the givers, we are receivers
(วี อาร์ เดอะ givers , วี อาร์ ริซีฝเออะ)
We are confessors, we are believers
(วี อาร์ ค็อนเฟซเออะ , วี อาร์ บิลีฝเฝอะ)
We are the strange familiar face
(วี อาร์ เดอะ สเทร๊งจ แฟมิ๊ลิอาร์ เฟซ)
We are afraid and so we follow
(วี อาร์ อะเฟรด แอนด์ โซ วี ฟ๊อลโล่ว)
We’re underpaid and so we borrow
(เวีย อันเดอะเพด แอนด์ โซ วี บ๊อโร่ว)
We mine for tears, but much too late
(วี ไมน์ ฟอร์ เทียร์ , บั๊ท มัช ทู เหลท)

So why can’t we open hearts, open our minds
(โซ วาย แค็นท วี โอ๊เพ่น ฮาร์ท , โอ๊เพ่น เอ๊า ไมนด์)
Forgiving is easy for You will come if we open our eyes
(ฟอร์กิฝวิ่ง อีส อีสอิ ฟอร์ ยู วิล คัม อิ๊ฟ วี โอ๊เพ่น เอ๊า อาย)

We don’t need wings to be angels
(วี ด้อนท์ นี๊ด วิง ทู บี แอ๊งเจล)
We don’t need reasons to be right
(วี ด้อนท์ นี๊ด รี๊ซั่น ทู บี ไร๊ท)
Your love makes us all better
(ยุร ลัฝ เม้ค อัซ ซอร์ เบ๊ทเท่อร์)
That who we really are
(แดท ฮู วี ริแอ็ลลิ อาร์)

We don’t need sleep to be dreamers
(วี ด้อนท์ นี๊ด สลี๊พ ทู บี ดรีมเออะ)
We don’t need to have tears in our eyes
(วี ด้อนท์ นี๊ด ทู แฮ็ฝ เทียร์ ซิน เอ๊า อาย)
Your love makes us all better
(ยุร ลัฝ เม้ค อัซ ซอร์ เบ๊ทเท่อร์)
That’s who really are
(แด้ท ฮู ริแอ็ลลิ อาร์)
Angels and heroes at heart
(แอ๊งเจล แซน อีโร แอ็ท ฮาร์ท)

I know it seems easier to run and hide
(ไอ โนว์ อิท ซีม อีสไซน์ ทู รัน แอนด์ ไฮด์)
And bury emotions in the dark of night
(แอนด์ เบ๊อรี่ อีโม๊ชั่น ซิน เดอะ ด๊าร์ค อ็อฝ ไน๊ท)
But it’s worth the fight
(บั๊ท อิทซ เวิร์ธ เดอะ ไฟ้ท)
Worth the fight
(เวิร์ธ เดอะ ไฟ้ท)
Just aim for the light
(จั๊สท เอม ฟอร์ เดอะ ไล๊ท)

We don’t need wings to be angels
(วี ด้อนท์ นี๊ด วิง ทู บี แอ๊งเจล)
We don’t need reasons to be right
(วี ด้อนท์ นี๊ด รี๊ซั่น ทู บี ไร๊ท)
Your love makes us all better
(ยุร ลัฝ เม้ค อัซ ซอร์ เบ๊ทเท่อร์)
That who we really are
(แดท ฮู วี ริแอ็ลลิ อาร์)
Angels and heroes at heart
(แอ๊งเจล แซน อีโร แอ็ท ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angels and Heroes คำอ่านไทย Brian Littrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น