เนื้อเพลง Alright คำอ่านไทย Elliott Yamin

If you want something new maybe I got what you need
( อิ๊ฟ ยู ว้อนท ซัมติง นิว เมบี ไอ ก็อท ว๊อท ยู นี๊ด)
And if you just want to groove you can come get next to me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู จั๊สท ว้อนท ทู กรูฝ ยู แคน คัม เก็ท เน๊กซท ทู มี)
Well baby I’m tried and true what you get is what you see
(เวลล เบ๊บี้ แอม ทไร แอนด์ ทรู ว๊อท ยู เก็ท อีส ว๊อท ยู ซี)
We can do what you want to do cause I got no place to be
(วี แคน ดู ว๊อท ยู ว้อนท ทู ดู ค๊อส ไอ ก็อท โน เพลส ทู บี)

I said it’s alright Yeah
(ไอ เซ็ด อิทซ ออลไร๊ท เย่)
We got all night Woah
(วี ก็อท ดอร์ ไน๊ท ว้าว)
I said it’s alright Woah
(ไอ เซ็ด อิทซ ออลไร๊ท ว้าว)
We got all night Woah
(วี ก็อท ดอร์ ไน๊ท ว้าว)

I see you from across the room hot enough you could stop the beat
(ไอ ซี ยู ฟรอม อะคร๊อส เดอะ รูม ฮอท อีน๊าฟ ยู เคิด สท๊อพ เดอะ บีท)
And people comin up to you but no one you care to meet
(แอนด์ พี๊เพิ่ล คัมอิน อั๊พ ทู ยู บั๊ท โน วัน ยู แคร์ ทู มี๊ท)
Something about the way you move is turning up the heat
(ซัมติง อะเบ๊าท เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ อีส เทินนิง อั๊พ เดอะ ฮีท)
Anything that you want to do, anywhere that you want to be
(เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท ทู ดู , เอนอิฮแว แดท ยู ว้อนท ทู บี)

Saying it’s alrighty Yeah
(เซอิง อิทซ alrighty เย่)
We got all night Woah
(วี ก็อท ดอร์ ไน๊ท ว้าว)
I said it’s alright
(ไอ เซ็ด อิทซ ออลไร๊ท)
Cause we got all night Woah
(ค๊อส วี ก็อท ดอร์ ไน๊ท ว้าว)

Girl you’re so fine, make my temperature rise
(เกิร์ล ยัวร์ โซ ไฟน , เม้ค มาย เท๊มเพอเรเจ้อร ไร๊ส)
And maybe for a minute we can indiscrimately dip out of sight
(แอนด์ เมบี ฟอร์ รา มิ๊หนิท วี แคน indiscrimately ดิพ เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)
Ah, baby, you’re so right, ah, baby
(อา , เบ๊บี้ , ยัวร์ โซ ไร๊ท , อา , เบ๊บี้)
I can’t get you out of that place in my mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ แดท เพลส อิน มาย ไมนด์)
That makes a man crazy enough to do it all night [baby]
(แดท เม้ค ซา แมน คเรสิ อีน๊าฟ ทู ดู อิท ดอร์ ไน๊ท [ เบ๊บี้ ])
You’re so fine
(ยัวร์ โซ ไฟน)

I said it’s alright Yeah
(ไอ เซ็ด อิทซ ออลไร๊ท เย่)
We got all night Woah
(วี ก็อท ดอร์ ไน๊ท ว้าว)
I said it’s alright Woah
(ไอ เซ็ด อิทซ ออลไร๊ท ว้าว)
We got all night Woah
(วี ก็อท ดอร์ ไน๊ท ว้าว)

All night Yeah
(ออล ไน๊ท เย่)
We got all night Woah
(วี ก็อท ดอร์ ไน๊ท ว้าว)
I said ti’s alright Yeah
(ไอ เซ็ด tis ออลไร๊ท เย่)
Cause we got all night Woah
(ค๊อส วี ก็อท ดอร์ ไน๊ท ว้าว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alright คำอ่านไทย Elliott Yamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น