เนื้อเพลง Cock Pushups คำอ่านไทย Tenacious D

KG: Do you think that um, do you think that when the album, when this is out…
( KG : ดู ยู ทริ๊งค แดท อึม , ดู ยู ทริ๊งค แดท เว็น ดิ อั๊ลบั้ม , เว็น ดิส ซิส เอ๊าท)
JB: Yeah?
(JB : เย่)
KG: Do you think it will make us um, more attractive to the ladies?
(KG : ดู ยู ทริ๊งค อิท วิล เม้ค อัซ อึม , โม แอ็ทแรคทิฝ ทู เดอะ เลดิส)
JB: Pshh, yeah, in fact, I been getting ready.
(JB : Pshh , เย่ , อิน แฟคท , ไอ บีน เกดดดิ้ง เร๊ดี้)
KG: Yeah?
(KG : เย่)
JB: Yeah, I been doin cock pushups.
(JB : เย่ , ไอ บีน โดย ค๊อค pushups)
KG: Cock Pushups?
(KG : ค๊อค Pushups)
JB: Yeah.
(JB : เย่)
KG: What are those?
(KG : ว๊อท อาร์ โฑส)
JB: Its where you f*ckin lay down flat on the ground.
(JB : อิทซ แวร์ ยู เอฟ *ckin เลย์ เดาน แฟลท ออน เดอะ กราวนด์)
KG: Yeah…
(KG : เย่)
JB: And then you let your boner lift you up off the ground.
(JB : แอนด์ เด็น ยู เล็ท ยุร boner ลิฟท ยู อั๊พ ออฟฟ เดอะ กราวนด์)
KG: N…no, that’s, that’d be impossible. Your cock can support your whole
(KG : เอ็น โน , แด้ท , แดท บี อิมพ๊อซซิเบิ้ล ยุร ค๊อค แคน ซั๊พผอร์ท ยุร โฮล)
weight?
(เว๊ท)
JB: Well not at first…
(JB : เวลล น็อท แอ็ท เฟิร์สท)
KG: Yeah?
(KG : เย่)
JB: But over time.
(JB : บั๊ท โอ๊เฝ่อร ไทม์)
KG: Hmm…how many pushups can you do?
(KG : อึม ฮาว เมนอิ pushups แคน ยู ดู)
JB: …cock pushups?
(JB : ค๊อค pushups)
KG: Yeah…I guess, you could only do one really.
(KG : เย่ ไอ เกสส , ยู เคิด โอ๊นลี่ ดู วัน ริแอ็ลลิ)
JB: Yeah, well one is all ya need
(JB : เย่ , เวลล วัน อีส ซอร์ ยา นี๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cock Pushups คำอ่านไทย Tenacious D

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น