เนื้อเพลง Tomb of The Boom คำอ่านไทย Outkast feat Konkrete, Big Gipp, Ludacris

[Big Boi]
( [ บิ๊ก บอย ])
Yo
(โย)
Just so you all know what time it is
(จั๊สท โซ ยู ออล โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส)
It’s your homeboy
(อิทซ ยุร โฮมบอย)
Straight from the A-T
(สเทร๊ท ฟรอม ดิ อะ ที)
I ain’t even goin say the motherf*cking rest
(ไอ เอน อี๊เฝ่น โกอิน เซย์ เดอะ motherf*คิง เรสท)
You know
(ยู โนว์)
We talk about it all day long baby
(วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ เดย์ ลอง เบ๊บี้)
We fin’a break you off with some brand new sh*t
(วี fina เบร๊ค ยู ออฟฟ วิธ ซัม แบรนดฺ นิว ฌะ *ที)

[C-Bone]
([ ซี โบน ])
This rap game lovely
(ดิส แร็พ เกม ลัฝลิ)
Konkrete play a part cause the Feds want to bug me
(Konkrete เพลย์ อะ พาร์ท ค๊อส เดอะ เฟ็ด ว้อนท ทู บั๊ก มี)
Athletes want to be rappers, shawty, trust me
(แอ๊ทลี๊ท ว้อนท ทู บี แรพเพอ , ชาวดี้ , ทรัสท มี)
Bending corners in the Benz
(แบนดิง ค๊อร์เน่อร์ ซิน เดอะ เบนซฺ)
Ridin like a bucket, n*gga f*ck it
(ริดอิน ไล๊ค เก บัคเค็ท , เอ็น *gga เอฟ *ck อิท)
I know some hoes sl*tty
(ไอ โนว์ ซัม โฮ sl*tty)
I optioned a b*tch off like a n*gga playin rugby
(ไอ อ๊อพชั่น อะ บี *tch ออฟฟ ไล๊ค เก เอ็น *gga เพลย์ยิน rugby)
I done seen a ghetto meal, little buddy, trust me
(ไอ ดัน ซีน อะ เกทโท มีล , ลิ๊ทเทิ่ล บั๊ดดี้ , ทรัสท มี)
Jump European, came clean through customs, no questions
(จั๊มพ ยูโระพีแอ็น , เคม คลีน ทรู คั๊สท่อม , โน เคว๊สชั่น)
Perpetrators in the booth, rappin lame like they drug related
(เพอพิทเรเทอะ ซิน เดอะ บูธ , แรพปิน เลม ไล๊ค เด ดรัก รีเหลท)
It made me sick to my stomach, lost a two and had a baby
(อิท เมด มี ซิ๊ค ทู มาย สโท๊มัช , ล็อซท ดา ทู แอนด์ แฮ็ด อะ เบ๊บี้)
You don’t grind, you be lying
(ยู ด้อนท์ ไกรนด , ยู บี ลายยิง)
She’ll be castrated, Lorena Bobitt maybe
(เชลล์ บี แคซทเรท , Lorena Bobitt เมบี)

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Tomb after tomb
(ทูม แอ๊ฟเท่อร ทูม)
Boom, boom after boom
(บูม , บูม แอ๊ฟเท่อร บูม)
Serving up emotion once you deep inside the tomb
(เซิฝวิง อั๊พ อีโม๊ชั่น วั๊นซ ยู ดี๊พ อิ๊นไซด์ เดอะ ทูม)
From embryo to newborn, you can feel me in the womb
(ฟรอม เอ๊มบริโอ้ ทู นิวบรอน , ยู แคน ฟีล มี อิน เดอะ วูม)
Cool, ooh, that’s cool
(คูล , อู้ , แด้ท คูล)

[Lil’ Brotha]
([ ลิล บอตดา ])
You see, I cock back glocks, got more pull than slang shots
(ยู ซี , ไอ ค๊อค แบ็ค คล็อก , ก็อท โม พูลล แฑ็น ซแล็ง ฌ็อท)
Hit G spots by givin hoes back shots
(ฮิท จี สพอท บาย กีฝอิน โฮ แบ็ค ฌ็อท)
I’m a young country boy, long socks with flip flops
(แอม มา ยัง คั๊นทรี่ บอย , ลอง ซ๊อค วิธ ฟลิพ ฟล็อพ)
But I pull up on your block in the 500 Benz drop
(บั๊ท ไอ พูลล อั๊พ ออน ยุร บล๊อค อิน เดอะ 500 เบนซฺ ดรอพ)
Konkrete, Aquemini, we takin this here to the top
(Konkrete , Aquemini , วี ทอคกิ่น ดิส เฮียร ทู เดอะ ท๊อพ)
Bust like balloons, who gives a damn if it goes pop
(บัซท ไล๊ค แบ็ลลูน , ฮู กี๊ฝ ซา แดมนํ อิ๊ฟ อิท โกซ พ็อพ)
You say it’s hot, well let me turn it up another notch
(ยู เซย์ อิทซ ฮอท , เวลล เล็ท มี เทิร์น หนิด อั๊พ อะน๊าเทร่อร์ น็อช)
To all my real n*ggaz, won’t you pump this out your Speakerboxxx
(ทู ออล มาย เรียล เอ็น *ggaz , ว็อนท ยู พั๊มพ ดิส เอ๊าท ยุร Speakerboxxx)
F*ck the cops, we makin noise and we won’t stop
(เอฟ *ck เดอะ ค็อพ , วี เมกิน น๊อยส แอนด์ วี ว็อนท สท๊อพ)
Bump, bump, there goes the boom and it’s goin drop
(บั๊มพํ , บั๊มพํ , แดร์ โกซ เดอะ บูม แอนด์ อิทซ โกอิน ดรอพ)
Old school, big shoes, n*gga, no socks
(โอลด์ สคูล , บิ๊ก ชู , เอ็น *gga , โน ซ๊อค)
We keep tools, see fools, bullets will flock
(วี คี๊พ ทูล , ซี ฟูล , บัลเล่ วิล ฟล๊อค)

[Big Gipp]
([ บิ๊ก Gipp ])
They call me Mr. Ravioli, Mr. Scrotum, Mr. Poke Em with the Noodle
(เด คอลลํ มี มีซเทอะ แรฝิโอลิ , มีซเทอะ ซคโรทัม , มีซเทอะ โพค เอ็ม วิธ เดอะ นู๊ดเดิ้ล)
Mr. Cockerspanielle in Your Poodle, after school tutor
(มีซเทอะ Cockerspanielle อิน ยุร Poodle , แอ๊ฟเท่อร สคูล ทิ้วเท่อร์)
Roto Rooter, addicted to follies
(Roto Rooter , แอ๊ดดิคท ทู follies)
Like brown collies, stay soft fro
(ไล๊ค บราวนํ คอลลิ , สเทย์ ซ๊อฟท ฟโร)
Swimming in the fallopian of an Ethiopian
(สวิมมิง อิน เดอะ fallopian อ็อฝ แอน อีธิโอเพียน)
Talking a different language, RBI fly wide
(ทอคอิง อะ ดีฟเฟอะเร็นท แล๊งเควจ , RBI ฟลาย ไวด์)
Come to me now, 84 hard, 84 soft wit me now
(คัม ทู มี นาว , 84 ฮาร์ด , 84 ซ๊อฟท วิท มี นาว)
Beautiful ladies, they want to walk wit me now, talk wit me now
(บยูทิฟุล เลดิส , เด ว้อนท ทู ว๊อล์ค วิท มี นาว , ท๊อล์ค วิท มี นาว)
Push a glock for me now, sale cock for me now
(พุช อะ คล็อก ฟอร์ มี นาว , เซล ค๊อค ฟอร์ มี นาว)
Fight a b*tch, hit her in the eye for me now
(ไฟ้ท ดา บี *tch , ฮิท เฮอ อิน ดิ อาย ฟอร์ มี นาว)
See you when I see you, now out wit me now
(ซี ยู เว็น นาย ซี ยู , นาว เอ๊าท วิท มี นาว)

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Tomb after tomb
(ทูม แอ๊ฟเท่อร ทูม)
Boom, boom after boom
(บูม , บูม แอ๊ฟเท่อร บูม)
Serving up emotion once you deep inside the tomb
(เซิฝวิง อั๊พ อีโม๊ชั่น วั๊นซ ยู ดี๊พ อิ๊นไซด์ เดอะ ทูม)
From embryo to newborn, you can feel me in the womb
(ฟรอม เอ๊มบริโอ้ ทู นิวบรอน , ยู แคน ฟีล มี อิน เดอะ วูม)
Cool, ooh, that’s cool
(คูล , อู้ , แด้ท คูล)

[Supa Nate]
([ Supa แนตชฺ ])
I will never fall off, I haul off heavy weight
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ ออฟฟ , ไอ ฮอล ออฟฟ เฮ๊ฝฝี่ เว๊ท)
F*ck wit me dog, I chop you up like Norman Bates
(เอฟ *ck วิท มี ด้อกก , ไอ ช๊อพ ยู อั๊พ ไล๊ค นอแม็น เบท)
I’m true to this sh*t, I ain’t new to this sh*t
(แอม ทรู ทู ดิส ฌะ *ที , ไอ เอน นิว ทู ดิส ฌะ *ที)
Over a million sold on strictly weed and bricks
(โอ๊เฝ่อร รา มิ๊ลเลี่ยน โซลด ออน ซทรีคลิ วี แอนด์ บริ๊ค)
Flammable like gasoline when I’m lit up
(เฟลมเอบึล ไล๊ค แกซโอะลีน เว็น แอม ลิท อั๊พ)
I prefer my liquor dark and a mean white sl*t
(ไอ พรีเฟอร์ มาย ลิ๊เคว่อร ด๊าร์ค แอนด์ อะ มีน ไว๊ท sl*ที)
It’s over for you, cavern ass rapper, get out the game
(อิทซ โอ๊เฝ่อร ฟอร์ ยู , แคฝเอิน อาซ แรพเพอ , เก็ท เอ๊าท เดอะ เกม)
You can fool the record labels but not the street fame
(ยู แคน ฟูล เดอะ เร๊คขอร์ด เล๊เบ้ล บั๊ท น็อท เดอะ สทรีท เฟม)
I just tell it how I see it n*gga, fact is fact
(ไอ จั๊สท เทลล อิท ฮาว ไอ ซี อิท เอ็น *gga , แฟคท อีส แฟคท)
The first verse I ever wrote, I got a Platinum plaque
(เดอะ เฟิร์สท เฝิซ ไอ เอ๊เฝ่อร์ โรท , ไอ ก็อท ดา พแลทนัม พแล็ค)
I’ve been to hell and back so n*gga give me my props
(แอฝ บีน ทู เฮ็ลล แอนด์ แบ็ค โซ เอ็น *gga กี๊ฝ มี มาย พร็อพ)
Konkrete and Big Boi beatin through your Speakerboxxx
(Konkrete แอนด์ บิ๊ก บอย บีดิน ทรู ยุร Speakerboxxx)

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Tomb after tomb
(ทูม แอ๊ฟเท่อร ทูม)
Boom, boom after boom
(บูม , บูม แอ๊ฟเท่อร บูม)
Serving up emotion once you deep inside the tomb
(เซิฝวิง อั๊พ อีโม๊ชั่น วั๊นซ ยู ดี๊พ อิ๊นไซด์ เดอะ ทูม)
From embryo to newborn, you can feel me in the womb
(ฟรอม เอ๊มบริโอ้ ทู นิวบรอน , ยู แคน ฟีล มี อิน เดอะ วูม)
Cool, ooh, that’s cool
(คูล , อู้ , แด้ท คูล)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Ludacris, yeah I keep a glock in case you like to leak alot
(ลูดาคริ , เย่ ไอ คี๊พ อะ คล็อก อิน เค๊ส ยู ไล๊ค ทู ลี๊ค อล๊อต)
Meanwhile, crank the volume knob up on my Speakerboxxx
(มีนวาย , คแร็งค เดอะ โฝ๊ลุ่ม น็อบ อั๊พ ออน มาย Speakerboxxx)
Get the f*ck on the ground
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck ออน เดอะ กราวนด์)
Is just a phase you might hear strolling through the A-Town
(อีส จั๊สท ดา เฟส ยู ไมท เฮียร สโตวลิง ทรู ดิ อะ ทาวน์)
They don’t believe I will stab them in the abdomen
(เด ด้อนท์ บีลี๊ฝ ไอ วิล ซแท็บ เด็ม อิน ดิ แอบโด๊เม็น)
From College Park, Georgia to College Park, Maryland
(ฟรอม ค๊อลลิจ พาร์ค , จอร์จา ทู ค๊อลลิจ พาร์ค , เมรี่แลน)
So put your fist up boy, you wanna romp
(โซ พุท ยุร ฟิซท อั๊พ บอย , ยู วอนนา ร็อมพ)
You can Bankhead Bounce or get Eastside Stomped
(ยู แคน แบคเฮด เบ๊าสฺ ออ เก็ท อีสซาย สตอมพฺ)
Thinking way back before I got mine
(ติ้งกิง เวย์ แบ็ค บีฟอร์ ไอ ก็อท ไมน์)
Putting bullet holes through neighborhood stop signs
(พูทดิง บัลเล่ โฮล ทรู เนเบอะฮุด สท๊อพ ซายน)
It’s my adrenaline, yes, ladies and gentleman
(อิทซ มาย อเดนนารีน , เย็ซ , เลดิส แซน เจนเทิลแมน)
A hundred though, b*tch, diamonds shimmerin
(อะ ฮั๊นเดร็ด โธ , บี *tch , ได๊ม่อนดํ shimmerin)
Catch me with a sack of dro, reaching for the strap below
(แค็ทช มี วิธ อะ แซ๊ค อ็อฝ ดีโร , รีชชิง ฟอร์ เดอะ ซทแร็พ บีโลว์)
I’m with some nasty hoes, eating pistachios
(แอม วิธ ซัม นาซทิ โฮ , อีสดิง pistachios)
Y’all driving Subarus, stuck in your cubicles
(ยอล ดรายวิง Subarus , ซทัค อิน ยุร cubicles)
I’m stuck in the air with weed crumbs under my cuticles
(แอม ซทัค อิน ดิ แอร์ วิธ วี ครัม อั๊นเด้อร มาย คิวทิเคิล)

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Tomb after tomb
(ทูม แอ๊ฟเท่อร ทูม)
Boom, boom after boom
(บูม , บูม แอ๊ฟเท่อร บูม)
Serving up emotion once you deep inside the tomb
(เซิฝวิง อั๊พ อีโม๊ชั่น วั๊นซ ยู ดี๊พ อิ๊นไซด์ เดอะ ทูม)
From embryo to newborn, you can feel me in the womb
(ฟรอม เอ๊มบริโอ้ ทู นิวบรอน , ยู แคน ฟีล มี อิน เดอะ วูม)
Cool, ooh, that’s cool
(คูล , อู้ , แด้ท คูล)

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Fourth and goal
(โฟธ แอนด์ โกล)
Should I take the three point field goal for the score or should I roll
(เชิด ดาย เท้ค เดอะ ทรี พ๊อยท์ ฟีลด โกล ฟอร์ เดอะ สคอร์ ออ เชิด ดาย โรลล)
Around and take the ball up the middle up the gut, the what, the hole
(อะราวนฺดฺ แอนด์ เท้ค เดอะ บอล อั๊พ เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อั๊พ เดอะ กัท , เดอะ ว๊อท , เดอะ โฮล)
Cranium overload, overthrowed
(คเรเนียม โอ๊เฝ่อร์โหลด , โอเฝิธโร)
Now we got seven more points on the board, fa sho
(นาว วี ก็อท เซเฝ่น โม พ๊อยท์ ออน เดอะ บอร์ด , ฟา โช)
B-I-G B-O-I, me oh my, I think he’s blessing me
(บี ไอ จี บี โอ ไอ , มี โอ มาย , ไอ ทริ๊งค อีส บเลซซิง มี)
Excelling in harmonious melody, boy we got the recipe
(Excellings อิน ฮาโมเนียซ เมลโอะดิ , บอย วี ก็อท เดอะ เรซอิพี)
Like Ragu, it’s in there, giving you some of the best of me
(ไล๊ค Ragu , อิทซ ซิน แดร์ , กีฝวิง ยู ซัม อ็อฝ เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)
Player, pimp, ganster, poet
(เพย์เยอร์ , พิมพ , ganster , โพ๊เอ๊ท)
We goin spit it, we goin show it to your ass
(วี โกอิน ซพิท ดิธ , วี โกอิน โชว์ อิท ทู ยุร อาซ)
” You’re a champion ” were my dad’s last words before he passed
(” ยัวร์ อะ แชมเพียน ” เวอ มาย แด๊ด ล๊าสท เวิร์ด บีฟอร์ ฮี พาสส)
But I know one day we will once more cross paths
(บั๊ท ไอ โนว์ วัน เดย์ วี วิล วั๊นซ โม ครอสสํ พาธ)
They say ” Big Boi, can you pull it off without your n*gga Dre ”
(เด เซย์ ” บิ๊ก บอย , แคน ยู พูลล อิท ออฟฟ วิธเอ๊าท ยุร เอ็น *gga ดรี “)
I say ” people, stop the madness cause me and Dre be okay ”
(ไอ เซย์ ” พี๊เพิ่ล , สท๊อพ เดอะ แมดเน็ซ ค๊อส มี แอนด์ ดรี บี โอเค “)
OutKast, Cell Therapy to cell division
(เอ้าแคส , เซล เธอราพี ทู เซล ดิฝีฉอัน)
We jus tsplit it down the middle so you can see both the visions
(วี ยูส tsplit ดิธ เดาน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล โซ ยู แคน ซี โบทรฺ เดอะ ฝิ๊ชั่น)
Been spittin it damn near ten years, why the f*ck would be be quittin
(บีน สปิทดิน หนิด แดมนํ เนียร์ เท็น เยียร์ , วาย เดอะ เอฟ *ck เวิด บี บี ควิทดิน)
F*ck, n*gga
(เอฟ *ck , เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tomb of The Boom คำอ่านไทย Outkast feat Konkrete, Big Gipp, Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น