เนื้อเพลง Everything She Wants คำอ่านไทย Mytown

Somebody Told Me
( ซัมบอดี้ โทลด มี)
Boy Everything She Wants Is
(บอย เอ๊วี่ติง ชี ว้อนท ซิส)
Everything She Sees
(เอ๊วี่ติง ชี ซี)
I Guess I Must Have Loved You
(ไอ เกสส ซาย มัสท์ แฮ็ฝ ลัฝ ยู)
Because You Said You Were
(บิคอส ยู เซ็ด ยู เวอ)
The Perfect Girl For Me Baby
(เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เกิร์ล ฟอร์ มี เบ๊บี้)

Now Were 6 Months Older
(นาว เวอ 6 มั้นธ โอลเดอะ)
And Everything You Want
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท)
And Everything You See
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู ซี)
Is Out Of Reach Not Good Enough
(อีส เอ๊าท อ็อฝ รี๊ช น็อท กู๊ด อีน๊าฟ)
I Dont Know What The
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เดอะ)
Hell You Want From Me
(เฮ็ลล ยู ว้อนท ฟรอม มี)

Oh
(โอ)
I Can’t Work Any Harder Than I Do
(ไอ แค็นท เวิ๊ร์ค เอ๊นี่ อาณ์เดอ แฑ็น นาย ดู)
Oh
(โอ)
Somebody Tell Me
(ซัมบอดี้ เทลล มี)
Won’t You Tell Me
(ว็อนท ยู เทลล มี)
Why I Work So Hard For You
(วาย ไอ เวิ๊ร์ค โซ ฮาร์ด ฟอร์ ยู)
To Give You Money Work To Give You Money
(ทู กี๊ฝ ยู มั๊นนี่ เวิ๊ร์ค ทู กี๊ฝ ยู มั๊นนี่)

Some People Work For A Living
(ซัม พี๊เพิ่ล เวิ๊ร์ค ฟอร์ รา ลีฝอิง)
Some People Work For Fun
(ซัม พี๊เพิ่ล เวิ๊ร์ค ฟอร์ ฟัน)
Girl I Just Work For You
(เกิร์ล ไอ จั๊สท เวิ๊ร์ค ฟอร์ ยู)

They Told Me Marriage
(เด โทลด มี แมริจ)
Was A Give And Take
(วอส ซา กี๊ฝ แอนด์ เท้ค)
Well Youve Shown Me You Can Take
(เวลล ยู๊ฟ โฌน มี ยู แคน เท้ค)
You’ve Got Some Giving To Do
(ยู๊ฟ ก็อท ซัม กีฝวิง ทู ดู)
And Now U Tell Me That
(แอนด์ นาว ยู เทลล มี แดท)
You’re Having My Baby
(ยัวร์ แฮฝวิ่ง มาย เบ๊บี้)
I’ll Tell U That Im Happy
(อิลล เทลล ยู แดท แอม แฮ๊พพี่)
Yf U Want Me To
(Yf ยู ว้อนท มี ทู)
But One Step Further And
(บั๊ท วัน สเท็พ เฟ๊อร์เธ่อร์ แอนด์)
My Back Will Break
(มาย แบ็ค วิล เบร๊ค)

If My Best Isn’t Good Enough
(อิ๊ฟ มาย เบ๊สท์ อีสซึ่น กู๊ด อีน๊าฟ)
Then How Could It Be Good Enough For 2
(เด็น ฮาว เคิด ดิท บี กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ 2)

Oh
(โอ)
I Cant Work Any Harder For You
(ไอ แค็นท เวิ๊ร์ค เอ๊นี่ อาณ์เดอ ฟอร์ ยู)
Oh
(โอ)
Somebody Tell Me Won’t U Tell Me
(ซัมบอดี้ เทลล มี ว็อนท ยู เทลล มี)
Why I Work So Hard For You
(วาย ไอ เวิ๊ร์ค โซ ฮาร์ด ฟอร์ ยู)
To Give You Money Work To Give You Money
(ทู กี๊ฝ ยู มั๊นนี่ เวิ๊ร์ค ทู กี๊ฝ ยู มั๊นนี่)

Why Do I Do The Things I Do
(วาย ดู ไอ ดู เดอะ ทริง ซาย ดู)
I’d Tell U If I Knew
(อาย เทลล ยู อิ๊ฟ ฟาย นยู)
My God I Dont Even
(มาย ก๊อด ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น)
Think That I Love You
(ทริ๊งค แดท ไอ ลัฝ ยู)

Won’t U Tell Me
(ว็อนท ยู เทลล มี)
Give U Money
(กี๊ฝ ยู มั๊นนี่)
Work To Give U Money
(เวิ๊ร์ค ทู กี๊ฝ ยู มั๊นนี่)
Yea Now Its Time
(เย นาว อิทซ ไทม์)
Tonights The Night
(ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท)
Lets Get Dirty Now
(เล็ท เก็ท เดอทิ นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything She Wants คำอ่านไทย Mytown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น