เนื้อเพลง Better Not Look Down คำอ่านไทย B.B. King

[Will Jennings / Joe Sample]
( [ วิล เจนนิง / โจ แซ๊มเพิ่ล ])

I’ve been around and I’ve seen some things
(แอฝ บีน อะราวนฺดฺ แอนด์ แอฝ ซีน ซัม ทริง)
People moving faster than the speed of sound
(พี๊เพิ่ล มูฝอิง ฟาสเทอะ แฑ็น เดอะ สพี๊ด อ็อฝ ซาวน์ด)
Faster than the speeding bullet
(ฟาสเทอะ แฑ็น เดอะ สปีดดิง บัลเล่)
People living like Superman
(พี๊เพิ่ล ลีฝอิง ไล๊ค ซยูเพอะแม็น)
All day and all night
(ออล เดย์ แอนด์ ออล ไน๊ท)
And I won’t say if it’s wrong or if it’s right
(แอนด์ ดาย ว็อนท เซย์ อิ๊ฟ อิทซ รอง ออ อิ๊ฟ อิทซ ไร๊ท)
I’m pretty fast myself
(แอม พริ๊ทที่ ฟาสท ไมเซลฟ)
But I do have some advice to pass along
(บั๊ท ไอ ดู แฮ็ฝ ซัม แอดไฝ๊ซ์ ทู เพซ อะลอง)
Along in the chorus of this song
(อะลอง อิน เดอะ ค๊อรัส อ็อฝ ดิส ซ็อง)

Better not look down, if you want to keep on flying
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค เดาน , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คี๊พ ออน ฟไลอิง)
Put the hammer down, keep it full speed ahead
(พุท เดอะ แฮ๊มเมอร์ เดาน , คี๊พ อิท ฟูล สพี๊ด อะเฮด)
Better not look back, or you might just wind up crying
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค แบ็ค , ออ ยู ไมท จั๊สท วินด อั๊พ คไรอิง)
You can keep it moving, if you don’t look down
(ยู แคน คี๊พ อิท มูฝอิง , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)

An old girl friend of mine showed up the other day
(แอน โอลด์ เกิร์ล เฟรน อ็อฝ ไมน์ โชว์ อั๊พ ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
That girl have lived in love and for love,
(แดท เกิร์ล แฮ็ฝ ไล้ฝ อิน ลัฝ แอนด์ ฟอร์ ลัฝ ,)
And over love, and under love all her life
(แอนด์ โอ๊เฝ่อร ลัฝ , แอนด์ อั๊นเด้อร ลัฝ ออล เฮอ ไล๊ฟ)
If the arrows from cupid’s bow that had
(อิ๊ฟ ดิ แอ๊โร่ ฟรอม คยูพิด บาว แดท แฮ็ด)
Passed through her heart had been sticking
(พาสส ทรู เฮอ ฮาร์ท แฮ็ด บีน สติ๊กคิง)
Out of her body she would have looked like a porcupine,
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ บ๊อดี้ ชี เวิด แฮ็ฝ ลุ๊ค ไล๊ค เก พอคิวไพน ,)
And she asked me ” B.B. do you think I’ve lived my life all wrong? ”
(แอนด์ ชี อาสคฺ มี ” บี บี ดู ยู ทริ๊งค แอฝ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ออล รอง “)
And I said: ” The only advice I have to pass
(แอนด์ ดาย เซ็ด : ” ดิ โอ๊นลี่ แอดไฝ๊ซ์ ไอ แฮ็ฝ ทู เพซ)
Along in the chorus of this song ” , girl
(อะลอง อิน เดอะ ค๊อรัส อ็อฝ ดิส ซ็อง ” , เกิร์ล)

Better not look down, if you want to keep on flying
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค เดาน , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คี๊พ ออน ฟไลอิง)
Put the hammer down, keep it full speed ahead
(พุท เดอะ แฮ๊มเมอร์ เดาน , คี๊พ อิท ฟูล สพี๊ด อะเฮด)
Better not look back, or you might just wind up crying
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค แบ็ค , ออ ยู ไมท จั๊สท วินด อั๊พ คไรอิง)
You can keep it moving, if you don’t look down
(ยู แคน คี๊พ อิท มูฝอิง , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)

I was walking down the street at sunrise one morning, in London, England
(ไอ วอส วอคกิง เดาน เดอะ สทรีท แอ็ท ซีนไลท์ วัน ม๊อร์นิ่ง , อิน ลันดัน , อีงกแล็นด)
And there was a very large Rolls Royce limousine,
(แอนด์ แดร์ วอส ซา เฝ๊รี่ ลาร์จ โรลล โรยสฺ ลีมอุสีน ,)
Pulling slowly along the street
(พลูลิง ซโลลิ อะลอง เดอะ สทรีท)
And in that Rolls Royce was the queen of England, looking tired
(แอนด์ อิน แดท โรลล โรยสฺ วอส เดอะ ควีน อ็อฝ อีงกแล็นด , ลุคอิง ไทร์)
Just go back from a party, and the queen leaned out and,
(จั๊สท โก แบ็ค ฟรอม มา พ๊าร์ที่ , แอนด์ เดอะ ควีน ลีน เอ๊าท แอนด์ ,)
She said: ” Aren’t you B.B. King? ”
(ชี เซ็ด : ” อเร้น ยู บี บี คิง “)
She said: ” Oh B.B., sometimes it’s so hard to pull things together.
(ชี เซ็ด : ” โอ บี บี , ซัมไทม์ อิทซ โซ ฮาร์ด ทู พูลล ทริง ทูเก๊ทเธ่อร์)
Could you tell me what you think I ought to do? ”
(เคิด ยู เทลล มี ว๊อท ยู ทริ๊งค ไอ อ๊อธ ทู ดู “)
And I said:
(แอนด์ ดาย เซ็ด :)

Better not look down, if you want to keep on flying
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค เดาน , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คี๊พ ออน ฟไลอิง)
Put the hammer down, keep it full speed ahead
(พุท เดอะ แฮ๊มเมอร์ เดาน , คี๊พ อิท ฟูล สพี๊ด อะเฮด)
Better not look back, or you might just wind up crying
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค แบ็ค , ออ ยู ไมท จั๊สท วินด อั๊พ คไรอิง)
You can keep it moving, if you don’t look down
(ยู แคน คี๊พ อิท มูฝอิง , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)

Better not look down, if you want to keep on flying
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค เดาน , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คี๊พ ออน ฟไลอิง)
Put the hammer down, keep it full speed ahead
(พุท เดอะ แฮ๊มเมอร์ เดาน , คี๊พ อิท ฟูล สพี๊ด อะเฮด)
Better not look back, or you might just wind up crying
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค แบ็ค , ออ ยู ไมท จั๊สท วินด อั๊พ คไรอิง)
You can keep it moving, if you don’t look down
(ยู แคน คี๊พ อิท มูฝอิง , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Better Not Look Down คำอ่านไทย B.B. King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น