เนื้อเพลง Kenhoe คำอ่านไทย Less Than Jake

Ideals Are Like Opinions And Beliefs Just Like Tradition
( ไอดี๊ออล แซร์ ไล๊ค โอะพีนยัน แซน บิลีฟ จั๊สท ไล๊ค เทร๊ดิชั่น)
Sometimes Both Are Not Enough
(ซัมไทม์ โบทรฺ อาร์ น็อท อีน๊าฟ)
Faded Stickers And Crumpled Flyers They’ve Become The Reminder
(แฟ็ด ซทีคเคอะ แซน ครัมเปิล ฟไลเออะ เดวฟ บีคัม เดอะ ริไมนเดอะ)
That There’s An Anthem In Us That Fits
(แดท แดร์ แอน แอ๊นเทร่ม อิน อัซ แดท ฟิท)
The Flag We’ve Flown For Years
(เดอะ แฟล๊ก หวีบ ฟโลน ฟอร์ เยียร์)
I’ve Always Had This Same Old Song
(แอฝ ออลเว แฮ็ด ดิส เซม โอลด์ ซ็อง)
Stuck In My Head For So Damn Long
(ซทัค อิน มาย เฮด ฟอร์ โซ แดมนํ ลอง)
A Soundtrack To Whether I’m Right Or Wrong
(อะ ซาวแทร็ค ทู ฮเวทเออะ แอม ไร๊ท ออ รอง)
Ideals Are Like Opinions Beliefs Just Like Tradition
(ไอดี๊ออล แซร์ ไล๊ค โอะพีนยัน บิลีฟ จั๊สท ไล๊ค เทร๊ดิชั่น)
Sometimes Both Are Not Enough
(ซัมไทม์ โบทรฺ อาร์ น็อท อีน๊าฟ)
Faded Pictures And Yellowed Flyers
(แฟ็ด พิ๊คเจ้อร์ แซน เย๊ลโล่ว ฟไลเออะ)
And Memories So Far Behind Us
(แอนด์ เมรโมรี โซ ฟาร์ บีฮายน์ อัซ)
There’s An Anthem In Us That Fits
(แดร์ แอน แอ๊นเทร่ม อิน อัซ แดท ฟิท)
The Flag We’ve Flown For Years
(เดอะ แฟล๊ก หวีบ ฟโลน ฟอร์ เยียร์)
Ideals And Its Actions
(ไอดี๊ออล แซน อิทซ แอคฌัน)
Beliefs And Convictions
(บิลีฟ แซน ค็อนฝีคฌัน)
Faith And Tradition
(เฟท แอนด์ เทร๊ดิชั่น)
The Flags We’ve Flown For Years
(เดอะ แฟล๊ก หวีบ ฟโลน ฟอร์ เยียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kenhoe คำอ่านไทย Less Than Jake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น