เนื้อเพลง Look Out Broadway คำอ่านไทย Elvis Presley

We never got discouraged, we never had a doubt
( วี เน๊เฝ่อร์ ก็อท ดิสค๊อเหรจ , วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดาท)
‘Cos sooner or later talent must win out
(คอซ ซูเนอร์ ออ เลทเออะ แท๊เล้นท มัสท์ วิน เอ๊าท)
Look out Broadway, we’re comin’ fast
(ลุ๊ค เอ๊าท บอร์ดเวย์ , เวีย คัมอิน ฟาสท)
Now we’re gonna see our names in lights at last
(นาว เวีย กอนนะ ซี เอ๊า เนม ซิน ไล๊ท แอ็ท ล๊าสท)
No more hot dogs at Sloppy Joe’s
(โน โม ฮอท ด้อกก แอ็ท ซลอพพิ โจ)
We’re gonna dine on steak and wine at Del Monaco’s
(เวีย กอนนะ ไดน ออน ซเทค แอนด์ ไวน์ แอ็ท Del โมนาโก)
Rich or poor it’s great to have dough
(ริ๊ช ออ พัวร์ อิทซ เกรท ทู แฮ็ฝ โด)
That’s one thing we know
(แด้ท วัน ทริง วี โนว์)
Lots of fun, lots of laughs
(ล็อท อ็อฝ ฟัน , ล็อท อ็อฝ ล๊าฟ)
Signing cheques and contracts and autographs
(ซายนิง เช็ค แซน ค๊อนแทรคทํ แซน ออโทะกรัฟ)
We’re up for N-E-W Y-O-R-K
(เวีย อั๊พ ฟอร์ เอ็น อี ดับบิว วาย โอ อาร์ เค)
Look out, look out Broadway
(ลุ๊ค เอ๊าท , ลุ๊ค เอ๊าท บอร์ดเวย์)

I wanna see all the hustle and bustle
(ไอ วอนนา ซี ออล เดอะ เฮสเซล แอนด์ บัซโซว)
Maybe I can get a date with Lilian Russell
(เมบี ไอ แคน เก็ท ดา เดท วิธ Lilian รัสเซล)
I want to go out with Diamond Jim
(ไอ ว้อนท ทู โก เอ๊าท วิธ ได๊ม่อนดํ จิม)
Yeh, if he gives you a diamond what will you give to him
(เย้ , อิ๊ฟ ฮี กี๊ฝ ยู อะ ได๊ม่อนดํ ว๊อท วิล ยู กี๊ฝ ทู ฮิม)
Blow the trumpets and beat on the drum
(โบลว์ เดอะ ทรัมเพ็ท แซน บีท ออน เดอะ ดรัม)
Big time here we come
(บิ๊ก ไทม์ เฮียร วี คัม)
No more cheap hotels and one night stands
(โน โม ชี๊พ โฮเท็ล แซน วัน ไน๊ท สแทนด์)
We’ll knock Tin Pan Alley flat on its pans
(เวลล น๊อค ทิน แพน แอลลิ แฟลท ออน อิทซ แพน)
They’ll see that we’ve got class with a capital K
(เด๊ว ซี แดท หวีบ ก็อท คลาสสํ วิธ อะ แค๊พพิท่อล เค)
Look out, look out Broadway
(ลุ๊ค เอ๊าท , ลุ๊ค เอ๊าท บอร์ดเวย์)
Look out!
(ลุ๊ค เอ๊าท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Look Out Broadway คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น