เนื้อเพลง Pink Cookies in a Plastic Bag Getting Crushed by Buildings คำอ่านไทย LL Cool J

The act of makin love…is…
( ดิ แอ๊คท อ็อฝ เมกิน ลัฝ อีส)

[REFRAIN]
([ ริฟเรน ])
pink cookies in a plastic bag, gettin crushed by buildings
(พิ๊งค คูคอิ ซิน อะ พแลซทิค แบ๊ก , เกดดิน ครัช บาย บีลดิง)
pink cookies in a plastic bag, gettin crushed by buildings
(พิ๊งค คูคอิ ซิน อะ พแลซทิค แบ๊ก , เกดดิน ครัช บาย บีลดิง)

I’ll take 30 electric chairs
(อิลล เท้ค 30 อิเล๊คทริค แชร์)
and put’em in a classroom
(แอนด์ putem อิน อะ คลาสรูม)
30 MC’s
(30 เมซีสฺ)
and set’em free from thier doom.
(แอนด์ setem ฟรี ฟรอม thier ดูม)
just like a tomahawk cuts through the wind
(จั๊สท ไล๊ค เก ทอมอะฮอค คัท ทรู เดอะ วินด)
when we begin
(เว็น วี บีกิน)
the wheel of furtune it spins
(เดอะ วีล อ็อฝ furtune อิท สพิน)
holdin’
(โฮดดิน)
the rhythm like elastic
(เดอะ ริธึ่ม ไล๊ค อีล๊าสติค)
moldin’
(moldin)
your whole body like plastic
(ยุร โฮล บ๊อดี้ ไล๊ค พแลซทิค)
so why try to deny what ya already know ya love
(โซ วาย ธราย ทู ดีนาย ว๊อท ยา ออลเร๊ดี้ โนว์ ยา ลัฝ)
up above
(อั๊พ อะโบ๊ฝ)
cause the mania
(ค๊อส เดอะ เมเนียะ)
hysteria
(ฮิซเทียเรียะ)
in the streets
(อิน เดอะ สทรีท)
while ya lovers gettin merrier
(ไวล์ ยา ลัฝเออะ เกดดิน merrier)
in the sheets
(อิน เดอะ ฌีท)
I met this lady named
(ไอ เม็ท ดิส เล๊ดี้ เนม)
sweet young thing and
(สวี้ท ยัง ทริง แอนด์)
she gave me that feelin
(ชี เกฝ มี แดท ฟีลิน)
that sunshine bring in.
(แดท ซันชาย บริง อิน)
Hordable
(Hordable)
sportable
(sportable)
totally affordable
(โททอลลี่ affordable)
silky smooth
(ซิลคิ สมู๊ธ)
voice was real audible.
(ว๊อยซ์ วอส เรียล ออดิเบิล)
I said your cool as Ice Cuba
(ไอ เซ็ด ยุร คูล แอส ไอ๊ซ์ คิวบาร์)
she said, ” your that Public Enemy
(ชี เซ็ด , ” ยุร แดท พับลิค เอ๊นนิมี่)
I seen on the tuba. ”
(ไอ ซีน ออน เดอะ tuba “)
Naw.
(นอว)
I’m like your Uncle baby.
(แอม ไล๊ค ยุร อั๊งเคิ่ล เบ๊บี้)
The style of your beautiful face
(เดอะ สไทล์ อ็อฝ ยุร บยูทิฟุล เฟซ)
drives me crazy.
(ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Well can we do ya so Heavy ah D?
(เวลล แคน วี ดู ยา โซ เฮ๊ฝฝี่ อา ดี)
She said, ” You tried to play me
(ชี เซ็ด , ” ยู ทไร ทู เพลย์ มี)
like Big Dad-dy. ”
(ไล๊ค บิ๊ก แด๊ด dy “)
I said, ” I know your Tribe,
(ไอ เซ็ด , ” ไอ โนว์ ยุร ไทร๊บ์ ,)
I Called and re-Quested
(ไอ คอลลํ แอนด์ รี คเว็ซท)
for you to be manifested. ”
(ฟอร์ ยู ทู บี แม๊นิเฟสท “)
She said, ” You know the Same Gang and my Flava Unit too? ”
(ชี เซ็ด , ” ยู โนว์ เดอะ เซม แก๊ง แอนด์ มาย เฟบ้า ยูนิท ทู “)
I said, ” You only knew the certain things I wanna do, do you? ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู โอ๊นลี่ นยู เดอะ เซ๊อร์เท่น ทริง ซาย วอนนา ดู , ดู ยู “)
Rub ya down with warm Ice-T
(รับ ยา เดาน วิธ วอร์ม ไอ๊ซ์ ที)
make ya feel Bran Nubien
(เม้ค ยา ฟีล บแร็น Nubien)
in-stant-ly.
(อิน stant ลิ)
Boogie Down
(บูกี เดาน)
and check this Production.
(แอนด์ เช็ค ดิส พโระดัคฌัน)
Gimme them lips
(กีมมิ เด็ม ลิพ)
they look good for suction.
(เด ลุ๊ค กู๊ด ฟอร์ ซัคฌัน)
She said, ” Sweet tease
(ชี เซ็ด , ” สวี้ท ทีส)
cool with a little almond joy
(คูล วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อามันด จอย)
on the side
(ออน เดอะ ไซด์)
just doin’ the fly ”
(จั๊สท โดย เดอะ ฟลาย “)
You like poundcake?
(ยู ไล๊ค poundcake)
Comin’ to my house
(คัมอิน ทู มาย เฮ้าส)
turn on the lights
(เทิร์น ออน เดอะ ไล๊ท)
and see me on the couch.
(แอนด์ ซี มี ออน เดอะ เคาช)
I said, ” Do the jingle
(ไอ เซ็ด , ” ดู เดอะ จีงกล)
and your from around the way.
(แอนด์ ยุร ฟรอม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์)
I like your earrings
(ไอ ไล๊ค ยุร เอียริง)
L’s
(Ls)
but anyway…
(บั๊ท เอนอิเว)
Your grand-daddy is
(ยุร แกรนด์ แดดดิ อีส)
here to spread cheer.
(เฮียร ทู สเพร๊ด เชียรํ)
Somethin nice and smooth
(ซัมติน ไน๊ซ์ แอนด์ สมู๊ธ)
with my tounge in your ear.
(วิธ มาย ทอง อิน ยุร เอียร)
Give me a snack
(กี๊ฝ มี อะ สแน๊ค)
some Salt And Pepper on a burger.
(ซัม ซ้อลท์ แอนด์ เพ๊พเพ่อร์ ออน อะ เบอร์เกอ)
Ice Cube T
(ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ที)
or if you prefer the
(ออ อิ๊ฟ ยู พรีเฟอร์ เดอะ)
taste of honey Kid
(เท๊ซท อ็อฝ ฮั๊นนี่ คิด)
ride in my Capri and
(ไรด์ อิน มาย คับพี แอนด์)
that’s the joint
(แด้ท เดอะ จอยนท)
they got the real clear CD in.
(เด ก็อท เดอะ เรียล เคลียร์ ซีดี อิน)
She said, ” Stars couldn’t get me in a car.
(ชี เซ็ด , ” สทาร์ คูดซึ่น เก็ท มี อิน อะ คารํ)
I don’t know what type of man ya are.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไท๊พ อ็อฝ แมน ยา อาร์)
You might know karate
(ยู ไมท โนว์ คะราเท)
do me and get away
(ดู มี แอนด์ เก็ท อะเวย์)
I got a glimpse of your license plate
(ไอ ก็อท ดา กลิมซ อ็อฝ ยุร ไลเซ็นซ เพล๊ท)
N-W-A. ”
(เอ็น ดับบิว อะ “)

[REFRAIN] [x2]
([ ริฟเรน ] [ x2 ])

She was Chubb-y and
(ชี วอส Chubb วาย แอนด์)
ready to Rock
(เร๊ดี้ ทู ร๊อค)
Naughty By Nature and
(น๊อที่ บาย เน๊เจ้อร์ แอนด์)
part of my private stock and
(พาร์ท อ็อฝ มาย ไพร๊เฝท สท๊อค แอนด์)
ridin in the relax
(ริดอิน อิน เดอะ รีแหล๊ก)
frame of mind and
(เฟรม อ็อฝ ไมนด์ แอนด์)
hmmmmmmmmmmmm…
(hmmmmmmmmmmmm)
Hammer timin.
(แฮ๊มเมอร์ ทิมมิน)
Incredible.
(อินเคร๊ดิเบิ้ล)
So edible
(โซ อิดิ๊เบิ้ล)
and unforgettable.
(แอนด์ อันฟอเกทเดเบิล)
Soft like a Q-Tip
(ซ๊อฟท ไล๊ค เก คิว ทิพ)
I’d love to get with you
(อาย ลัฝ ทู เก็ท วิธ ยู)
cause I’m the type of guy that got props do
(ค๊อส แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ กาย แดท ก็อท พร็อพ ดู)
Feel it in mo and more…….
(ฟีล อิท อิน โม แอนด์ โม)
When I get ready for a showcase
(เว็น นาย เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ รา showcase)
put together well
(พุท ทูเก๊ทเธ่อร์ เวลล)
I go deep
(ไอ โก ดี๊พ)
and have an oil well
(แอนด์ แฮ็ฝ แอน ออยล์ เวลล)
show and tell.
(โชว์ แอนด์ เทลล)
I said, ” Yo-Yo!
(ไอ เซ็ด , ” โย โย !)
You’re so intelligent
(ยัวร์ โซ อินเท๊ลลิเจ้นท)
and elegent. ”
(แอนด์ elegent “)
I n-I never Run to be D
(ไอ เอ็น นาย เน๊เฝ่อร์ รัน ทู บี ดี)
with another MC
(วิธ อะน๊าเทร่อร์ เอมซี)
I got what I want
(ไอ ก็อท ว๊อท ไอ ว้อนท)
right in front of me.
(ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
I know a kid named K
(ไอ โนว์ อะ คิด เนม เค)
he’s a MD.
(อีส ซา MD)
Last time I heard
(ล๊าสท ไทม์ ไอ เฮิด)
yo, was gettin real friendly.
(โย , วอส เกดดิน เรียล ฟเรนดลิ)
Belly to belly and
(เบลลิ ทู เบลลิ แอนด์)
chest to chest
(เชสทํ ทู เชสทํ)
thigh by thigh
(ไธ บาย ไธ)
leg by leg and
(เล้ก บาย เล้ก แอนด์)
I guess.
(ไอ เกสส)
Ain’t no way to get ya out
(เอน โน เวย์ ทู เก็ท ยา เอ๊าท)
your so caught up S-E-X-U-A-L – sort
(ยุร โซ คอท อั๊พ เอส อี เอ๊กซฺ ยู อะ แอล ซ๊อร์ท)
of a freaky situation
(อ็อฝ อะ ฟรีคกี้ ซิ๊ทูเอชั่น)
with a peppermint twist
(วิธ อะ เพพเพอร์มิน ทวิสท)
Ricky or Mike is next on the list.
(ริกกี้ ออ ไมค อีส เน๊กซท ออน เดอะ ลิสท)
Nastified and all-funkified
(Nastified แอนด์ ออล funkified)
Come’on
(Comeon)
Come’on
(Comeon)
Come’on
(Comeon)
ride.
(ไรด์)
Can you hear?
(แคน ยู เฮียร)
Never fear
(เน๊เฝ่อร์ เฟียร์)
whatcha hear.
(วอทชา เฮียร)
What ya hear
(ว๊อท ยา เฮียร)
is it clear?
(อีส ซิท เคลียร์)
Understand
(อั๊นเด้อรสแทนด)
and love ya big dear
(แอนด์ ลัฝ ยา บิ๊ก เดียร์)
and I will appear
(แอนด์ ดาย วิล แอพเพียร์)
my dear
(มาย เดียร์)
with a beer
(วิธ อะ เบีย)
and bags full of cheer
(แอนด์ แบ๊ก ฟูล อ็อฝ เชียรํ)
and waterbed…
(แอนด์ วอเทอะริ)
YEAH!
(เย่ !)
Cause I rumble and groan.
(ค๊อส ไอ รัมเบิล แอนด์ กโรน)
She said, ” You got to be bad to
(ชี เซ็ด , ” ยู ก็อท ทู บี แบ้ด ทู)
make the moanie moan. ”
(เม้ค เดอะ moanie โมน “)
Ain’t no reason to front
(เอน โน รี๊ซั่น ทู ฟร๊อนท)
on the way your life shown.
(ออน เดอะ เวย์ ยุร ไล๊ฟ โฌน)
Booyaa!
(Booyaa !)
How I’m jumpin’ your bones
(ฮาว แอม จัมปิน ยุร โบน)
like a Grand
(ไล๊ค เก แกรนด์)
Master in a Flash.
(ม๊าสเต้อร์ อิน อะ แฟลช)
Put out your cigarette
(พุท เอ๊าท ยุร ซิกะเรท)
and rest your tired ash.
(แอนด์ เรสท ยุร ไทร์ แอช)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
is make woopie
(อีส เม้ค woopie)
your my pink cookie.
(ยุร มาย พิ๊งค คูคอิ)
Not a wookie
(น็อท ดา วุกี)
when you take it off
(เว็น ยู เท้ค อิท ออฟฟ)
I’d love a lookie.
(อาย ลัฝ อะ lookie)
Cause I’ma mix it up toss style.
(ค๊อส แอมอา มิกซ์ อิท อั๊พ ท็อซ สไทล์)
Peace out
(พี๊ซ เอ๊าท)
you got the sexual profile.
(ยู ก็อท เดอะ เซคฌวล โพร๊ไฟล์)

[REFRAIN]
([ ริฟเรน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pink Cookies in a Plastic Bag Getting Crushed by Buildings คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น