เนื้อเพลง Liar คำอ่านไทย Queen

I have sinned dear Father
( ไอ แฮ็ฝ แซนชฺ เดียร์ ฟ๊าเท่อร)
Father I have sinned
(ฟ๊าเท่อร ไอ แฮ็ฝ แซนชฺ)
Try and help me Father
(ธราย แอนด์ เฮ้ลพ มี ฟ๊าเท่อร)
Won’t you let me in? Liar
(ว็อนท ยู เล็ท มี อิน ไลอ้าร)
Nobody believes me Liar
(โนบอดี้ บีลี๊ฝ มี ไลอ้าร)
Why don’t they leave me alone?
(วาย ด้อนท์ เด ลี๊ฝ มี อะโลน)
Sire I have stolen stolen many times
(ไซร ไอ แฮ็ฝ ซโทเล็น ซโทเล็น เมนอิ ไทม์)
Raised my voice in anger
(เร้ส มาย ว๊อยซ์ อิน แอ๊งเก้อร)
When I know I never should
(เว็น นาย โนว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ เชิด)
Liar oh ev’rybody deceives me
(ไลอ้าร โอ เอฝวีบอดี้ ดิซีฝ มี)
Liar why don’t you leave me alone?
(ไลอ้าร วาย ด้อนท์ ยู ลี๊ฝ มี อะโลน)

Liar I have sailed the seas
(ไลอ้าร ไอ แฮ็ฝ เซล เดอะ ซี)
Liar from Mars to Mercury
(ไลอ้าร ฟรอม มา ทู เมอคิวริ)
Liar I have drunk the wine
(ไลอ้าร ไอ แฮ็ฝ ดรั๊งค เดอะ ไวน์)
Liar time after time
(ไลอ้าร ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
Father please forgive me
(ฟ๊าเท่อร พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี)
You know you’ll never leave me
(ยู โนว์ โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
Please will you direct me in the right way
(พลีซ วิล ยู ไดเร็ค มี อิน เดอะ ไร๊ท เวย์)
Liar liar liar liar liar
(ไลอ้าร ไลอ้าร ไลอ้าร ไลอ้าร ไลอ้าร)
Liar look what the’ve done to me
(ไลอ้าร ลุ๊ค ว๊อท theve ดัน ทู มี)
Liar ev’vr day ev’ry night
(ไลอ้าร evvr เดย์ เอวรี่ ไน๊ท)
Liar all the time
(ไลอ้าร ออล เดอะ ไทม์)
Liar ohhh
(ไลอ้าร โอ้)
Let me go
(เล็ท มี โก)

Listen are you gonna listen?
(ลิ๊สซึ่น อาร์ ยู กอนนะ ลิ๊สซึ่น)
Mama I’m gonna be your slave
(มามะ แอม กอนนะ บี ยุร สเล๊ฝ)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
Mama I’m gonna try behave
(มามะ แอม กอนนะ ธราย บีแฮฝ)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
Mama gonna be your slave
(มามะ กอนนะ บี ยุร สเล๊ฝ)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
I’m gonna love you till your dying day
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู ทิลล์ ยุร ไดอิง เดย์)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
I’m gonna serve you till you dying day
(แอม กอนนะ เซิร์ฝ ยู ทิลล์ ยู ไดอิง เดย์)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
I’m gonna love you till you dying day
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู ทิลล์ ยู ไดอิง เดย์)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
I’m gonna kneel down by your side and pray
(แอม กอนนะ นีล เดาน บาย ยุร ไซด์ แอนด์ เพรย์)
I’m gonna serve you till you dying day
(แอม กอนนะ เซิร์ฝ ยู ทิลล์ ยู ไดอิง เดย์)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
All day long all day long all day long
(ออล เดย์ ลอง ออล เดย์ ลอง ออล เดย์ ลอง)
All day long all day long all day long
(ออล เดย์ ลอง ออล เดย์ ลอง ออล เดย์ ลอง)

All day long all day long all day long
(ออล เดย์ ลอง ออล เดย์ ลอง ออล เดย์ ลอง)
Liar liar they never ever let you win
(ไลอ้าร ไลอ้าร เด เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เล็ท ยู วิน)
Liar liar everything you do is sin
(ไลอ้าร ไลอ้าร เอ๊วี่ติง ยู ดู อีส ซิน)
Liar nobody believes you
(ไลอ้าร โนบอดี้ บีลี๊ฝ ยู)
Liar they bring you down before you begin
(ไลอ้าร เด บริง ยู เดาน บีฟอร์ ยู บีกิน)
Now let me tell you this
(นาว เล็ท มี เทลล ยู ดิส)
Ah yes ‘for they let you
(อา เย็ซ ฟอร์ เด เล็ท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Liar คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น