เนื้อเพลง Watch the Sound คำอ่านไทย Fat Joe

[Diamond D] Ninety-three it’s time man
( [ ได๊ม่อนดํ ดี ] ไนนทิ ทรี อิทซ ไทม์ แมน)
[All out yo, because youknowhatI’msayin..]
([ ออล เอ๊าท โย , บิคอส youknowhatImsayin ])

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
A Grand Puba [HOE] Diamond D [HOE]
(อะ แกรนด์ Puba [ โฮ ] ได๊ม่อนดํ ดี [ โฮ ])
Fat Joe [HOE] — it’s time to get the dough!
(แฟท โจ [ โฮ ] อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เดอะ โด !)
Grand Puba [HOE] Diamond D [HOE]
(แกรนด์ Puba [ โฮ ] ได๊ม่อนดํ ดี [ โฮ ])
Fat Joe [HOE] — it’s time to get the dough!
(แฟท โจ [ โฮ ] อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เดอะ โด !)

Boom bip, BAM, here I am
(บูม bip , แบม , เฮียร ไอ แอ็ม)
Even fans in Japan, be tellin me I’m the man
(อี๊เฝ่น แฟน ซิน จะแพน , บี เทลลิน มี แอม เดอะ แมน)
Fat Joe, a.k.a. the woman f*cker
(แฟท โจ , อะ เค กา เดอะ วู๊แม่น เอฟ *cker)
Beat you down to the ground, stomp your face with my Chucker
(บีท ยู เดาน ทู เดอะ กราวนด์ , สตอมพฺ ยุร เฟซ วิธ มาย Chucker)
So n*ggaz back up, yo I’ma set it
(โซ เอ็น *ggaz แบ็ค อั๊พ , โย แอมอา เซ็ท ดิธ)
F*ckin with me, you won’t live to regret it
(เอฟ *ckin วิธ มี , ยู ว็อนท ไล้ฝ ทู รีเกร๊ท ดิธ)
I don’t fake moves, I break peeps
(ไอ ด้อนท์ เฟ้ค มู๊ฝ , ไอ เบร๊ค พีพ)
I’m takin n*ggaz gold chains, they cash and the Jeeps
(แอม ทอคกิ่น เอ็น *ggaz โกลด์ เชน , เด แค๊ช แอนด์ เดอะ จีพ)
See I don’t give a f*ck about a n*ggaz rep
(ซี ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ดา เอ็น *ggaz เร็พ)
We can go glock for glock or tec for tec, sheeeeyit
(วี แคน โก คล็อก ฟอร์ คล็อก ออ tec ฟอร์ tec , sheeeeyit)
I heard a motherf*cker wants to turn snitch
(ไอ เฮิด อะ motherf*cker ว้อนท ทู เทิร์น สนิดชฺ)
I cut the n*ggaz head off, and sent it to his f*ckin b*tch
(ไอ คัท เดอะ เอ็น *ggaz เฮด ออฟฟ , แอนด์ เซ็นท ดิธ ทู ฮิส เอฟ *ckin บี *tch)
I ain’t lettin a n*gga take the stand
(ไอ เอน เลทดิน อะ เอ็น *gga เท้ค เดอะ สแทนด์)
Play Sammy the Bull, be one dead man
(เพลย์ แซมมี่ เดอะ บูลล , บี วัน เด้ด แมน)
See s*ckers can’t hang with the slang
(ซี เอส *ckers แค็นท แฮง วิธ เดอะ ซแล็ง)
And if they bring the whole gang
(แอนด์ อิ๊ฟ เด บริง เดอะ โฮล แก๊ง)
well then they’ll all catch a bang-bang
(เวลล เด็น เด๊ว ออล แค็ทช อะ แบง แบง)
I come from the Bronx and not the Boogie Down
(ไอ คัม ฟรอม เดอะ บรอนซ แอนด์ น็อท เดอะ บูกี เดาน)
N*ggaz don’t ever come and front in my part of town
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ คัม แอนด์ ฟร๊อนท อิน มาย พาร์ท อ็อฝ ทาวน์)
See everybody knows my pedigree
(ซี เอวี่บอดี้ โนว์ มาย เพ๊ดิกรี)
There ain’t another motherf*ckers that’s better than me
(แดร์ เอน อะน๊าเทร่อร์ motherf*ckers แด้ท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น มี)
I could make em pump, I could make em jump
(ไอ เคิด เม้ค เอ็ม พั๊มพ , ไอ เคิด เม้ค เอ็ม จั๊มพ)
But I’m mostly known for givin other n*ggaz lumps
(บั๊ท แอม โมซทลิ โนน ฟอร์ กีฝอิน อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggaz ลัมพ)
So n*ggaz better chill and maintain
(โซ เอ็น *ggaz เบ๊ทเท่อร์ ชิล แอนด์ เมนเทน)
I’m blowin motherf*ckers out the frame
(แอม โบลวิน motherf*ckers เอ๊าท เดอะ เฟรม)
And if a n*gga try to flex
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga ธราย ทู ฟเล็คซ)
F*ck around, and catch a motherf*ckin suplex
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ , แอนด์ แค็ทช อะ motherf*ckin suplex)
I wet a motherf*cker like a shower
(ไอ เว๊ท ดา motherf*cker ไล๊ค เก เช๊าเว่อร์)
Don’t test the Puerto Rican power
(ด้อนท์ เทสท์ เดอะ เพิสโต Rican พ๊าวเว่อร์)
Fat Joe in the year of ninety-three
(แฟท โจ อิน เดอะ เยียร์ อ็อฝ ไนนทิ ทรี)
Peace to Grand Pu’, and my man Diamond D
(พี๊ซ ทู แกรนด์ Pu , แอนด์ มาย แมน ได๊ม่อนดํ ดี)
So _Punks Jump Up to Get Beat Down_
(โซ _พรัค จั๊มพ อั๊พ ทู เก็ท บีท เดาน _)
Yeah, but for now watch the sound
(เย่ , บั๊ท ฟอร์ นาว ว๊อทช เดอะ ซาวน์ด)

” Watch de sound when I tim-berr ” [4X]
(” ว๊อทช ดี ซาวน์ด เว็น นาย ทิม berr ” [ 4X ])

[Grand Puba]
([ แกรนด์ Puba ])
Check it
(เช็ค อิท)
Yo Fat Joe, it’s time to f*ckin flow
(โย แฟท โจ , อิทซ ไทม์ ทู เอฟ *ckin โฟลว์)
N*ggaz know the game
(เอ็น *ggaz โนว์ เดอะ เกม)
It’s time to blow the b*tch-ass n*ggaz out the frame
(อิทซ ไทม์ ทู โบลว์ เดอะ บี *tch อาซ เอ็น *ggaz เอ๊าท เดอะ เฟรม)
Guess who comes to represent?
(เกสส ฮู คัม ทู รีเพรสเซ่นท)
If you motherf*ckers don’t know, well here’s a hint
(อิ๊ฟ ยู motherf*ckers ด้อนท์ โนว์ , เวลล เฮียร ซา ฮินท์)
It’s the God and I still bag chicks
(อิทซ เดอะ ก๊อด แอนด์ ดาย สทิลล แบ๊ก ชิค)
Make the girls feel hot, be like a faggot with the bag of d*cks
(เม้ค เดอะ เกิร์ล ฟีล ฮอท , บี ไล๊ค เก แฟกกัท วิธ เดอะ แบ๊ก อ็อฝ d*cks)
So come on cause I’m comin for the basket
(โซ คัมมอน ค๊อส แอม คัมอิน ฟอร์ เดอะ บ๊าสเก็ต)
Say goodbye to your friends, and start headin for the casket
(เซย์ กู๊ดบาย ทู ยุร เฟรน , แอนด์ สท๊าร์ท เฮดิน ฟอร์ เดอะ แคซเค็ท)
So Doogie make the daquiris; and light the chocolate
(โซ Doogie เม้ค เดอะ daquiris ; แอนด์ ไล๊ท เดอะ ชอคโอะลิท)
that you got from Willy Wonka in the Chocolate Factory
(แดท ยู ก็อท ฟรอม วิวลี Wonka อิน เดอะ ชอคโอะลิท แฟ๊คโทรี่)
Let’s squeeze a trigger for the n*gga
(เล็ท สควี๊ซ อะ ทริ๊กเก้อร์ ฟอร์ เดอะ เอ็น *gga)
See I flipped to the ‘lo, cause I’m through with the Hilfiger
(ซี ไอ ฟริพทฺ ทู เดอะ โล , ค๊อส แอม ทรู วิธ เดอะ Hilfiger)
Cause I flips the flavor-loo
(ค๊อส ไอ ฟลิพ เดอะ ฟเลเฝอะ loo)
It’s good for a f*ck or two, you couldn’t see this
(อิทซ กู๊ด ฟอร์ รา เอฟ *ck ออ ทู , ยู คูดซึ่น ซี ดิส)
no matter what the f*ck you do
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ดู)
I smash that ass like a block of hash
(ไอ สแม๊ช แดท อาซ ไล๊ค เก บล๊อค อ็อฝ แฮ็ช)
Then I rob you for cash, you little b*tch ass
(เด็น นาย ร๊อบ ยู ฟอร์ แค๊ช , ยู ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch อาซ)

” Watch de sound when I tim-berr ” [4X]
(” ว๊อทช ดี ซาวน์ด เว็น นาย ทิม berr ” [ 4X ])

[Diamond D]
([ ได๊ม่อนดํ ดี ])
N*ggaz know the flav, I don’t have to take a step
(เอ็น *ggaz โนว์ เดอะ flav , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เท้ค เก สเท็พ)
I earn my respect then quiet as kept
(ไอ เอิร์น มาย เรสเพ๊คท เด็น ไคว๊เอ้ท แอส เค็พท)
Yeah, guard your grill if you try to catch wreck
(เย่ , การ์ด ยุร กริลล์ อิ๊ฟ ยู ธราย ทู แค็ทช เร๊ค)
Smack the back of your neck, and take your YouthCore check
(ซแม็ค เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร เน็ค , แอนด์ เท้ค ยุร YouthCore เช็ค)
I make more dough than Gregory Peck
(ไอ เม้ค โม โด แฑ็น Gregory เพ็ค)
Never have to raise a fist, I keep my stunts in check
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู เร้ส อะ ฟิซท , ไอ คี๊พ มาย ซทันท ซิน เช็ค)
I play a n*gga out, like a Las Vegas dealer
(ไอ เพลย์ อะ เอ็น *gga เอ๊าท , ไล๊ค เก ลาส ฝีกะ ดีลเออะ)
Living in the light, just like Karen Wheeler
(ลีฝอิง อิน เดอะ ไล๊ท , จั๊สท ไล๊ค คะเรน ฮวีลเออะ)
So back up, and take a good look, because you should look
(โซ แบ็ค อั๊พ , แอนด์ เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค , บิคอส ยู เชิด ลุ๊ค)
at what a good cook, can do without a f*ckin cookbook
(แอ็ท ว๊อท ดา กู๊ด คุ๊ค , แคน ดู วิธเอ๊าท ดา เอฟ *ckin cookbook)
I don’t sniff coke, and I don’t smoke coolies
(ไอ ด้อนท์ ซนิฟ โคค , แอนด์ ดาย ด้อนท์ สโม๊ค คูลิ)
Even Italians say I’m one cool moolie
(อี๊เฝ่น อิแทลแย็น เซย์ แอม วัน คูล moolie)
But n*ggaz call me JoJo
(บั๊ท เอ็น *ggaz คอลลํ มี โจโจ)
I’m quick to stick a chick, cause I kick the Willie BoBo
(แอม ควิค ทู สทิ๊ค กา ชิค , ค๊อส ไอ คิ๊ค เดอะ วิลลี BoBo)
on the Northside, on the Southside, on the Westside
(ออน เดอะ Northside , ออน เดอะ Southside , ออน เดอะ เวตซาด)
You can’t budge me n*gga, even the best tried
(ยู แค็นท บัจ มี เอ็น *gga , อี๊เฝ่น เดอะ เบ๊สท์ ทไร)
to pull a fast one, but you know what happened to the last one?
(ทู พูลล อะ ฟาสท วัน , บั๊ท ยู โนว์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ ล๊าสท วัน)
[What?] He got his motherf*ckin ass done
([ ว๊อท ] ฮี ก็อท ฮิส motherf*ckin อาซ ดัน)
[Yeah!] So step up, front, I’m not a b*tch-ass chump
([ เย่ ! ] โซ สเท็พ อั๊พ , ฟร๊อนท , แอม น็อท ดา บี *tch อาซ ชัมพ)
Chicks by the clicks, cause my pockets got the mumps
(ชิค บาย เดอะ คลิ๊ก , ค๊อส มาย พ๊อคเค่ท ก็อท เดอะ มัมพ)
See I’m the wrong n*gga to f*ck with
(ซี แอม เดอะ รอง เอ็น *gga ทู เอฟ *ck วิธ)
Don’t try to play yourself, cause you’ll be stuck with
(ด้อนท์ ธราย ทู เพลย์ ยุรเซลฟ , ค๊อส โยว บี ซทัค วิธ)
a motherf*ckin ice pick right through the cheek
(อะ motherf*ckin ไอ๊ซ์ พิค ไร๊ท ทรู เดอะ ชีค)
I’m leavin crab n*ggaz, layin in the street
(แอม เลวิน แคร๊บ เอ็น *ggaz , เลย์อิน อิน เดอะ สทรีท)
I won’t ‘fess, walk around with a vest
(ไอ ว็อนท เฟ้ด , ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ อะ เฝ็ซท)
Knockin n*ggaz off, cause I could care less
(นอคคิน เอ็น *ggaz ออฟฟ , ค๊อส ไอ เคิด แคร์ เลซ)
You want a fair one, FORGET IT
(ยู ว้อนท ดา แฟร์ วัน , ฟอร์เก๊ท ดิธ)
And your girlfriend, yo I let my man hit it
(แอนด์ ยุร เกลิลเฟรน , โย ไอ เล็ท มาย แมน ฮิท ดิธ)
So save the bluff, you know you ain’t tough [yeah]
(โซ เซฝ เดอะ บลัฟ , ยู โนว์ ยู เอน ทั๊ฟ [ เย่ ])
I pull your card cause you’re soft like fluff kid
(ไอ พูลล ยุร ค้าร์ด ค๊อส ยัวร์ ซ๊อฟท ไล๊ค ฟลัฟ คิด)
I never ever did a bid
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ดิด อะ บิด)
I punch a n*gga down a Row named Skid
(ไอ พั๊นช อะ เอ็น *gga เดาน อะ โรว์ เนม ซคิด)

” Watch de sound when I tim-berr ” [8X]
(” ว๊อทช ดี ซาวน์ด เว็น นาย ทิม berr ” [ 8X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Watch the Sound คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น