เนื้อเพลง Rescue Me คำอ่านไทย Zebrahead

Another tragedy in the news
( อะน๊าเทร่อร์ ทร๊าจิดี้ อิน เดอะ นิว)
Someone shooting down the right to choose
(ซัมวัน ชูดดิง เดาน เดอะ ไร๊ท ทู ชู๊ส)
It doesn’t seem at all that they chose the right way
(อิท ดัสอินท ซีม แอ็ท ดอร์ แดท เด โชส เดอะ ไร๊ท เวย์)
Another law I heard got passed today
(อะน๊าเทร่อร์ ลอว์ ไอ เฮิด ก็อท พาสส ทูเดย์)
Someone’s trying to take my rights away
(ซัมวัน ทไรอิง ทู เท้ค มาย ไร๊ท อะเวย์)
It doesn’t seem to me they chose the right way
(อิท ดัสอินท ซีม ทู มี เด โชส เดอะ ไร๊ท เวย์)
It’s out of my hands but stuck in my mind in time I find my spine is crooked in design I want to be so much more
(อิทซ เอ๊าท อ็อฝ มาย แฮนด์ บั๊ท ซทัค อิน มาย ไมนด์ อิน ไทม์ ไอ ไฟนด์ มาย ซไพน อีส ครุค อิน ดีไซนํ นาย ว้อนท ทู บี โซ มัช โม)
[I wanna be so much]
([ ไอ วอนนา บี โซ มัช ])
Rescue me
(เร๊สคิ้ว มี)
Take this hand, by myself, alone I stand
(เท้ค ดิส แฮนด์ , บาย ไมเซลฟ , อะโลน ไอ สแทนด์)
Rescue me
(เร๊สคิ้ว มี)
From this world, from myself, before I grow old
(ฟรอม ดิส เวิลด , ฟรอม ไมเซลฟ , บีฟอร์ ไอ โกรว์ โอลด์)
Someone rescue me
(ซัมวัน เร๊สคิ้ว มี)
Does anybody ever feel this way?
(โด เอนอิบอดิ เอ๊เฝ่อร์ ฟีล ดิส เวย์)
Does anybody have the guts to say?
(โด เอนอิบอดิ แฮ็ฝ เดอะ กัท ทู เซย์)
It doesn’t seem at all they chose the right way [yo man you’re going the wrong way]
(อิท ดัสอินท ซีม แอ็ท ดอร์ เด โชส เดอะ ไร๊ท เวย์ [ โย แมน ยัวร์ โกอิ้ง เดอะ รอง เวย์ ])
Who am I to say I disagree?
(ฮู แอ็ม ไอ ทู เซย์ ไอ ดิซักริ)
Who am I not to change a thing?
(ฮู แอ็ม ไอ น็อท ทู เช้งจํ อะ ทริง)
Because I don’t believe they chose the right way [hey man you’re going the wrong way]
(บิคอส ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ เด โชส เดอะ ไร๊ท เวย์ [ เฮ แมน ยัวร์ โกอิ้ง เดอะ รอง เวย์ ])
[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])
Here it comes again
(เฮียร อิท คัม อะเกน)
Excuse too weak to stand on
(เอ็กซคิ้วส ทู วี๊ค ทู สแทนด์ ออน)
I’m falling off
(แอม ฟ๊อลิง ออฟฟ)
Too weak to stand on
(ทู วี๊ค ทู สแทนด์ ออน)
I’m falling off
(แอม ฟ๊อลิง ออฟฟ)
Too weak to hang on
(ทู วี๊ค ทู แฮง ออน)
Falling for you to catch me [catch me] [x2]
(ฟ๊อลิง ฟอร์ ยู ทู แค็ทช มี [ แค็ทช มี ] [ x2 ])
I’m afraid
(แอม อะเฟรด)
That no one is changing
(แดท โน วัน อีส เช้งจิ้นส)
who’s to blame?
(ฮู ทู เบลม)
Someone SAVE ME!!
(ซัมวัน เซฝ มี ! !)
[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rescue Me คำอ่านไทย Zebrahead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น