เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย R. Kelly

Baby I have something that I want to ask you Baby so sit back and listen
( เบ๊บี้ ไอ แฮ็ฝ ซัมติง แดท ไอ ว้อนท ทู อาสคฺ ยู เบ๊บี้ โซ ซิท แบ็ค แอนด์ ลิ๊สซึ่น)
Hey beloved we are here, to joy each other hand and hand, no more playing house
(เฮ บีเลิ๊ฝ วี อาร์ เฮียร , ทู จอย อีช อ๊อเธ่อร์ แฮนด์ แอนด์ แฮนด์ , โน โม พเลนิ่ง เฮ้าส)
no ,cause I want to make it real do you understand, to have and to hold [ummm
(โน , ค๊อส ไอ ว้อนท ทู เม้ค อิท เรียล ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด , ทู แฮ็ฝ แอนด์ ทู โฮลด์ [ อืม)
umm] until death do us part no one no one could ever interrupt the beats of our
(อืม ] อันทิล เด้ท ดู อัซ พาร์ท โน วัน โน วัน เคิด เอ๊เฝ่อร์ อินเทอร์รัพท เดอะ บีท อ็อฝ เอ๊า)
heart cause this is gonna last
(ฮาร์ท ค๊อส ดิส ซิส กอนนะ ล๊าสท)

forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever
(แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)

Now there is no one here to speak out and interrupt this ceromony ah baby yeah
(นาว แดร์ อีส โน วัน เฮียร ทู สพี๊ค เอ๊าท แอนด์ อินเทอร์รัพท ดิส ceromony อา เบ๊บี้ เย่)
[baby just say] all you got to do is say you love me, say that you love me and
([ เบ๊บี้ จั๊สท เซย์ ] ออล ยู ก็อท ทู ดู อีส เซย์ ยู ลัฝ มี , เซย์ แดท ยู ลัฝ มี แอนด์)
we will walk and we will walk down the aisle watching our people smile, flowers
(วี วิล ว๊อล์ค แอนด์ วี วิล ว๊อล์ค เดาน ดิ ไอล วัทชิง เอ๊า พี๊เพิ่ล สไมล์ , ฟล๊าวเว่อร์)
are everywhere, nothing else can compare, girl you got the kind of love that
(อาร์ เอวี่แวร์ , นัธอิง เอ๊ลส แคน คอมแพร์ , เกิร์ล ยู ก็อท เดอะ ไคนด์ อ็อฝ ลัฝ แดท)
makes a man like me want to settle down a picket fence and a house yeah
(เม้ค ซา แมน ไล๊ค มี ว้อนท ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน อะ พีคเค็ท เฟ้นซ แอนด์ อะ เฮ้าส เย่)

forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
and ever and ever and ever and ever and ever and ever
(แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)

girl I’m down on my knees what’s its gonna be, what’s its gonna be ,what’s it’s
(เกิร์ล แอม เดาน ออน มาย นี ว๊อท อิทซ กอนนะ บี , ว๊อท อิทซ กอนนะ บี , ว๊อท อิทซ)
gonna be, [talk to me] what’s it’s gonna be, what’s it’s gonna be, what’s gonna
(กอนนะ บี , [ ท๊อล์ค ทู มี ] ว๊อท อิทซ กอนนะ บี , ว๊อท อิทซ กอนนะ บี , ว๊อท กอนนะ)
be [2 words yeah ]what’s it’s gonna be what’s gonna be, baby you and me, baby
(บี [ 2 เวิร์ด เย่ ] ว๊อท อิทซ กอนนะ บี ว๊อท กอนนะ บี , เบ๊บี้ ยู แอนด์ มี , เบ๊บี้)
you and me, baby you and me, baby you and me oh oh oh ohohohohohoh oh oh
(ยู แอนด์ มี , เบ๊บี้ ยู แอนด์ มี , เบ๊บี้ ยู แอนด์ มี โอ โอ โอ ohohohohohoh โอ โอ)

forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever
(แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)

4/ever baby, you and me baby, i will be your man you will be my lady, we’ll
(4/เอ๊เฝ่อร์ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ มี เบ๊บี้ , ไอ วิล บี ยุร แมน ยู วิล บี มาย เล๊ดี้ , เวลล)
walk hand and hand side by side, i will be the perfect groom you’re the perfect
(ว๊อล์ค แฮนด์ แอนด์ แฮนด์ ไซด์ บาย ไซด์ , ไอ วิล บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท กรูม ยัวร์ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท)
bride would you just think about it baby, think about it baby, you and me will
(ไบรดํ เวิด ยู จั๊สท ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เบ๊บี้ , ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ มี วิล)
be together girl rain, sleet, snow no matter what the weather just think about
(บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เกิร์ล เรน , ซลีท , สโนว์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ เว๊เธ่อร จั๊สท ทริ๊งค อะเบ๊าท)
it baby, think about it girl we’ll be making love for eternity raise a family
(อิท เบ๊บี้ , ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เกิร์ล เวลล บี เมคอิง ลัฝ ฟอร์ อิเทอนิทิ เร้ส อะ แฟ๊มิลี่)
girl I’ll on my knees, say marry me, [Marry me] marry me[cause I love u baby
(เกิร์ล อิลล ออน มาย นี , เซย์ แม๊ร์รี่ มี , [ แม๊ร์รี่ มี ] แม๊ร์รี่ มี [ ค๊อส ไอ ลัฝ ยู เบ๊บี้)
marry me],marry me [there’s no other baby] marry me, [for u baby] marry me
(แม๊ร์รี่ มี ] , แม๊ร์รี่ มี [ แดร์ โน อ๊อเธ่อร์ เบ๊บี้ ] แม๊ร์รี่ มี , [ ฟอร์ ยู เบ๊บี้ ] แม๊ร์รี่ มี)
[said a picket fence], marry me,[a dog and a house] marry me [about 12 kids]u
([ เซ็ด อะ พีคเค็ท เฟ้นซ ] , แม๊ร์รี่ มี , [ อะ ด้อกก แอนด์ อะ เฮ้าส ] แม๊ร์รี่ มี [ อะเบ๊าท 12 คิด ] ยู)
cooking me brakfast in the morning and i’m taking the garbage out marry me
(คูคอิง มี brakfast อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอนด์ แอม เทคอิง เดอะ ก๊าร์เบจ เอ๊าท แม๊ร์รี่ มี)
marry me, marry me, marry me, marry me, marry me,marry me, marry me, marry me,
(แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี ,)
marry me, marry me, marry me, marry me, marry me
(แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี , แม๊ร์รี่ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น