เนื้อเพลง One shot at Love คำอ่านไทย LL Cool J

Oh lord
( โอ หลอร์ด)
You know, it’s gonna be a lot of negative things surroundin you
(ยู โนว์ , อิทซ กอนนะ บี อะ ล็อท อ็อฝ เน๊กาถีฝ ทริง surroundin ยู)
Tryin to pull you down
(ทายอิน ทู พูลล ยู เดาน)
But what you have to remember is
(บั๊ท ว๊อท ยู แฮ็ฝ ทู รีเม๊มเบ่อร์ อีส)
it’s up to you – it’s your choice
(อิทซ อั๊พ ทู ยู อิทซ ยุร ช๊อยซํ)
You only get one shot in life
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน ฌ็อท อิน ไล๊ฟ)
and you only get one shot at love
(แอนด์ ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ)

Did you ever notice – everytime you fall in love
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ โน๊ทิซ เอ๊รี่ไทม์ ยู ฟอลล์ อิน ลัฝ)
and it seems like you finally met the perfect match
(แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค ยู ไฟแน็ลลิ เม็ท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แหมทช์)
Everything is perfect, it seems divine
(เอ๊วี่ติง อีส เพ๊อร์เฟ็คท , อิท ซีม ดิไฝน)
but for some strange reason, there’s always a catch
(บั๊ท ฟอร์ ซัม สเทร๊งจ รี๊ซั่น , แดร์ ออลเว ซา แค็ทช)
It’s a one-way relationship, it hurts inside
(อิทซ ซา วัน เวย์ ริเลฌันฌิพ , อิท เฮิร์ท อิ๊นไซด์)
One person smirks while the other one cries
(วัน เพ๊อร์ซั่น สเมิก ไวล์ ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน ไคร)
B*tterflies in the stomach of the one whose in love
(บี *tterflies ซิน เดอะ สโท๊มัช อ็อฝ ดิ วัน ฮูส อิน ลัฝ)
It cuts like a knife, the truth mixed with lies
(อิท คัท ไล๊ค เก ไน๊ฟ , เดอะ ทรู๊ธ มิกซ์ วิธ ไล)

One shot [one shot at love..]
(วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
One shot at love, one shot [one shot at love..]
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
One shot at love, one shot [one shot at love..]
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
One shot at love, one shot [one shot at love..]
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
That’s all you get
(แด้ท ซอร์ ยู เก็ท)

Physical and mental, those are two different loves
(ฟิ๊สิคอล แอนด์ เม๊นท่อล , โฑส อาร์ ทู ดีฟเฟอะเร็นท ลัฝ)
Physical’s a moment, mental is forever
(ฟิ๊สิคอล ซา โม๊เม้นท , เม๊นท่อล อีส ฟอเร๊เฝ่อร)
If the physical fades and gets weak, all of a sudden
(อิ๊ฟ เดอะ ฟิ๊สิคอล เฟด แซน เก็ท วี๊ค , ออล อ็อฝ อะ ซัดดน)
Remember, it’s the mental love that keeps you together
(รีเม๊มเบ่อร์ , อิทซ เดอะ เม๊นท่อล ลัฝ แดท คี๊พ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์)
You gotta be strong and endure the hard times
(ยู กอททะ บี สทรอง แอนด์ เอ็นเดียวรํ เดอะ ฮาร์ด ไทม์)
Cause af-ter hard times, good times, always follow
(ค๊อส af ter ฮาร์ด ไทม์ , กู๊ด ไทม์ , ออลเว ฟ๊อลโล่ว)
And when you’re kissin and huggin and makin love
(แอนด์ เว็น ยัวร์ คิซซิน แอนด์ ฮัคกิน แอนด์ เมกิน ลัฝ)
treat that person like there’s no tomorrow
(ทรี๊ท แดท เพ๊อร์ซั่น ไล๊ค แดร์ โน ทูม๊อโร่ว)

One shot [one shot at love..]
(วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
One shot at love, one shot [one shot at love..]
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
That’s all you get baby; one shot at love, one shot [one shot at love..]
(แด้ท ซอร์ ยู เก็ท เบ๊บี้ ; วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
One shot at love, one.. shot.. [one shot at love..]
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
That’s all you get {*sniff*}
(แด้ท ซอร์ ยู เก็ท {*ซนิฟ *})

Jealousy – don’t let it interfere
(เจลอะซิ ด้อนท์ เล็ท ดิธ อินเทอร์เฟียร)
Don’t let it come in between
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ คัม อิน บีทะวีน)
the love you two share, cause jealousy’s a hateful God
(เดอะ ลัฝ ยู ทู แชร์ , ค๊อส เจลอะซิ ซา เฮทฟุล ก๊อด)
So merciless and mean
(โซ เมอซิเล็ซ แซน มีน)
And it’s only job in life, is to ruin relationships
(แอนด์ อิทซ โอ๊นลี่ จ๊อบ อิน ไล๊ฟ , อีส ทู รูอิน ริเลฌันฌิพ)
and pit two people against, one another
(แอนด์ พิท ทู พี๊เพิ่ล อะเก๊นสท , วัน อะน๊าเทร่อร์)
And because of this God, the one you love so much
(แอนด์ บิคอส อ็อฝ ดิส ก๊อด , ดิ วัน ยู ลัฝ โซ มัช)
will no longer be your lover
(วิล โน ลองเงอ บี ยุร ลัฝเออะ)

One shot [one shot at love..]
(วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
Aww baby, one shot at love, one shot [one shot at love..]
(อาวว เบ๊บี้ , วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
That’s all we get, one shot at love, one shot [one shot at love..]
(แด้ท ซอร์ วี เก็ท , วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
I mean this baby, one shot at love, one shot [one shot at love..]
(ไอ มีน ดิส เบ๊บี้ , วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ , วัน ฌ็อท [ วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ ])
That’s all..
(แด้ท ซอร์)

I hope you understand what I just said
(ไอ โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ไอ จั๊สท เซ็ด)
All I’m sayin is that you only get one shot at love in life
(ออล แอม เซย์อิน อีส แดท ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ อิน ไล๊ฟ)
and you have to hold on to that shot, take advantage of it
(แอนด์ ยู แฮ็ฝ ทู โฮลด์ ออน ทู แดท ฌ็อท , เท้ค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ อิท)
cause when you lose it, it’s gonna hurt real bad
(ค๊อส เว็น ยู ลู้ส อิท , อิทซ กอนนะ เฮิร์ท เรียล แบ้ด)
Take it from me
(เท้ค อิท ฟรอม มี)
You only get one shot, and I mean that
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน ฌ็อท , แอนด์ ดาย มีน แดท)
One shot
(วัน ฌ็อท)

You only get you only get you only get one [2X]
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน [ 2X ])
One shot at love..
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ)
You only get you only get you only get one [2X]
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน [ 2X ])
One shot at love..
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ)
You only get you only get you only get one [2X]
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน [ 2X ])
One shot at love..
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ)
You only get you only get you only get one [2X]
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยู โอ๊นลี่ เก็ท ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน [ 2X ])
One shot at love.. {*fades*}
(วัน ฌ็อท แอ็ท ลัฝ {*เฟด *})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One shot at Love คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น