เนื้อเพลง Crank It Up คำอ่านไทย Ashley Tisdale

Th-th-this beat is hypnotic
( Th th ดิส บีท อีส ฮิพนอทอิค)
I wanna ride it like a chauffeur
(ไอ วอนนา ไรด์ อิท ไล๊ค เก โฌเฟอะ)
The sound of the sonic’s
(เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ โซ๊หนิค)
Controlling me just like a robot
(คันโทรลริ่ง มี จั๊สท ไล๊ค เก โรบ๊อท)
I go bionic so D-D-DJ, put it on
(ไอ โก ไบโอนิค โซ ดี ดี ดีเจ , พุท ดิธ ออน)
I’m losing logic and cruising deeper in the zone
(แอม โรซิง ล๊อจิค แอนด์ ครูชซิง ดิพเพอ อิน เดอะ โซน)

It’s so cinematic, charismatic
(อิทซ โซ cinematic , คะรีสแมตอิค)
You got me frozed up
(ยู ก็อท มี ฟโรส อั๊พ)
This acrobatic beat is something I need a dose of
(ดิส แอคโระแบทอิค บีท อีส ซัมติง ไอ นี๊ด อะ โดซ อ็อฝ)
I’m systematically moving every single bone
(แอม ซิซเทะแมทอิแค็ลล มูฝอิง เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล โบน)
There’s no mechanic that can understand what I’m on
(แดร์ โน เม๊คาหนิค แดท แคน อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท แอม ออน)

Let’s crank it up [Crank it up]
(เล็ท คแร็งค อิท อั๊พ [ คแร็งค อิท อั๊พ ])
Till the walls cave in
(ทิลล์ เดอะ วอลล์ เค๊ฝ อิน)
Just crank it up [Crank it up]
(จั๊สท คแร็งค อิท อั๊พ [ คแร็งค อิท อั๊พ ])
Put that record and spin
(พุท แดท เร๊คขอร์ด แอนด์ สพิน)
‘Cause I am ready to party
(ค๊อส ไอ แอ็ม เร๊ดี้ ทู พ๊าร์ที่)
Gonna get my girls and get naughty
(กอนนะ เก็ท มาย เกิร์ล แซน เก็ท น๊อที่)
Just crank it up [Crank it up]
(จั๊สท คแร็งค อิท อั๊พ [ คแร็งค อิท อั๊พ ])
Till the walls cave in
(ทิลล์ เดอะ วอลล์ เค๊ฝ อิน)
Just crank it up
(จั๊สท คแร็งค อิท อั๊พ)

Th-th-this beat is melodic, harmonic
(Th th ดิส บีท อีส มิลอดอิค , ฮามอนอิค)
Got me striking poses
(ก็อท มี ซทไรคอิง โพส)
I get up on it
(ไอ เก็ท อั๊พ ออน หนิด)
Electronically feeling so fresh
(Electronically ฟีลอิง โซ เฟรช)
It’s so *rotic
(อิทซ โซ *rotic)
My body’s like a cyclone
(มาย บ๊อดี้ ไล๊ค เก ไซคโลน)
I’m like a puppet
(แอม ไล๊ค เก พั๊พเผ็ท)
‘Can’t stop it, dropping like a stone
(แค็นท สท๊อพ อิท , ดรอพพิงส ไล๊ค เก สโทน)

It’s so cinematic, charismatic
(อิทซ โซ cinematic , คะรีสแมตอิค)
You got me frozed up
(ยู ก็อท มี ฟโรส อั๊พ)
This acrobatic beat is something I need a dose of
(ดิส แอคโระแบทอิค บีท อีส ซัมติง ไอ นี๊ด อะ โดซ อ็อฝ)
I’m systematically moving every single bone
(แอม ซิซเทะแมทอิแค็ลล มูฝอิง เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล โบน)
There’s no mechanic that can understand what I’m on
(แดร์ โน เม๊คาหนิค แดท แคน อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท แอม ออน)

Let’s crank it up [Crank it up]
(เล็ท คแร็งค อิท อั๊พ [ คแร็งค อิท อั๊พ ])
Till the walls cave in
(ทิลล์ เดอะ วอลล์ เค๊ฝ อิน)
Just crank it up [Crank it up]
(จั๊สท คแร็งค อิท อั๊พ [ คแร็งค อิท อั๊พ ])
Put that record and spin
(พุท แดท เร๊คขอร์ด แอนด์ สพิน)
‘Cause I am ready to party
(ค๊อส ไอ แอ็ม เร๊ดี้ ทู พ๊าร์ที่)
Gonna get my girls and get naughty
(กอนนะ เก็ท มาย เกิร์ล แซน เก็ท น๊อที่)
Just crank it up [Crank it up]
(จั๊สท คแร็งค อิท อั๊พ [ คแร็งค อิท อั๊พ ])
Till the walls cave in
(ทิลล์ เดอะ วอลล์ เค๊ฝ อิน)
Just crank it up
(จั๊สท คแร็งค อิท อั๊พ)

I systematically move every bone
(ไอ ซิซเทะแมทอิแค็ลล มู๊ฝ เอ๊เฝอร์รี่ โบน)
So crank it up, I wanna get in the zone
(โซ คแร็งค อิท อั๊พ , ไอ วอนนา เก็ท อิน เดอะ โซน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crank It Up คำอ่านไทย Ashley Tisdale

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น