เนื้อเพลง Invincible คำอ่านไทย Jesse McCartney

I said don’t do it babe
( ไอ เซ็ด ด้อนท์ ดู อิท เบ้บ)
Said it ain’t worth it baby
(เซ็ด ดิท เอน เวิร์ธ อิท เบ๊บี้)
But you did it anyway
(บั๊ท ยู ดิด ดิท เอนอิเว)
Four or five drinks and you were on your way
(โฟ ออ ไฟฝ ดริ๊งค แซน ยู เวอ ออน ยุร เวย์)

September 1st, 2003
(เซ็พเทมเบอะ 1st , 2003)
It took the life right out of me
(อิท ทุค เดอะ ไล๊ฟ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ มี)
Hung up the phone
(ฮัง อั๊พ เดอะ โฟน)
Raced out the door
(เร้ซ เอ๊าท เดอะ ดอร์)
Broken
(บโรเค็น)
Tried to believe that it wasn’t true
(ทไร ทู บีลี๊ฝ แดท ดิธ วอสซึ้น ทรู)
But in my heart I always knew
(บั๊ท อิน มาย ฮาร์ท ไอ ออลเว นยู)
That being the life of the party would catch up to you
(แดท บีอิง เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ เดอะ พ๊าร์ที่ เวิด แค็ทช อั๊พ ทู ยู)
Your family was waiting and crying for three damn hours
(ยุร แฟ๊มิลี่ วอส เวททิง แอนด์ คไรอิง ฟอร์ ทรี แดมนํ เอาเอ้อร์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I said don’t do it babe
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ ดู อิท เบ้บ)
Said it ain’t worth it baby
(เซ็ด ดิท เอน เวิร์ธ อิท เบ๊บี้)
But you did it anyway
(บั๊ท ยู ดิด ดิท เอนอิเว)
Four or five drinks and you were on your way
(โฟ ออ ไฟฝ ดริ๊งค แซน ยู เวอ ออน ยุร เวย์)
Everything was cool on the straight away
(เอ๊วี่ติง วอส คูล ออน เดอะ สเทร๊ท อะเวย์)
But you took that turn doing eighty-five in a thirty-five
(บั๊ท ยู ทุค แดท เทิร์น ดูอิง เอทิ ไฟฝ อิน อะ เธอทิ ไฟฝ)
Why babe?
(วาย เบ้บ)

Every time I’m home I pass that road
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แอม โฮม ไอ เพซ แดท โร้ด)
Driving alone and the street is cold
(ดรายวิง อะโลน แอนด์ เดอะ สทรีท อีส โคลด์)
Seeing your face yeah it’s haunting me
(ซีอิง ยุร เฟซ เย่ อิทซ ฮันติง มี)
My mind goes crazy tryin’ to figure out
(มาย ไมนด์ โกซ คเรสิ ทายอิน ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Just where you would be four years from now
(จั๊สท แวร์ ยู เวิด บี โฟ เยียร์ ฟรอม นาว)
And what you were thinking when the lights came down
(แอนด์ ว๊อท ยู เวอ ติ้งกิง เว็น เดอะ ไล๊ท เคม เดาน)
Doctors were trying to save you for three damn hours
(ด๊อคเท่อร์ เวอ ทไรอิง ทู เซฝ ยู ฟอร์ ทรี แดมนํ เอาเอ้อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Who ever said that life was fair
(ฮู เอ๊เฝ่อร์ เซ็ด แดท ไล๊ฟ วอส แฟร์)
When you live without a care
(เว็น ยู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดา แคร์)
When you’re invincible
(เว็น ยัวร์ อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
When you’re invincible
(เว็น ยัวร์ อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
When you’re invincible
(เว็น ยัวร์ อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Who thinks about leaving when you’re livin’
(ฮู ทริ๊งค อะเบ๊าท ลีฝอิงส เว็น ยัวร์ ลีฝอิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Invincible คำอ่านไทย Jesse McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น