เนื้อเพลง Maniac คำอ่านไทย Eve

Ladies and gentleman
( เลดิส แซน เจนเทิลแมน)
[Ladies and gentleman]
([ เลดิส แซน เจนเทิลแมน ])
One-two, one-two
(วัน ทู , วัน ทู)
E-V-E, party time
(อี วี อี , พ๊าร์ที่ ไทม์)

[1] – All my East Coast n*ggaz get all the chips
([ 1 ] ออล มาย อี๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my West Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เว๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my Down South n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เดาน เซ๊าธ เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my Ruff Ryder n*ggaz get all the chips
(ออล มาย รัฟ Ryder เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
Let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
Let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
Let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
Let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)

Yo, yo whatcha need from a bad b*tch, that b*tch
(โย , โย วอทชา นี๊ด ฟรอม มา แบ้ด บี *tch , แดท บี *tch)
[Ladies] Don’t f*ck around if you strapless
([ เลดิส ] ด้อนท์ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ อิ๊ฟ ยู ซทแรพเล็ซ)
Real thug hide his money in his mattress
(เรียล ธัก ไฮด์ ฮิส มั๊นนี่ อิน ฮิส แมททเร็ซ)
See him in the club with his team never stackless
(ซี ฮิม อิน เดอะ คลับ วิธ ฮิส ทีม เน๊เฝ่อร์ stackless)
Want what we got, shorty got me hot
(ว้อนท ว๊อท วี ก็อท , ชอร์ทดิง ก็อท มี ฮอท)
Might have something to do with the drop top
(ไมท แฮ็ฝ ซัมติง ทู ดู วิธ เดอะ ดรอพ ท๊อพ)
Big thang, big man
(บิ๊ก เตง , บิ๊ก แมน)
Spotted, your number, your name, got it
(ซพอททิด , ยุร นั๊มเบ้อร์ , ยุร เนม , ก็อท ดิธ)
Freaks out, baby mother sneaking out
(ฟรี๊ค เอ๊าท , เบ๊บี้ ม๊าเธ่อร์ ซนีคอิง เอ๊าท)
[Big boys in the back pull your g’s out]
([ บิ๊ก บอย ซิน เดอะ แบ็ค พูลล ยุร จีส เอ๊าท ])
Thorough chick tell a n*gga pile it on
(เทรอโร่ ชิค เทลล อะ เอ็น *gga ไพล์ อิท ออน)
B*tches what they call us?
(บี *tches ว๊อท เด คอลลํ อัซ)
[Brick house stallions]
([ บริ๊ค เฮ้าส ซแทลยัน ])
Now we feelin’ it, drinks all in me
(นาว วี ฟีลิน หนิด , ดริ๊งค ซอร์ อิน มี)
Lady but a thug, double shot of Henney
(เล๊ดี้ บั๊ท ดา ธัก , ดั๊บเบิ้ล ฌ็อท อ็อฝ Henney)
N*gga look good, n*gga got it all
(เอ็น *gga ลุ๊ค กู๊ด , เอ็น *gga ก็อท ดิธ ดอร์)
Can help but to speak [ ” Damn daddy how ya doing? ” ]
(แคน เฮ้ลพ บั๊ท ทู สพี๊ค [ ” แดมนํ แดดดิ ฮาว ยา ดูอิง ” ])
Babygirl grew up, mommy ain’t around
(เบบี้เกิล กรู อั๊พ , มอมมิ เอน อะราวนฺดฺ)
Searchin’ for a thug in the club to hold me down, ughh
(เสริทชิน ฟอร์ รา ธัก อิน เดอะ คลับ ทู โฮลด์ มี เดาน , ughh)
Find the one that’s running it all
(ไฟนด์ ดิ วัน แด้ท รันนิง อิท ดอร์)
Top dog, his game sunning ’em all, huh
(ท๊อพ ด้อกก , ฮิส เกม sunnings เอ็ม ออล , ฮู)
Whiling out, people piling in
(Whilings เอ๊าท , พี๊เพิ่ล พลายลิง อิน)
[Oh sh*t, watch out]
([ โอ ฌะ *ที , ว๊อทช เอ๊าท ])
Damn not again
(แดมนํ น็อท อะเกน)
Another n*gga knocked out, that’s how it go
(อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga น๊อค เอ๊าท , แด้ท ฮาว อิท โก)
Move to the other side, another drink [let’s go]
(มู๊ฝ ทู ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ , อะน๊าเทร่อร์ ดริ๊งค [ เล็ท โก ])

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

Yo, yo, yo
(โย , โย , โย)
Ladies are you feeling it
(เลดิส แซร์ ยู ฟีลอิง อิท)
[Hell yeah]
([ เฮ็ลล เย่ ])
N*ggas are you feeling it
(เอ็น *ggas แซร์ ยู ฟีลอิง อิท)
[Hell yeah]
([ เฮ็ลล เย่ ])
What we gonna do with this sh*t
(ว๊อท วี กอนนะ ดู วิธ ดิส ฌะ *ที)
[Tear it up]
([ เทียร์ อิท อั๊พ ])
What you got beef with a b*tch
(ว๊อท ยู ก็อท บี๊ฟ วิธ อะ บี *tch)
[Play it up]
([ เพลย์ อิท อั๊พ ])
Sh*t, drunker than a mother f*cker
(ฌะ *ที , drunker แฑ็น อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)
Another round from the bar for my dog n*gga
(อะน๊าเทร่อร์ ราวนด ฟรอม เดอะ บาร์ ฟอร์ มาย ด้อกก เอ็น *gga)
Here now [all night long]
(เฮียร นาว [ ออล ไน๊ท ลอง ])
Dance floor shoutin’
(แด๊นซ์ ฟลอร์ เชาดิน)
[That’s my song!]
([ แด้ท มาย ซ็อง ! ])
DJ mix it up, who got heat?
(ดีเจ มิกซ์ อิท อั๊พ , ฮู ก็อท ฮีท)
[Swizz Beats n*gga what?]
([ สวิซ บีท เอ็น *gga ว๊อท ])
Almost seeing double
(อ๊อลโมสท ซีอิง ดั๊บเบิ้ล)
Bet you be in trouble if he pull me
(เบ๊ท ยู บี อิน ทรั๊บเบิ้ล อิ๊ฟ ฮี พูลล มี)
I got no time to cuddle
(ไอ ก็อท โน ไทม์ ทู เคเดว)
F*ck it let me have another drink
(เอฟ *ck อิท เล็ท มี แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ ดริ๊งค)
Damn how you get to the bar?
(แดมนํ ฮาว ยู เก็ท ทู เดอะ บาร์)
Let me think
(เล็ท มี ทริ๊งค)
Line for the bathroom, I ain’t waiting in it
(ไลน์ ฟอร์ เดอะ บาทรูม , ไอ เอน เวททิง อิน หนิด)
To the front chicks hatin’
(ทู เดอะ ฟร๊อนท ชิค แฮดดิน)
[Uh-uh I know she didn’t]
([ อา อา ไอ โนว์ ชี ดิ๊นอิน ])
Sh*t yes I did, moving right along
(ฌะ *ที เย็ซ ซาย ดิด , มูฝอิง ไร๊ท อะลอง)
Gotta get back before they play the last song
(กอททะ เก็ท แบ็ค บีฟอร์ เด เพลย์ เดอะ ล๊าสท ซ็อง)
[Last call for alcohol]
([ ล๊าสท คอลลํ ฟอร์ แอลโคะฮ็อล ])
Damn I knew it
(แดมนํ นาย นยู อิท)
Thirty minutes till it’s over, better do it
(เธอทิ มิ๊หนิท ทิลล์ อิทซ โอ๊เฝ่อร , เบ๊ทเท่อร์ ดู อิท)
One more drink, one more dance
(วัน โม ดริ๊งค , วัน โม แด๊นซ์)
Papi staring at me in the corner you got one more chance
(เพพี ซแทริง แอ็ท มี อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ยู ก็อท วัน โม แช้นซํ)
Gotta eat, head to the diner
(กอททะ อี๊ท , เฮด ทู เดอะ ไดนเออะ)
Thinkin’ you gonna see me next week
(ติ้งกิน ยู กอนนะ ซี มี เน๊กซท วี๊ค)
[Try and find her]
([ ธราย แอนด์ ไฟนด์ เฮอ ])

[Repeat 1 [2x]]
([ รีพี๊ท 1 [ 2x ] ])

All my East Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย อี๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my West Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เว๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my East Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย อี๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my West Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เว๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my Down South n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เดาน เซ๊าธ เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my Ruff Ryder n*ggaz get all the chips
(ออล มาย รัฟ Ryder เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my East Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย อี๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my East Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย อี๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my West Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เว๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my Down South n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เดาน เซ๊าธ เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my East Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย อี๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my West Coast n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เว๊สท โค้สท เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my Down South n*ggaz get all the chips
(ออล มาย เดาน เซ๊าธ เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
All my Ruff Ryder n*ggaz get all the chips
(ออล มาย รัฟ Ryder เอ็น *ggaz เก็ท ดอร์ เดอะ ชิพ)
Let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
Let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
Let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
Let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maniac คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น