เนื้อเพลง Thug Style คำอ่านไทย 2Pac

[Intro:]
( [ อินโทร : ])

F*ck 2Pac that n*gga ain’t sh*t
(เอฟ *ck 2Pac แดท เอ็น *gga เอน ฌะ *ที)
that n*gga ain’t from muhf*ckin’ New York
(แดท เอ็น *gga เอน ฟรอม muhf*ckin นิว ยอค)
That n*gga be out there with them Cali n*ggas
(แดท เอ็น *gga บี เอ๊าท แดร์ วิธ เด็ม กาลี เอ็น *ggas)
Yo n*gga man f*ck Pac that n*gga West Coast
(โย เอ็น *gga แมน เอฟ *ck แพค แดท เอ็น *gga เว๊สท โค้สท)
that f*cker that always with them New York n*ggas
(แดท เอฟ *cker แดท ออลเว วิธ เด็ม นิว ยอค เอ็น *ggas)
seen them with that n*gga man that n*gga ain’t from the West Coast
(ซีน เด็ม วิธ แดท เอ็น *gga แมน แดท เอ็น *gga เอน ฟรอม เดอะ เว๊สท โค้สท)
Man f*ck Pac f*ck that n*gga that n*gga ain’t really down
(แมน เอฟ *ck แพค เอฟ *ck แดท เอ็น *gga แดท เอ็น *gga เอน ริแอ็ลลิ เดาน)
rapin’ ass n*gga I didn’t do it f*ck it with that n*gga
(แรพพิน อาซ เอ็น *gga ไอ ดิ๊นอิน ดู อิท เอฟ *ck อิท วิธ แดท เอ็น *gga)
f*ck that n*gga man f*ck that n*gga let that n*gga go to jail right
(เอฟ *ck แดท เอ็น *gga แมน เอฟ *ck แดท เอ็น *gga เล็ท แดท เอ็น *gga โก ทู เจล ไร๊ท)
and f*ck that n*gga f*ck that n*gga f*ck you too n*gga
(แอนด์ เอฟ *ck แดท เอ็น *gga เอฟ *ck แดท เอ็น *gga เอฟ *ck ยู ทู เอ็น *gga)

[2Pac [overlapping]]
([ 2Pac [ โอเว่อร์แลปพิน ] ])
I’m in this muthaf*cka
(แอม อิน ดิส muthaf*cka)
I guess these muthaf*ckas tryin’ to take me out the business right
(ไอ เกสส ฑิส muthaf*ckas ทายอิน ทู เท้ค มี เอ๊าท เดอะ บีสเน็ซ ไร๊ท)
I guess I ain’t East Coast enough for my n*ggas back in New York
(ไอ เกสส ซาย เอน อี๊สท โค้สท อีน๊าฟ ฟอร์ มาย เอ็น *ggas แบ็ค อิน นิว ยอค)
and I ain’t West Coast for these n*ggas on the West huh?
(แอนด์ ดาย เอน เว๊สท โค้สท ฟอร์ ฑิส เอ็น *ggas ออน เดอะ เว๊สท ฮู)
F*ck e’rybody
(เอฟ *ck เอรี่บอดี้)

Heh heh heh…
(เอฮ เอฮ เอฮ)
Thug style out this muthaf*cka n*ggas throw ya hands in the air
(ธัก สไทล์ เอ๊าท ดิส muthaf*cka เอ็น *ggas โธรว์ ยา แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
If you got Jeep make ya speakers pop
(อิ๊ฟ ยู ก็อท จีพ เม้ค ยา ซพีคเออะ พ็อพ)
I want muthaf*cking police trying to pull n*ggas over on this one
(ไอ ว้อนท muthaf*คิง โพลิ๊ซ ทไรอิง ทู พูลล เอ็น *ggas โอ๊เฝ่อร ออน ดิส วัน)
We taking this one to the whole ‘nother level gutter style Thug style
(วี เทคอิง ดิส วัน ทู เดอะ โฮล นอทเดอ เล๊เฝ่ล กัทเทอะ สไทล์ ธัก สไทล์)
You feel me, things that we can only do as a real G
(ยู ฟีล มี , ทริง แดท วี แคน โอ๊นลี่ ดู แอส ซา เรียล จี)
We ain’t dead yet, feel me!!
(วี เอน เด้ด เย๊ท , ฟีล มี ! !)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])

I got my Hennessy find ya foes
(ไอ ก็อท มาย เฮนเนสซี ไฟนด์ ยา โฟ)
in a room full of n*ggas tryin’ to hide ya hoes
(อิน อะ รูม ฟูล อ็อฝ เอ็น *ggas ทายอิน ทู ไฮด์ ยา โฮ)
I’m getting high off buddha
(แอม เกดดดิ้ง ไฮฮ ออฟฟ บูดดะ)
‘Cause the times be slow
(ค๊อส เดอะ ไทม์ บี สโลว์)
I keep my mind on dough
(ไอ คี๊พ มาย ไมนด์ ออน โด)
you never find me broke
(ยู เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ มี บโรค)
and who meee a n*gga livin’ life like a G
(แอนด์ ฮู meee อะ เอ็น *gga ลีฝอิน ไล๊ฟ ไล๊ค เก จี)
in that artillery keepin’ n*ggas off of me
(อิน แดท อาทีลเลอะริ คริพปิน เอ็น *ggas ออฟฟ อ็อฝ มี)
I can’t sleep living in these wicked times
(ไอ แค็นท สลี๊พ ลีฝอิง อิน ฑิส วิค ไทม์)
peep, n*ggas after me ’cause they see I’m stacking G’s and heat
(พีพ , เอ็น *ggas แอ๊ฟเท่อร มี ค๊อส เด ซี แอม stackings จีส แซน ฮีท)
You can holler if you want to pleeease
(ยู แคน ฮอลเลอะ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู pleeease)
I ain’t runnin’ with no punk crew beeee
(ไอ เอน รูนนิน วิธ โน พรัค ครู beeee)
enemies and my range is on
(อียีมีสฺ แซน มาย เร๊นจ อีส ออน)
you’re in the danger zone
(ยัวร์ อิน เดอะ แด๊งเจ้อร์ โซน)
my f*ckin’ game is strong, Hotline
(มาย เอฟ *ckin เกม อีส สทรอง , ฮอทไลน์)
You s*ckas better find ya mind I got mine
(ยู เอส *ckas เบ๊ทเท่อร์ ไฟนด์ ยา ไมนด์ ดาย ก็อท ไมน์)
from hustling and busting them rhymes
(ฟรอม อัสลิง แอนด์ บัสติง เด็ม ไรม)
to my n*ggas up in Quentin
(ทู มาย เอ็น *ggas อั๊พ อิน ควินทิน)
Down on Riker’s Isle stay rile
(เดาน ออน Rikers ไอล สเทย์ ไรล)
But a n*gga gotta use his styles
(บั๊ท ดา เอ็น *gga กอททะ ยู๊ส ฮิส สไทล์)
These,
(ฑิส ,)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

N*ggas don’t know my style
(เอ็น *ggas ด้อนท์ โนว์ มาย สไทล์)
quick to smile juvenile
(ควิค ทู สไมล์ จูฝิไนล)
Was a problem child
(วอส ซา โพร๊เบล่ม ชายลํดํ)
try to put me in the courts
(ธราย ทู พุท มี อิน เดอะ คอร์ท)
But my force was wild
(บั๊ท มาย ฟอร์ซ วอส ไวลด์)
B*tchmade ass n*ggas don’t know my style
(บี *tchmade อาซ เอ็น *ggas ด้อนท์ โนว์ มาย สไทล์)
These,
(ฑิส ,)
N*ggas don’t know my style
(เอ็น *ggas ด้อนท์ โนว์ มาย สไทล์)
quick to smile juvenile
(ควิค ทู สไมล์ จูฝิไนล)
Was a problem child
(วอส ซา โพร๊เบล่ม ชายลํดํ)
try to put me in the courts
(ธราย ทู พุท มี อิน เดอะ คอร์ท)
But my force was wild
(บั๊ท มาย ฟอร์ซ วอส ไวลด์)
B*tchmade ass n*ggas don’t know my style
(บี *tchmade อาซ เอ็น *ggas ด้อนท์ โนว์ มาย สไทล์)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])

I could be wrong but I never got along with cops
(ไอ เคิด บี รอง บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ก็อท อะลอง วิธ ค็อพ)
it’s like they stuck
(อิทซ ไล๊ค เด ซทัค)
from making n*ggas duck from Glocks all the time
(ฟรอม เมคอิง เอ็น *ggas ดั๊ค ฟรอม คล็อก ซอร์ เดอะ ไทม์)
my mind’s full of thoughts of ends
(มาย ไมนด์ ฟูล อ็อฝ ธอท อ็อฝ เอ็นด)
I’m still rolling my bucket but I bought me a Benz [tadow]
(แอม สทิลล โรลลิง มาย บัคเค็ท บั๊ท ไอ บอท มี อะ เบนซฺ [ tadow ])
My fake friends say they love me but I know they lie
(มาย เฟ้ค เฟรน เซย์ เด ลัฝ มี บั๊ท ไอ โนว์ เด ไล)
cause in the dark see they hearts’ full of homicide
(ค๊อส อิน เดอะ ด๊าร์ค ซี เด ฮาร์ท ฟูล อ็อฝ ฮอมอิไซด)
My mama cried when they took me off to jail
(มาย มามะ คราย เว็น เด ทุค มี ออฟฟ ทู เจล)
only me inside the cell
(โอ๊นลี่ มี อิ๊นไซด์ เดอะ เซล)
Straight locked up in this hell
(สเทร๊ท ล๊อค อั๊พ อิน ดิส เฮ็ลล)
I hear some s*cka screaming like the demon’s inside
(ไอ เฮียร ซัม เอส *cka ซครีมอิง ไล๊ค เดอะ ดีมัน อิ๊นไซด์)
will ’em away in the morning
(วิล เอ็ม อะเวย์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Only the strong survive
(โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ)
I cry but in my own way
(ไอ คราย บั๊ท อิน มาย โอว์น เวย์)
Swallow my pride pick a reason to hide
(สว๊อลโล่ว มาย ไพรด์ พิค กา รี๊ซั่น ทู ไฮด์)
from all the n*ggas that die [Rest in Peace]
(ฟรอม ออล เดอะ เอ็น *ggas แดท ดาย [ เรสท อิน พี๊ซ ])
cemetary full of brothers I buried
(cemetary ฟูล อ็อฝ บร๊าเท่อรํ ซาย เบ๊อรี่)
It’s going down even now I wonder
(อิทซ โกอิ้ง เดาน อี๊เฝ่น นาว ไอ วั๊นเด้อร)
will I still be around my hometown is the gutter
(วิล ไอ สทิลล บี อะราวนฺดฺ มาย โฮมทาว อีส เดอะ กัทเทอะ)
I was born a wild came up out this dust
(ไอ วอส บอน อะ ไวลด์ เคม อั๊พ เอ๊าท ดิส ดัสท)
with my heartless style
(วิธ มาย ฮาทเลส สไทล์)
These,
(ฑิส ,)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])

I remember Uptown huh got to get to listenin’
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ อั๊พทาวน์ ฮู ก็อท ทู เก็ท ทู ลิเซินนิน)
to Mr. Magic cuttin’ up the hits
(ทู มีซเทอะ แม๊จิค คัทดิน อั๊พ เดอะ ฮิท)
and even though I had habit makin’ words rhyme
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ ไอ แฮ็ด แฮ๊บบิท เมกิน เวิร์ด ไรม)
I was caught up in the madness
(ไอ วอส คอท อั๊พ อิน เดอะ แมดเน็ซ)
Juvenile thugs come on
(จูฝิไนล ธัก คัมมอน)
I tell the whole story nothin’ but truth
(ไอ เทลล เดอะ โฮล สท๊อรี่ นอทติน บั๊ท ทรู๊ธ)
Halloween throwin’ eggs from the project roofs
(แฮลโละวีน โตวอิน เอ้กก ฟรอม เดอะ โพร๊เจ็คท รู๊ฟ)
and Pete and Lee young G’s
(แอนด์ พีท แอนด์ ลี ยัง จีส)
with a gift of gab and tryin’ to hook up with the hookers
(วิธ อะ กิฟท อ็อฝ แก็บ แอนด์ ทายอิน ทู ฮุ๊ค อั๊พ วิธ เดอะ ฮุคเคอ)
who was quick to stab remember mama’s cooking
(ฮู วอส ควิค ทู ซแท็บ รีเม๊มเบ่อร์ มามะ คูคอิง)
No school straight hookin’
(โน สคูล สเทร๊ท ฮุคกิน)
and tryin’ to get with light skinned
(แอนด์ ทายอิน ทู เก็ท วิธ ไล๊ท ซคินด)
cause she good looking
(ค๊อส ชี กู๊ด ลุคอิง)
And jumpin’ over turnstiles ’cause we ain’t paying
(แอนด์ จัมปิน โอ๊เฝ่อร turnstiles ค๊อส วี เอน เพย์อิง)
call the cuties cuss words but we only playing [biotch]
(คอลลํ เดอะ คิวดี ครัส เวิร์ด บั๊ท วี โอ๊นลี่ พเลนิ่ง [ biotch ])
I’m prayin’ I can get a buck no luck
(แอม เพลย์อิน นาย แคน เก็ท ดา บั๊ค โน ลัค)
I had to move around a lot
(ไอ แฮ็ด ทู มู๊ฝ อะราวนฺดฺ อะ ล็อท)
’cause my moms was stuck
(ค๊อส มาย มัม วอส ซทัค)
I had family but I was way too wild
(ไอ แฮ็ด แฟ๊มิลี่ บั๊ท ไอ วอส เวย์ ทู ไวลด์)
had to move to the West to regain my style
(แฮ็ด ทู มู๊ฝ ทู เดอะ เว๊สท ทู รีเกน มาย สไทล์)
These,
(ฑิส ,)

[Chorus ’til end with ad libs]
([ ค๊อรัส ทิล เอ็นด วิธ แอ็ด ลิบสฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thug Style คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น