เนื้อเพลง Change Your Mind คำอ่านไทย The All-American Rejects

Don’t solve the problem,
( ด้อนท์ โซ๊ลฝ เดอะ โพร๊เบล่ม ,)
when danger is better.
(เว็น แด๊งเจ้อร์ อีส เบ๊ทเท่อร์)
~Far away where you stock them,
(~Far อะเวย์ แวร์ ยู สท๊อค เด็ม ,)
in cages that tether~
(อิน เค้จ แดท tether~)

And all the bridges you’ve burned,
(แอนด์ ออล เดอะ บริดจ ยู๊ฟ เบิร์น ,)
leave you trapped off at all sides.
(ลี๊ฝ ยู แทร๊พ ออฟฟ แอ็ท ดอร์ ไซด์)
And now the tables do turn,
(แอนด์ นาว เดอะ เท๊เบิ้ล ดู เทิร์น ,)
and it’s all gone, what’s left for you.
(แอนด์ อิทซ ซอร์ กอน , ว๊อท เล๊ฟท ฟอร์ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

And when the sky is falling,
(แอนด์ เว็น เดอะ สกาย อีส ฟ๊อลิง ,)
don’t look outside the window.
(ด้อนท์ ลุ๊ค เอ๊าทไซ้ด เดอะ วิ๊นโด้ว)
Step back and hear I’m calling.
(สเท็พ แบ็ค แอนด์ เฮียร แอม คอลลิง)
Give up, don’t take the fast road.
(กี๊ฝ อั๊พ , ด้อนท์ เท้ค เดอะ ฟาสท โร้ด)

It’s just your doubt that binds you.
(อิทซ จั๊สท ยุร เดาท แดท ไบนด ยู)
Just drop those thoughts behind you, now.
(จั๊สท ดรอพ โฑส ธอท บีฮายน์ ยู , นาว)
Change your mind.
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
you Let go too soon.
(ยู เล็ท โก ทู ซูน)

Sit down, you’re sinking,
(ซิท เดาน , ยัวร์ ซีงคิง ,)
there’s no one to watch you.
(แดร์ โน วัน ทู ว๊อทช ยู)
Skip town, you’re thinking,
(สคิพ ทาวน์ , ยัวร์ ติ้งกิง ,)
there’s no one to stop you.
(แดร์ โน วัน ทู สท๊อพ ยู)

And all the bridges you’ve burned,
(แอนด์ ออล เดอะ บริดจ ยู๊ฟ เบิร์น ,)
leave you trapped off at all sides.
(ลี๊ฝ ยู แทร๊พ ออฟฟ แอ็ท ดอร์ ไซด์)
And now the tables do turn,
(แอนด์ นาว เดอะ เท๊เบิ้ล ดู เทิร์น ,)
and it’s all gone, what’s left for you.
(แอนด์ อิทซ ซอร์ กอน , ว๊อท เล๊ฟท ฟอร์ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

And when the sky is falling,
(แอนด์ เว็น เดอะ สกาย อีส ฟ๊อลิง ,)
don’t look outside the window.
(ด้อนท์ ลุ๊ค เอ๊าทไซ้ด เดอะ วิ๊นโด้ว)
Step back and hear I’m calling.
(สเท็พ แบ็ค แอนด์ เฮียร แอม คอลลิง)
Give up, don’t take the fast road.
(กี๊ฝ อั๊พ , ด้อนท์ เท้ค เดอะ ฟาสท โร้ด)

It’s just your doubt that binds you.
(อิทซ จั๊สท ยุร เดาท แดท ไบนด ยู)
Just drop those thoughts behind you, now.
(จั๊สท ดรอพ โฑส ธอท บีฮายน์ ยู , นาว)
Change your mind.
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Let go too soon.
(เล็ท โก ทู ซูน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Don’t run away,
(ด้อนท์ รัน อะเวย์ ,)
Start feeling fine.
(สท๊าร์ท ฟีลอิง ไฟน)
It’s better than your worst, your worst day.
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยุร เวิ๊ร์สท , ยุร เวิ๊ร์สท เดย์)
No words to say, I’ll give you mine,
(โน เวิร์ด ทู เซย์ , อิลล กี๊ฝ ยู ไมน์ ,)
and pocket all the hurt, just stay.
(แอนด์ พ๊อคเค่ท ดอร์ เดอะ เฮิร์ท , จั๊สท สเทย์)
Don’t run away.
(ด้อนท์ รัน อะเวย์)
It’s better than your worst, your worst day.
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยุร เวิ๊ร์สท , ยุร เวิ๊ร์สท เดย์)

And when the sky is falling,
(แอนด์ เว็น เดอะ สกาย อีส ฟ๊อลิง ,)
don’t look outside the window.
(ด้อนท์ ลุ๊ค เอ๊าทไซ้ด เดอะ วิ๊นโด้ว)
Step back and hear I’m calling.
(สเท็พ แบ็ค แอนด์ เฮียร แอม คอลลิง)
Give up, don’t take the fast road.
(กี๊ฝ อั๊พ , ด้อนท์ เท้ค เดอะ ฟาสท โร้ด)
[x2]
([ x2 ])

It’s just your doubt that binds you.
(อิทซ จั๊สท ยุร เดาท แดท ไบนด ยู)
Just drop those thoughts behind you, now.
(จั๊สท ดรอพ โฑส ธอท บีฮายน์ ยู , นาว)
Change your mind.
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Let go too soon.
(เล็ท โก ทู ซูน)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Don’t run away.
(ด้อนท์ รัน อะเวย์)
Change your mind.
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Let go too soon.
(เล็ท โก ทู ซูน)
[x3]
([ x3 ])

Don’t run away.
(ด้อนท์ รัน อะเวย์)
Change your mind.
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change Your Mind คำอ่านไทย The All-American Rejects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น