เนื้อเพลง I Believe in You คำอ่านไทย Bette Midler

I don’t believe in superstars,
( ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน ซูเปอร์สตาร์ ,)
in fancy food or foreign cars;
(อิน แฟ๊นซี ฟู้ด ออ ฟอร์เรน คารํ 😉
that Hagen Dazs and motherhood
(แดท Hagen Dazs แซน มัฑเออะฮุด)
have done my body any good;
(แฮ็ฝ ดัน มาย บ๊อดี้ เอ๊นี่ กู๊ด 😉
that Elvis is alive and well;
(แดท เอลวิส ซิส อะไล๊ฝ แอนด์ เวลล 😉
that courtesy has gone to hell;
(แดท เคอเทะซิ แฮ็ส กอน ทู เฮ็ลล 😉
that kindness is in short supply;
(แดท ไคนดเน็ซ ซิส ซิน ช๊อร์ท ซั๊พพลาย 😉
that little kids should have to die.
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล คิด เชิด แฮ็ฝ ทู ดาย)

But I believe in love.
(บั๊ท ไอ บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
I believe in dreamers.
(ไอ บีลี๊ฝ อิน ดรีมเออะ)
I believe in miracles
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มิ๊ราเคิ่ล)
and I believe in you.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ยู)

Well, I don’t believe virginity
(เวลล , ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ เฝอะจีนอิทิ)
is as common as it used to be;
(อีส แอส ค๊อมมอน แอส ซิท ยู๊ส ทู บี 😉
that left is wrong and right is right;
(แดท เล๊ฟท อีส รอง แอนด์ ไร๊ท อีส ไร๊ท 😉
that black is black and white is white;
(แดท แบล๊ค อีส แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท อีส ไว๊ท 😉
that the Beatles could be history,
(แดท เดอะ บีเดิลสฺ เคิด บี ฮิสทรี่ ,)
the sixties just a memory;
(เดอะ sixties จั๊สท ดา เม๊มโมรี่ 😉
that war will never go away;
(แดท วอร์ วิล เน๊เฝ่อร์ โก อะเวย์ 😉
that Johnny Carson’s had his day.
(แดท จอนนิ คาร์สัน แฮ็ด ฮิส เดย์)

But I believe in love.
(บั๊ท ไอ บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
I believe in angels.
(ไอ บีลี๊ฝ อิน แอ๊งเจล)
I believe in Mom and Dad
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มัม แอนด์ แด๊ด)
and I believe in you.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ยู)

I know with almost certainty
(ไอ โนว์ วิธ อ๊อลโมสท เซอทินทิ)
what’s going on with you and me
(ว๊อท โกอิ้ง ออน วิธ ยู แอนด์ มี)
is a good thing.
(อีส ซา กู๊ด ทริง)
I know it’s true.
(ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
I believe in you.
(ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู)

Now, I don’t believe that heaven waits
(นาว , ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ แดท เฮ๊ฝเฝ่น เว้ท)
for only those who congregate.
(ฟอร์ โอ๊นลี่ โฑส ฮู คองกริเกท)
I like to think that God is love.
(ไอ ไล๊ค ทู ทริ๊งค แดท ก๊อด อีส ลัฝ)
He’s down below, He’s up above,
(อีส เดาน บีโลว์ , อีส อั๊พ อะโบ๊ฝ ,)
and He’s watching people everywhere.
(แอนด์ อีส วัทชิง พี๊เพิ่ล เอวี่แวร์)
He knows who does and doesn’t care.
(ฮี โนว์ ฮู โด แซน ดัสอินท แคร์)
And I’m an ordinary girl
(แอนด์ แอม แอน อ๊อร์ดินารี่ เกิร์ล)
trying to make my way in this old world.
(ทไรอิง ทู เม้ค มาย เวย์ อิน ดิส โอลด์ เวิลด)

And I believe in love.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
Yes, I believe in music.
(เย็ซ , ไอ บีลี๊ฝ อิน มิ๊วสิค)
I believe in promises
(ไอ บีลี๊ฝ อิน พรอมอิซ)
and I believe in you.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ยู)

Well, I know with almost certainty
(เวลล , ไอ โนว์ วิธ อ๊อลโมสท เซอทินทิ)
what’s going on with you and me
(ว๊อท โกอิ้ง ออน วิธ ยู แอนด์ มี)
is a good thing, a good thing.
(อีส ซา กู๊ด ทริง , อะ กู๊ด ทริง)
And I know it’s true.
(แอนด์ ดาย โนว์ อิทซ ทรู)
I believe in you.
(ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู)

You know, darlin’, that I believe in love.
(ยู โนว์ , ดาร์ลิน , แดท ไอ บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
Yes, I believe in dreamers.
(เย็ซ , ไอ บีลี๊ฝ อิน ดรีมเออะ)
I believe in miracles
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มิ๊ราเคิ่ล)
and I believe in you.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ยู)

Woah-ho-ho-oh, baby, I believe.
(ว้าว โฮ โฮ โอ , เบ๊บี้ , ไอ บีลี๊ฝ)
Yes, I believe.
(เย็ซ , ไอ บีลี๊ฝ)
I believe in promises
(ไอ บีลี๊ฝ อิน พรอมอิซ)
and I believe in you.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ยู)

Woah, come on, baby, say you believe in love.
(ว้าว , คัมมอน , เบ๊บี้ , เซย์ ยู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
Say you believe in dreamin’.
(เซย์ ยู บีลี๊ฝ อิน ดรีมมิน)
Believe in blue, blue skies,
(บีลี๊ฝ อิน บลู , บลู สกาย ,)
’cause I believe in you . . .
(ค๊อส ไอ บีลี๊ฝ อิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe in You คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น