เนื้อเพลง Only You คำอ่านไทย Darius

Sunrise will never feel the same
( ซีนไลท์ วิล เน๊เฝ่อร์ ฟีล เดอะ เซม)
Mesmerized
(เมสเมอไรส)
And I can’t escape
(แอนด์ ดาย แค็นท เอสเขพ)
I just can’t breathe
(ไอ จั๊สท แค็นท บรีฑ)
When you’re not with me
(เว็น ยัวร์ น็อท วิธ มี)
I wish you could see
(ไอ วิ๊ช ยู เคิด ซี)
The things I’ve seen
(เดอะ ทริง แอฝ ซีน)
But I can’t control the way it goes
(บั๊ท ไอ แค็นท คอนโทรล เดอะ เวย์ อิท โกซ)
And I pray one day you’ll know
(แอนด์ ดาย เพรย์ วัน เดย์ โยว โนว์)

Only you can see me when I cry
(โอ๊นลี่ ยู แคน ซี มี เว็น นาย คราย)
Only you can hold me like a child
(โอ๊นลี่ ยู แคน โฮลด์ มี ไล๊ค เก ชายลํดํ)
Only you can make me miss
(โอ๊นลี่ ยู แคน เม้ค มี มิซ)
Brown eyes
(บราวนํ อาย)
Only you can love me like you do
(โอ๊นลี่ ยู แคน ลัฝ มี ไล๊ค ยู ดู)

Sunset will never feel the same
(ซันเซส วิล เน๊เฝ่อร์ ฟีล เดอะ เซม)
Regret is pouring like the rain
(รีเกร๊ท อีส ช ไล๊ค เดอะ เรน)
If I could hit the road and find you
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฮิท เดอะ โร้ด แอนด์ ไฟนด์ ยู)
Could you forget
(เคิด ยู ฟอร์เก๊ท)
The things you know?
(เดอะ ทริง ยู โนว์)
How can I breathe
(ฮาว แคน นาย บรีฑ)
When I can’t hold you?
(เว็น นาย แค็นท โฮลด์ ยู)
How can I ever let you go?
(ฮาว แคน นาย เอ๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)

Only you can see me when I cry
(โอ๊นลี่ ยู แคน ซี มี เว็น นาย คราย)
Only you can hold me like a child
(โอ๊นลี่ ยู แคน โฮลด์ มี ไล๊ค เก ชายลํดํ)
Only you can make me miss
(โอ๊นลี่ ยู แคน เม้ค มี มิซ)
Brown eyes, your eyes
(บราวนํ อาย , ยุร อาย)
Only you can leave my heart
(โอ๊นลี่ ยู แคน ลี๊ฝ มาย ฮาร์ท)
So bruised
(โซ บรูส)
Only you can change
(โอ๊นลี่ ยู แคน เช้งจํ)
The life I choose
(เดอะ ไล๊ฟ ไอ ชู๊ส)
Only you can love me like you do
(โอ๊นลี่ ยู แคน ลัฝ มี ไล๊ค ยู ดู)

I need you now to save me
(ไอ นี๊ด ยู นาว ทู เซฝ มี)
Teach me
(ที๊ช มี)
Forgive me now
(ฟอร์กี๊ฝ มี นาว)
Cause only you can reach me
(ค๊อส โอ๊นลี่ ยู แคน รี๊ช มี)
Heal me
(ฮีล มี)
I’m holding out for you
(แอม โฮลดิง เอ๊าท ฟอร์ ยู)
I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิธเอ๊าท ยู)

Only you can see me when I cry
(โอ๊นลี่ ยู แคน ซี มี เว็น นาย คราย)
Only you can hold me like a child
(โอ๊นลี่ ยู แคน โฮลด์ มี ไล๊ค เก ชายลํดํ)
Only you can make me miss
(โอ๊นลี่ ยู แคน เม้ค มี มิซ)
Brown eyes
(บราวนํ อาย)
Only you can love me like you do
(โอ๊นลี่ ยู แคน ลัฝ มี ไล๊ค ยู ดู)

So help me, so save me
(โซ เฮ้ลพ มี , โซ เซฝ มี)
Reach me, feel me
(รี๊ช มี , ฟีล มี)
So hold me like a child
(โซ โฮลด์ มี ไล๊ค เก ชายลํดํ)
Only you can make me
(โอ๊นลี่ ยู แคน เม้ค มี)
Miss brown eyes
(มิซ บราวนํ อาย)
Only you can love me like you do
(โอ๊นลี่ ยู แคน ลัฝ มี ไล๊ค ยู ดู)

I’m coming back to you…
(แอม คัมอิง แบ็ค ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only You คำอ่านไทย Darius

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น