เนื้อเพลง Power of Love/love Power คำอ่านไทย Luther Vandross

When I say goodbye it is never for long
( เว็น นาย เซย์ กู๊ดบาย อิท อีส เน๊เฝ่อร์ ฟอร์ ลอง)
‘Cause I know our love still lives on
(ค๊อส ไอ โนว์ เอ๊า ลัฝ สทิลล ไล้ฝ ออน)
It will be again exactly like it was
(อิท วิล บี อะเกน เอ็กแสคทลิ ไล๊ค อิท วอส)
‘Cause I believe in the power of love
(ค๊อส ไอ บีลี๊ฝ อิน เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)

When you’re close I can feel the power
(เว็น ยัวร์ โคลส ไอ แคน ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์)
When it’s love I can always tell
(เว็น อิทซ ลัฝ ไอ แคน ออลเว เทลล)
Love for me is the best thing now
(ลัฝ ฟอร์ มี อีส เดอะ เบ๊สท์ ทริง นาว)
It’s something that I know so well
(อิทซ ซัมติง แดท ไอ โนว์ โซ เวลล)

Hold me closer and every minute
(โฮลด์ มี โคลเซอร์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท)
Of every hour, feel the power of love, yeah
(อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์ , ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ , เย่)
Hold me tighter and take me higher
(โฮลด์ มี ไทท์เดอ แอนด์ เท้ค มี ไฮเออะ)
And feel the fire of the power of love
(แอนด์ ฟีล เดอะ ไฟเออะร อ็อฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)

Did you know that your feelings show
(ดิด ยู โนว์ แดท ยุร ฟีลอิง โชว์)
You thought your love was locked up inside
(ยู ธอท ยุร ลัฝ วอส ล๊อค อั๊พ อิ๊นไซด์)
But when your senses start to overload
(บั๊ท เว็น ยุร เซ้นส สท๊าร์ท ทู โอ๊เฝ่อร์โหลด)
Love is something you should never hide
(ลัฝ อีส ซัมติง ยู เชิด เน๊เฝ่อร์ ไฮด์)

You’ve got to believe in love
(ยู๊ฟ ก็อท ทู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
It’s a feeling that’s next to none
(อิทซ ซา ฟีลอิง แด้ท เน๊กซท ทู นัน)
Can’t stop until we are one
(แค็นท สท๊อพ อันทิล วี อาร์ วัน)
With the power of love
(วิธ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)

Tell everyone to try
(เทลล เอ๊วี่วัน ทู ธราย)
I promise you’ll reach the sky
(ไอ พรอมอิซ โยว รี๊ช เดอะ สกาย)
One thing that we can’t deny
(วัน ทริง แดท วี แค็นท ดีนาย)
Is the power of love
(อีส เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)

So close your eyes and you can feel it
(โซ โคลส ยุร อาย แซน ยู แคน ฟีล อิท)
Comin’ straight from above, it’s the power of love
(คัมอิน สเทร๊ท ฟรอม อะโบ๊ฝ , อิทซ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)
You can’t deny it, so don’t even try it
(ยู แค็นท ดีนาย อิท , โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย อิท)
Let the feelin’ sweep you off your feet
(เล็ท เดอะ ฟีลิน สวี้พ ยู ออฟฟ ยุร ฟีท)

You’ve got to believe in love
(ยู๊ฟ ก็อท ทู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
It’s a feeling that’s next to none
(อิทซ ซา ฟีลอิง แด้ท เน๊กซท ทู นัน)
Can’t stop until we are one
(แค็นท สท๊อพ อันทิล วี อาร์ วัน)
With the power of love
(วิธ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)

Tell everyone you see
(เทลล เอ๊วี่วัน ยู ซี)
How much better the world could be
(ฮาว มัช เบ๊ทเท่อร์ เดอะ เวิลด เคิด บี)
For them and for you, for me
(ฟอร์ เด็ม แอนด์ ฟอร์ ยู , ฟอร์ มี)
With the power of love
(วิธ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)

Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)
My-my-my-my-my-my
(มาย มาย มาย มาย มาย มาย)
You’ve got to feel the power
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

So listen up and you will hear it
(โซ ลิ๊สซึ่น อั๊พ แอนด์ ยู วิล เฮียร อิท)
A symphony from above, it’s the power of love
(อะ ซีมโฟะนิ ฟรอม อะโบ๊ฝ , อิทซ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)
So glad we’ve found it, now there’s no way around it
(โซ แกล๊ด หวีบ เฟานด ดิท , นาว แดร์ โน เวย์ อะราวนฺดฺ ดิท)
Just let the feeling sweep you off your feet
(จั๊สท เล็ท เดอะ ฟีลอิง สวี้พ ยู ออฟฟ ยุร ฟีท)

You’ve got to believe in love
(ยู๊ฟ ก็อท ทู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
It’s a feeling that’s next to none
(อิทซ ซา ฟีลอิง แด้ท เน๊กซท ทู นัน)
Can’t stop until we are one
(แค็นท สท๊อพ อันทิล วี อาร์ วัน)
With the power of love
(วิธ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)

Tell everyone to try
(เทลล เอ๊วี่วัน ทู ธราย)
I promise you’ll reach the sky
(ไอ พรอมอิซ โยว รี๊ช เดอะ สกาย)
One thing that you can’t deny
(วัน ทริง แดท ยู แค็นท ดีนาย)
Is the power of love
(อีส เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)

When we walk down the street
(เว็น วี ว๊อล์ค เดาน เดอะ สทรีท)
We don’t care who we see or who we meet
(วี ด้อนท์ แคร์ ฮู วี ซี ออ ฮู วี มี๊ท)
Don’t need to run, don’t need to hide
(ด้อนท์ นี๊ด ทู รัน , ด้อนท์ นี๊ด ทู ไฮด์)
‘Cause we’ve got something burning inside, yeah
(ค๊อส หวีบ ก็อท ซัมติง เบรินนิง อิ๊นไซด์ , เย่)

We’ve got love power
(หวีบ ก็อท ลัฝ พ๊าวเว่อร์)
It’s the greatest power of them all, ooh…ooh…
(อิทซ เดอะ เกสเดด พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เด็ม ออล , อู้ อู้)
We’ve got love power
(หวีบ ก็อท ลัฝ พ๊าวเว่อร์)
And together we can’t fall, sing it with
(แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แค็นท ฟอลล์ , ซิง อิท วิธ)

We’ve got love [Love] power [Power]
(หวีบ ก็อท ลัฝ [ ลัฝ ] พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ ])
It’s the greatest power of them all
(อิทซ เดอะ เกสเดด พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เด็ม ออล)
Oh, we’ve got love [Love] power [Power]
(โอ , หวีบ ก็อท ลัฝ [ ลัฝ ] พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ ])
And together we can’t fall, and all the good
(แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แค็นท ฟอลล์ , แอนด์ ออล เดอะ กู๊ด)

[We’ve got love] Ooh, we’ve got love [Power], yes, we do
([ หวีบ ก็อท ลัฝ ] อู้ , หวีบ ก็อท ลัฝ [ พ๊าวเว่อร์ ] , เย็ซ , วี ดู)
[It’s the greatest power of them all]
([ อิทซ เดอะ เกสเดด พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เด็ม ออล ])
[We’ve got love] Love-love-love [Power]
([ หวีบ ก็อท ลัฝ ] ลัฝ ลัฝ ลัฝ [ พ๊าวเว่อร์ ])
[And together we can’t fall] We’ll never fall if we’ve got
([ แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แค็นท ฟอลล์ ] เวลล เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิ๊ฟ หวีบ ก็อท)

[We’ve got love] If we’ve got love [Power]
([ หวีบ ก็อท ลัฝ ] อิ๊ฟ หวีบ ก็อท ลัฝ [ พ๊าวเว่อร์ ])
[It’s the greatest power of them all]
([ อิทซ เดอะ เกสเดด พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เด็ม ออล ])
[We’ve got love] Tell the world we got love [Power] tell the people about it
([ หวีบ ก็อท ลัฝ ] เทลล เดอะ เวิลด วี ก็อท ลัฝ [ พ๊าวเว่อร์ ] เทลล เดอะ พี๊เพิ่ล อะเบ๊าท ดิธ)
[And together we can’t fall] And it’s all because we’ve got, we’ve got
([ แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แค็นท ฟอลล์ ] แอนด์ อิทซ ซอร์ บิคอส หวีบ ก็อท , หวีบ ก็อท)

We’ve got love [Love] power [Power]
(หวีบ ก็อท ลัฝ [ ลัฝ ] พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ ])
Oh, it’s the greatest power of them all and if you believe me
(โอ , อิทซ เดอะ เกสเดด พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เด็ม ออล แอนด์ อิ๊ฟ ยู บีลี๊ฝ มี)
We’ve got more love [Love] power [Power]
(หวีบ ก็อท โม ลัฝ [ ลัฝ ] พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ ])
And together we can’t fall, I know, can’t fall
(แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แค็นท ฟอลล์ , ไอ โนว์ , แค็นท ฟอลล์)

We can’t fall [Love] when there’s a love power [Power]
(วี แค็นท ฟอลล์ [ ลัฝ ] เว็น แดร์ ซา ลัฝ พ๊าวเว่อร์ [ พ๊าวเว่อร์ ])
‘Cause it’s the greatest power of them all
(ค๊อส อิทซ เดอะ เกสเดด พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เด็ม ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Power of Love/love Power คำอ่านไทย Luther Vandross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น