เนื้อเพลง Shame คำอ่านไทย PJ Harvey

I don’t need no lasso
( ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน แลซโซ)
I don’t need no ball and chain
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน บอล แอนด์ เชน)
I don’t need anything with you
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอนอิธิง วิธ ยู)
Such a shame, shame, shame
(ซัช อะ เชม , เชม , เชม)
Shame, shame, shame
(เชม , เชม , เชม)
Shame is the shadow of love
(เชม อีส เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)

You changed my life
(ยู เช้งจํ มาย ไล๊ฟ)
We were as green as grass
(วี เวอ แอส กรีน แอส กราซ)
And I was hypnotized
(แอนด์ ดาย วอส ฮีพโนะไทส)
From the first ’til the last
(ฟรอม เดอะ เฟิร์สท ทิล เดอะ ล๊าสท)
Kiss of shame, shame, shame
(คิซ อ็อฝ เชม , เชม , เชม)
Shame is the shadow of love
(เชม อีส เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)

I’d jump for you into the fire
(อาย จั๊มพ ฟอร์ ยู อิ๊นทู เดอะ ไฟเออะร)
I’d jump for you into the flame
(อาย จั๊มพ ฟอร์ ยู อิ๊นทู เดอะ เฟลม)
Tried to go forward with my life
(ทไร ทู โก ฟ๊อร์เวิร์ด วิธ มาย ไล๊ฟ)
I just feel shame, shame, shame
(ไอ จั๊สท ฟีล เชม , เชม , เชม)
Shame, shame, shame
(เชม , เชม , เชม)
Shame is the shadow of love
(เชม อีส เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ลัฝ)

If you tell a lie
(อิ๊ฟ ยู เทลล อะ ไล)
I still would take the blame
(ไอ สทิลล เวิด เท้ค เดอะ เบลม)
If you pass me by
(อิ๊ฟ ยู เพซ มี บาย)
It’s such a shame, shame, shame
(อิทซ ซัช อะ เชม , เชม , เชม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shame คำอ่านไทย PJ Harvey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น