เนื้อเพลง Just Like Daddy คำอ่านไทย 2Pac

[Spoken:] Outlaw In This
( [ ซโพเค็น : ] เอาทลอ อิน ดิส)
No doubt,Death Row, Makaveli
(โน เดาท , เด้ท โรว์ , แมกเคอเวลลี่)
You can call me daddy
(ยู แคน คอลลํ มี แดดดิ)
I’ll be ya daddy
(อิลล บี ยา แดดดิ)
JUST LIKE DADDY
(จั๊สท ไล๊ค แดดดิ)
Foe tha ladies
(โฟ ท่า เลดิส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Come with me and tha time we bump, deticaite slow jams on tha radio,
(คัม วิธ มี แอนด์ ท่า ไทม์ วี บั๊มพํ , deticaite สโลว์ แจม ออน ท่า เร๊ดิโอ ,)
know ya happy I can feel ya passion lookin out foe ya just like daddy,
(โนว์ ยา แฮ๊พพี่ ไอ แคน ฟีล ยา แพ๊ชชั่น ลุคกิน เอ๊าท โฟ ยา จั๊สท ไล๊ค แดดดิ ,)
come on, sun shine turn to rain,baby I can take away ya pain if ya trust
(คัมมอน , ซัน ไชน์ เทิร์น ทู เรน , เบ๊บี้ ไอ แคน เท้ค อะเวย์ ยา เพน อิ๊ฟ ยา ทรัสท)
me close ya eyes feel tha magic neva leave when ya need me I do ya just
(มี โคลส ยา อาย ฟีล ท่า แม๊จิค นีฝวา ลี๊ฝ เว็น ยา นี๊ด มี ไอ ดู ยา จั๊สท)
like daddy
(ไล๊ค แดดดิ)

I met her when she was younger
(ไอ เม็ท เฮอ เว็น ชี วอส ยังเกอะ)
when her daddy died when she was younger
(เว็น เฮอ แดดดิ ดาย เว็น ชี วอส ยังเกอะ)
her moms let her do what she please they said no one loved her
(เฮอ มัม เล็ท เฮอ ดู ว๊อท ชี พลีซ เด เซ็ด โน วัน ลัฝ เฮอ)
her eyes shined love a dimaond and above
(เฮอ อาย ฌิน ลัฝ อะ dimaond แอนด์ อะโบ๊ฝ)
tha kind that you can love
(ท่า ไคนด์ แดท ยู แคน ลัฝ)
Not yet touched with so much, potintial
(น็อท เย๊ท ทั๊ช วิธ โซ มัช , potintial)
youngster let me got ya mental
(ยังซเทอะ เล็ท มี ก็อท ยา เม๊นท่อล)
and to a place
(แอนด์ ทู อะ เพลส)
with a sourness of pain you’ll never taste
(วิธ อะ เซารเน็ซ อ็อฝ เพน โยว เน๊เฝ่อร์ เท๊ซท)
by God’s grace
(บาย ก๊อด เกร๊ซ)
you were born with that face
(ยู เวอ บอน วิธ แดท เฟซ)
nuthin but pure beauty
(นัทติน บั๊ท เพียวร์ บิ๊วที่)
so for an enternaity I feel it’s my duty
(โซ ฟอร์ แอน enternaity ไอ ฟีล อิทซ มาย ดิ๊วที่)
to be a SOULJAH
(ทู บี อะ SOULJAH)
dippin I got plans to mold ya
(ดิพพิน นาย ก็อท แพลน ทู โมลด์ ยา)
and in tha coldest nights is when I hold ya
(แอนด์ อิน ท่า โคลเดส ไน๊ท ซิส เว็น นาย โฮลด์ ยา)
like Iam supposta,as we roll closer
(ไล๊ค Iam supposta , แอส วี โรลล โคลเซอร์)
I’ll take your hand gladly, anything ya need ask me
(อิลล เท้ค ยุร แฮนด์ กแลดลิ , เอนอิธิง ยา นี๊ด อาสคฺ มี)
supporting my baby just like daddy
(supportings มาย เบ๊บี้ จั๊สท ไล๊ค แดดดิ)

[2PAC]
([ 2PAC ])
You alveate tha stress spend time with you, I feel blessed
(ยู alveate ท่า สเทรสส สเพ็นด ไทม์ วิธ ยู , ไอ ฟีล เบล๊ส)
When you gone feel tha pain so strong deep in my chest
(เว็น ยู กอน ฟีล ท่า เพน โซ สทรอง ดี๊พ อิน มาย เชสทํ)
When i got arrested, came so close to goin to jail
(เว็น นาย ก็อท อะเร๊สท , เคม โซ โคลส ทู โกอิน ทู เจล)
throwin blows at tha po pos breakin they nails
(โตวอิน โบลว์ แอ็ท ท่า โพ pos เบรกกิ้น เด เนล)
screamin loud goin all out
(สครีมมิน เลาด โกอิน ออล เอ๊าท)
Damn I did
(แดมนํ นาย ดิด)
You stayed locked down at moms house
(ยู สเทย์ ล๊อค เดาน แอ็ท มัม เฮ้าส)
watchin tha kids, thru tha whole bid
(วันชิน ท่า คิด , ธรู ท่า โฮล บิด)
In tha V-I I seen ya daily
(อิน ท่า วี ไอ ไอ ซีน ยา เด๊ลี่)
When my fake homies try ta f*ck you, you run and tell me
(เว็น มาย เฟ้ค โฮมี ธราย ทา เอฟ *ck ยู , ยู รัน แอนด์ เทลล มี)
that’s why I stay commited, I thank God everytime I hit it
(แด้ท วาย ไอ สเทย์ ค็อมมีท , ไอ แธ๊งค์ ก๊อด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฮิท ดิธ)
hopin you’ll forgive me for the times I bullsh*tted
(โฮพปิน โยว ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ เดอะ ไทม์ ซาย bullsh*tted)
Me and you against the world
(มี แอนด์ ยู อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
we untouchable, screamin like ya dyin everytime I’am f*ckin you
(วี อันทัซเชเบิล , สครีมมิน ไล๊ค ยา ดายอิน เอ๊รี่ไทม์ Iam เอฟ *ckin ยู)
ya never had a father or a family, but I’ll be there
(ยา เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ ฟ๊าเท่อร ออ รา แฟ๊มิลี่ , บั๊ท อิลล บี แดร์)
no need to fear so much insanity
(โน นี๊ด ทู เฟียร์ โซ มัช อินแซนอิทิ)
and thru tha years
(แอนด์ ธรู ท่า เยียร์)
I know ya gave me your heart and plus
(ไอ โนว์ ยา เกฝ มี ยุร ฮาร์ท แอนด์ พลัส)
When I’am dirt broke and f*cked up Ya still love me
(เว็น Iam เดิร์ท บโรค แอนด์ เอฟ *cked อั๊พ ยา สทิลล ลัฝ มี)

[Chours]
([ เชาเวิดสฺ ])
[An Outlaw]
([ แอน เอาทลอ ])
Boo would ya die for me?
(บู เวิด ยา ดาย ฟอร์ มี)
Down holdin my pistol, gettin high
(เดาน โฮดดิน มาย พิ๊สท่อล , เกดดิน ไฮฮ)
with mean sounds tougher than brisles
(วิธ มีน ซาวน์ด ทักเฟอ แฑ็น brisles)
fool when you cry
(ฟูล เว็น ยู คราย)
I’ll be ya tissue
(อิลล บี ยา ทีฌยู)
back in tha county writin letters how I miss you
(แบ็ค อิน ท่า เคานทิ ไรดิน เล็ทเท่อร์ ฮาว ไอ มิซ ยู)
givin you credit, apoligetic how I dis you
(กีฝอิน ยู เคร๊ดิท , apoligetic ฮาว ไอ ดิซ ยู)
get you for thinkin like a mona and on a level
(เก็ท ยู ฟอร์ ติ้งกิน ไล๊ค เก โมนา แอนด์ ออน อะ เล๊เฝ่ล)
and sometime daddy ready to wine ya and dilain
(แอนด์ ซัมไทม์ แดดดิ เร๊ดี้ ทู ไวน์ ยา แอนด์ dilain)
for total and twine ya
(ฟอร์ โท๊ท่อล แอนด์ ทไวน ยา)
we right behind ya tru
(วี ไร๊ท บีฮายน์ ยา tru)
life just me and you no tellin what we could do
(ไล๊ฟ จั๊สท มี แอนด์ ยู โน เทลลิน ว๊อท วี เคิด ดู)
[Another Outlaw]
([ อะน๊าเทร่อร์ เอาทลอ ])
Gettin high between tha sheets
(เกดดิน ไฮฮ บีทะวีน ท่า ฌีท)
Make tha sh*t right here discrete
(เม้ค ท่า ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร discrete)
Puttin nikies on ya belly while we f*ckin on tha beach
(พันดิน nikies ออน ยา เบลลิ ไวล์ วี เอฟ *ckin ออน ท่า บีช)
I love it when ya nut up and grab me
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยา นัท อั๊พ แอนด์ แกร๊บ มี)
I feel for ya badly, baby girl just like daddy
(ไอ ฟีล ฟอร์ ยา แบดลิ , เบ๊บี้ เกิร์ล จั๊สท ไล๊ค แดดดิ)
[A 3rd Outlaw]
([ อะ 3rd เอาทลอ ])
Shorty I lend my hand out ta help ya
(ชอร์ทดิง ไอ เล็นด มาย แฮนด์ เอ๊าท ทา เฮ้ลพ ยา)
loss soul lookin for shelta, on tha late night accept ya
(โรซ โซล ลุคกิน ฟอร์ shelta , ออน ท่า เหลท ไน๊ท แอ๊คเซพท ยา)
treat ya good won’t disrespect ya
(ทรี๊ท ยา กู๊ด ว็อนท ดิซริซเพคท ยา)
My age is young
(มาย เอจ อีส ยัง)
out of place b*tch days is done
(เอ๊าท อ็อฝ เพลส บี *tch เดย์ ซิส ดัน)
From a trixy to a missy
(ฟรอม มา trixy ทู อะ มีซซิ)
you know I raised ya hon
(ยู โนว์ ไอ เร้ส ยา hon)
Placed her under my wing
(เพลส เฮอ อั๊นเด้อร มาย วิง)
Showed her how we swing
(โชว์ เฮอ ฮาว วี สวิง)
Now she rollin blunts for her king
(นาว ชี โรลลิน บลันท ฟอร์ เฮอ คิง)
1 day labled thug Mrs
(1 เดย์ เลบึล ธัก มีซซิซ)
tha essance of my ghetto sistas
(ท่า essance อ็อฝ มาย เกทโท sistas)
hugs and kisses
(ฮัก แซน คีสเซซ)
that’s just for me to be a father figure
(แด้ท จั๊สท ฟอร์ มี ทู บี อะ ฟ๊าเท่อร ฟิ๊กเก้อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Like Daddy คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น