เนื้อเพลง Phone Sexx คำอ่านไทย Trina feat Qwote

[Trina: spoken]
( [ ทรีน่า : ซโพเค็น ])
Hi this is trina
(ไฮ ดิส ซิส ทรีน่า)
And I’m standing 5’2 125 pounds 34, 26, 36
(แอนด์ แอม ซแทนดิง 52 125 เพานด 34 , 26 , 36)
Beautiful lite grey eyes, long black curly hair that
(บยูทิฟุล lite เกรย์ อาย , ลอง แบล๊ค เคอลิ แฮร์ แดท)
Hangs down to the middle of my back and right now I’m home alone and
(แฮง เดาน ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย แบ็ค แอนด์ ไร๊ท นาว แอม โฮม อะโลน แอนด์)
I’m looking to try something new so if your listening
(แอม ลุคอิง ทู ธราย ซัมติง นิว โซ อิ๊ฟ ยุร ลิเซินนิง)
Why don’t you leave me a message
(วาย ด้อนท์ ยู ลี๊ฝ มี อะ เม๊สเสจ)
Ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา)

[Chorus: Qwote]
([ ค๊อรัส : Qwote ])
Take your hands and close your eyes and picture me
(เท้ค ยุร แฮนด์ แซน โคลส ยุร อาย แซน พิ๊คเจ้อร์ มี)
Touching your thighs do you feel your body next to me
(ทัชชิง ยุร ไธ ดู ยู ฟีล ยุร บ๊อดี้ เน๊กซท ทู มี)
I’m in your mind but physically it feels so real when we’re on the phone
(แอม อิน ยุร ไมนด์ บั๊ท ฟีสอิแค็ลลิ อิท ฟีล โซ เรียล เว็น เวีย ออน เดอะ โฟน)
The way you talk and the moan I put your body to the test it’s not
(เดอะ เวย์ ยู ท๊อล์ค แอนด์ เดอะ โมน นาย พุท ยุร บ๊อดี้ ทู เดอะ เทสท์ อิทซ น็อท)
A fantasy but it’s phone sex
(อะ แฟนทะซิ บั๊ท อิทซ โฟน เซ็กซ)

[Trina:]
([ ทรีน่า : ])
What’s your description I told you mine I was feeling real horny
(ว๊อท ยุร ดิซครีพฌัน นาย โทลด ยู ไมน์ ไอ วอส ฟีลอิง เรียล ฮอนิ)
Called the party line dude sounded so good I ain’t waste
(คอลลํ เดอะ พ๊าร์ที่ ไลน์ ดยูด ซาวน์ด โซ กู๊ด ดาย เอน เวซท)
No time I’m a take my clothes off and just go for mine
(โน ไทม์ แอม มา เท้ค มาย คโลฑ ออฟฟ แอนด์ จั๊สท โก ฟอร์ ไมน์)
The way that he was talking and describing himself I picture
(เดอะ เวย์ แดท ฮี วอส ทอคอิง แอนด์ describings ฮิมเซลฟ ไอ พิ๊คเจ้อร์)
Reggie bush and I ain’t seeing nothing else my eyes closed tight
(Reggie บุช แอนด์ ดาย เอน ซีอิง นัธอิง เอ๊ลส มาย อาย โคลส ไท๊ท)
On the living room couch one hand up my [uummm] putting fingers
(ออน เดอะ ลีฝอิง รูม เคาช วัน แฮนด์ อั๊พ มาย [ uummm ] พูทดิง ฟิ๊งเก้อร)
In my mouth cheating on my man I’m getting my freak on long as it ain’t real
(อิน มาย เม๊าธ ชีดิง ออน มาย แมน แอม เกดดดิ้ง มาย ฟรี๊ค ออน ลอง แอส ซิท เอน เรียล)
I ain’t doing nothing wrong just a dirty fantasy on the
(ไอ เอน ดูอิง นัธอิง รอง จั๊สท ดา เดอทิ แฟนทะซิ ออน เดอะ)
Football field me layed in the grass wanna love how it feel
(ฟุทบอล ฟีลด มี เลย์ อิน เดอะ กราซ วอนนา ลัฝ ฮาว อิท ฟีล)
Pulling on my hair biting on my lips throwing it back thrusting my hips
(พลูลิง ออน มาย แฮร์ ไบดิ้ง ออน มาย ลิพ โตววิง อิท แบ็ค thrustings มาย ฮิพ)
Pouring champagne down and he taking sweet sips got me bout to climax he took me on a trip aahhh
(ช แฌ็มเพน เดาน แอนด์ ฮี เทคอิง สวี้ท ซิพ ก็อท มี เบาท ทู ไคล๊แหม๊กซํ ฮี ทุค มี ออน อะ ทริ๊พ aahhh)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Take your hands and close your eyes and picture me
(เท้ค ยุร แฮนด์ แซน โคลส ยุร อาย แซน พิ๊คเจ้อร์ มี)
Touching your thighs do you feel your body next to me
(ทัชชิง ยุร ไธ ดู ยู ฟีล ยุร บ๊อดี้ เน๊กซท ทู มี)
I’m in your mind but physically it feels so real when we’re on the phone
(แอม อิน ยุร ไมนด์ บั๊ท ฟีสอิแค็ลลิ อิท ฟีล โซ เรียล เว็น เวีย ออน เดอะ โฟน)
The way you talk and the way you moan I put your body to the test it’s not
(เดอะ เวย์ ยู ท๊อล์ค แอนด์ เดอะ เวย์ ยู โมน นาย พุท ยุร บ๊อดี้ ทู เดอะ เทสท์ อิทซ น็อท)
A fantasy but it’s phone sex
(อะ แฟนทะซิ บั๊ท อิทซ โฟน เซ็กซ)

[Trina:]
([ ทรีน่า : ])
The next day I called the party line again I was looking for that voice
(เดอะ เน๊กซท เดย์ ไอ คอลลํ เดอะ พ๊าร์ที่ ไลน์ อะเกน นาย วอส ลุคอิง ฟอร์ แดท ว๊อยซ์)
That’s when I bumped in a thug that sounded like trick to me
(แด้ท เว็น นาย บั๊มพํ อิน อะ ธัก แดท ซาวน์ด ไล๊ค ทริ๊ค ทู มี)
You should have heard that nasty fantasy
(ยู เชิด แฮ็ฝ เฮิด แดท นาซทิ แฟนทะซิ)
He made me see us in a school house
(ฮี เมด มี ซี อัซ ซิน อะ สคูล เฮ้าส)
I was the last student left and was bout to walk out
(ไอ วอส เดอะ ล๊าสท ซทยูเด็นท เล๊ฟท แอนด์ วอส เบาท ทู ว๊อล์ค เอ๊าท)
He said bend over and show him a shot in my private school skirt
(ฮี เซ็ด เบ็นด โอ๊เฝ่อร แอนด์ โชว์ ฮิม มา ฌ็อท อิน มาย ไพร๊เฝท สคูล สเคิ๊ร์ท)
So arroused I got hard as a mistle I blew on his whistle playing back and forth
(โซ arroused ดาย ก็อท ฮาร์ด แอส ซา มิสเตว ไอ บลู ออน ฮิส วิสเทิ่ล พเลนิ่ง แบ็ค แอนด์ โฟธ)
For this n*gga I can’t dismiss you he asked can I kiss then I got wet
(ฟอร์ ดิส เอ็น *gga ไอ แค็นท ดิสมิ๊สส ยู ฮี อาสคฺ แคน นาย คิซ เด็น นาย ก็อท เว๊ท)
This phone bone thing is getting better than sex don’t need protection everythings
(ดิส โฟน โบน ทริง อีส เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เซ็กซ ด้อนท์ นี๊ด พโระเทคฌัน เอ๊วี่ติง)
Safe I even let him spank me I came on his [aahhh] I know he was so amazed
(เซฟ ไอ อี๊เฝ่น เล็ท ฮิม ซแพ็งค มี ไอ เคม ออน ฮิส [ aahhh ] ไอ โนว์ ฮี วอส โซ อะแม๊ซฺ)
To hear me come on the phone we wasn’t playing no games
(ทู เฮียร มี คัมมอน เดอะ โฟน วี วอสซึ้น พเลนิ่ง โน เกม)
We was getting it on aahhh
(วี วอส เกดดดิ้ง อิท ออน aahhh)

[Qwote:]
([ Qwote : ])
Do you feel me baby sexing your body touching you softly
(ดู ยู ฟีล มี เบ๊บี้ เซกซิง ยุร บ๊อดี้ ทัชชิง ยู ซอฟทลิ)
Making you want me go head close your eyes
(เมคอิง ยู ว้อนท มี โก เฮด โคลส ยุร อาย)
Put your hands on your thighs let’s fantasize
(พุท ยุร แฮนด์ ออน ยุร ไธ เล็ท แฟนทาซาย)
From the other end of the line do you feel me baby sexing your body
(ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไลน์ ดู ยู ฟีล มี เบ๊บี้ เซกซิง ยุร บ๊อดี้)
Touching you softly making you want me go head close your eyes
(ทัชชิง ยู ซอฟทลิ เมคอิง ยู ว้อนท มี โก เฮด โคลส ยุร อาย)
Put your hands on your thighs let’s fantasize
(พุท ยุร แฮนด์ ออน ยุร ไธ เล็ท แฟนทาซาย)
From the other end of the line
(ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไลน์)

Take your hands and close your eyes and picture me
(เท้ค ยุร แฮนด์ แซน โคลส ยุร อาย แซน พิ๊คเจ้อร์ มี)
Touching your thighs do you feel your body next to me
(ทัชชิง ยุร ไธ ดู ยู ฟีล ยุร บ๊อดี้ เน๊กซท ทู มี)
I’m in your mind but physically it feels so real when we’re on the phone
(แอม อิน ยุร ไมนด์ บั๊ท ฟีสอิแค็ลลิ อิท ฟีล โซ เรียล เว็น เวีย ออน เดอะ โฟน)
The way you talk and the moan I put your body to the test it’s not
(เดอะ เวย์ ยู ท๊อล์ค แอนด์ เดอะ โมน นาย พุท ยุร บ๊อดี้ ทู เดอะ เทสท์ อิทซ น็อท)
A fantasy but it’s phone sex
(อะ แฟนทะซิ บั๊ท อิทซ โฟน เซ็กซ)

[music fades]
([ มิ๊วสิค เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Phone Sexx คำอ่านไทย Trina feat Qwote

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น