เนื้อเพลง In The Flat Field คำอ่านไทย Bauhaus

A gut pull drag on me
( อะ กัท พูลล ดแร็ก ออน มี)
Into the casm gaping we
(อิ๊นทู เดอะ casm เกพอิง วี)
Mirrors multy reflecting this
(มิเร่อร์ multy รีเฟคติ้ง ดิส)
Between spunk stained sheet
(บีทะวีน สปังคฺ สเทน ฌีท)
And odourous whim
(แอนด์ odourous ฮวิม)
Calme eye-flick-shudder within
(Calme อาย ฟลิค ฌัดเดอะ วิธอิน)
Assist me to walk away in sin
(แอสซิ๊สท มี ทู ว๊อล์ค อะเวย์ อิน ซิน)
Where is the string that Theseus laid
(แวร์ อีส เดอะ สทริง แดท Theseus เลด)
Find me out this labyrinth place.
(ไฟนด์ มี เอ๊าท ดิส แลบอิรินธ เพลส)

I do get bored, I get bored
(ไอ ดู เก็ท บอรฺ , ไอ เก็ท บอรฺ)
In the flat field.
(อิน เดอะ แฟลท ฟีลด)
I get bored, I do get bored
(ไอ เก็ท บอรฺ , ไอ ดู เก็ท บอรฺ)
In the flat field
(อิน เดอะ แฟลท ฟีลด)

Yin and yang lumber punch
(Yin แอนด์ แยง ลัมเบอะ พั๊นช)
Go taste a tart, then eat my lunch
(โก เท๊ซท อะ ทาท , เด็น อี๊ท มาย ลั้นช)
And force my slender thin and lean
(แอนด์ ฟอร์ซ มาย สเล็นเด้อร ทริน แอนด์ ลีน)
In this solemn place of fill wetting dreams
(อิน ดิส ซอลเอ็ม เพลส อ็อฝ ฟิลล wettings ดรีม)
Of black matted lace of pregnant cows
(อ็อฝ แบล๊ค แม็ท เลซ อ็อฝ เพร๊กแน๊นท คาว)
As life maps out onto my brow
(แอส ไล๊ฟ แม๊พ เอ๊าท ออนทู มาย บเรา)
The card is lowered in index turn
(เดอะ ค้าร์ด อีส โลเออะ อิน อิ๊นเด็กซ์ เทิร์น)
Into my filing cabinet hemispheres spurn.
(อิ๊นทู มาย ไฟลอิงส ค๊าบิเหน็ต เฮมอิซเฟีย ซเพิน)

I do get bored, I get bored
(ไอ ดู เก็ท บอรฺ , ไอ เก็ท บอรฺ)
In the flat field.
(อิน เดอะ แฟลท ฟีลด)
I get bored, I do get bored
(ไอ เก็ท บอรฺ , ไอ ดู เก็ท บอรฺ)
In the flat field
(อิน เดอะ แฟลท ฟีลด)

Let me catch the slit of light
(เล็ท มี แค็ทช เดอะ ซลิท อ็อฝ ไล๊ท)
For a maidens sake
(ฟอร์ รา เมเดน เซ้ค)
On a maiden flight
(ออน อะ เมเดน ฟไลท)
In the flat field I do get bored
(อิน เดอะ แฟลท ฟีลด ดาย ดู เก็ท บอรฺ)
Replace with Piccadilly whores
(รีเพลส วิธ Piccadilly โฮ)
In my yearn for some cerebral fix
(อิน มาย เยิน ฟอร์ ซัม เซริบแร็ล ฟิกซ์)
Transfer me to that solid plain
(ทรานซเฟอร์ มี ทู แดท โซ๊หลิด เพลน)
Hammer me into blazen pain
(แฮ๊มเมอร์ มี อิ๊นทู blazen เพน)
Moulding shapes no shame to waste
(โมลดิง เชพ โน เชม ทู เวซท)
Moulding shapes no shame to waste
(โมลดิง เชพ โน เชม ทู เวซท)
And drag me there with deafening haste.
(แอนด์ ดแร็ก มี แดร์ วิธ เดฟเอะนิง เฮซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Flat Field คำอ่านไทย Bauhaus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น