เนื้อเพลง I Wouldn’t Ever Change A Thing คำอ่านไทย Rod Stewart

I wouldn’t change a thing if I could live it all again
( ไอ วูดดึ่น เช้งจํ อะ ทริง อิ๊ฟ ฟาย เคิด ไล้ฝ อิท ดอร์ อะเกน)

Ah listen
(อา ลิ๊สซึ่น)
It’s funny you know when you sit down
(อิทซ ฟันนิ ยู โนว์ เว็น ยู ซิท เดาน)
and think about what you had
(แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ว๊อท ยู แฮ็ด)
About the friends you used to know
(อะเบ๊าท เดอะ เฟรน ยู ยู๊ส ทู โนว์)
What happened, where did they all go
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น , แวร์ ดิด เด ออล โก)
Can you remember happy hours
(แคน ยู รีเม๊มเบ่อร์ แฮ๊พพี่ เอาเอ้อร์)
spent drinkin’ and thinkin’
(ซเพ็นท ดริงคิน แอนด์ ติ้งกิน)
We thought we could change the world
(วี ธอท วี เคิด เช้งจํ เดอะ เวิลด)
And we never, never, never, never, never
(แอนด์ วี เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์)
never thought we could get much older then
(เน๊เฝ่อร์ ธอท วี เคิด เก็ท มัช โอลเดอะ เด็น)

We were the ones who loved to love the right to love
(วี เวอ ดิ วัน ฮู ลัฝ ทู ลัฝ เดอะ ไร๊ท ทู ลัฝ)
We’d bring it on home with the right song
(เว็ด บริง อิท ออน โฮม วิธ เดอะ ไร๊ท ซ็อง)
played at the right time
(เพลย์ แอ็ท เดอะ ไร๊ท ไทม์)
What happened to the girl that you loved once and left
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ เกิร์ล แดท ยู ลัฝ วั๊นซ แอนด์ เล๊ฟท)
young man did you break her heart
(ยัง แมน ดิด ยู เบร๊ค เฮอ ฮาร์ท)
Did she live, and did she marry,
(ดิด ชี ไล้ฝ , แอนด์ ดิด ชี แม๊ร์รี่ ,)
did she ever think on your face again
(ดิด ชี เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค ออน ยุร เฟซ อะเกน)
Ah now hold on a minute
(อา นาว โฮลด์ ออน อะ มิ๊หนิท)

I wouldn’t change a thing if I could live it all again
(ไอ วูดดึ่น เช้งจํ อะ ทริง อิ๊ฟ ฟาย เคิด ไล้ฝ อิท ดอร์ อะเกน)
Ah yeah
(อา เย่)

I think what you say is all so right
(ไอ ทริ๊งค ว๊อท ยู เซย์ อีส ซอร์ โซ ไร๊ท)
but I find it hard to jog my memories
(บั๊ท ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู จ็อก มาย เมรโมรี)
Don’t worry Lou you may never get another chance yeah
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ลู ยู เมย์ เน๊เฝ่อร์ เก็ท อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ เย่)

Yes I think what you say is all so right
(เย็ซ ซาย ทริ๊งค ว๊อท ยู เซย์ อีส ซอร์ โซ ไร๊ท)
but I find it hard to move my memories
(บั๊ท ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู มู๊ฝ มาย เมรโมรี)
Say it again with a lot more feelin’
(เซย์ อิท อะเกน วิธ อะ ล็อท โม ฟีลิน)

And I think what you say is all so right
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค ว๊อท ยู เซย์ อีส ซอร์ โซ ไร๊ท)
but I find it hard to find my memories
(บั๊ท ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู ไฟนด์ มาย เมรโมรี)
Don’t sing so serious you make me feel so sad
(ด้อนท์ ซิง โซ ซี๊เรี๊ยส ยู เม้ค มี ฟีล โซ แซ้ด)

But if I was true to myself
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย วอส ทรู ทู ไมเซลฟ)
I would probably find it was a tear in my eye
(ไอ เวิด พรอบอับลิ ไฟนด์ ดิท วอส ซา เทียร์ อิน มาย อาย)
that stopped me from believing you
(แดท สต๊อปพฺ มี ฟรอม บีลีฝวิง ยู)
Don’t worry, don’t worry, don’t worry don’t worry
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ด้อนท์ ว๊อร์รี่)

You know my tongue gets tired
(ยู โนว์ มาย ทั๊ง เก็ท ไทร์)
when I think back on all of the things we do
(เว็น นาย ทริ๊งค แบ็ค ออน ออล อ็อฝ เดอะ ทริง วี ดู)
But I wonder if I’ll remember these few precious things
(บั๊ท ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อิลล รีเม๊มเบ่อร์ ฑิส ฟิว พรีเชี๊ยส ทริง)
as years pass me by
(แอส เยียร์ เพซ มี บาย)
Ah when young bodies that’ve grown older
(อา เว็น ยัง บอดีสฺ แตฝ กโรน โอลเดอะ)
and mind’s become dimmer
(แอนด์ ไมนด์ บีคัม ดีมเมอะ)
I’ll point the finger back in time
(อิลล พ๊อยท์ เดอะ ฟิ๊งเก้อร แบ็ค อิน ไทม์)

I said I wouldn’t change a thing if I could
(ไอ เซ็ด ดาย วูดดึ่น เช้งจํ อะ ทริง อิ๊ฟ ฟาย เคิด)
if I could, if I could live it all again, yeah
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด , อิ๊ฟ ฟาย เคิด ไล้ฝ อิท ดอร์ อะเกน , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wouldn’t Ever Change A Thing คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น