เนื้อเพลง My Cinderella คำอ่านไทย Lil’ Romeo

[Chorus: [SINGER]]
( [ ค๊อรัส : [ ซีงเออะ ] ])
And if I ev-ever fall in love again, I will be sure that the lady is a friend.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ev เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน , ไอ วิล บี ชัวร์ แดท เดอะ เล๊ดี้ อีส ซา เฟรน)
And if I ev-ever fall in love so true, I will make sure that the lady’s just like you. Oh!
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ev เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ โซ ทรู , ไอ วิล เม้ค ชัวร์ แดท เดอะ เล๊ดี้ จั๊สท ไล๊ค ยู โอ !)

[NICK CANNON]
([ นิค แค๊นน่อน ])
What’s happenin ladies?
(ว๊อท แฮพปีนิน เลดิส)
Whats up wit my lil shorty’s.
(ว๊อท อั๊พ วิท มาย ลิล ชอร์ทดิง)
It’s your man mr. cannon on the beat.
(อิทซ ยุร แมน มีซเทอะ แค๊นน่อน ออน เดอะ บีท)

[Romeo]
([ โรมีโอ ])
Yeah.
(เย่)

[NICK CANNON]
([ นิค แค๊นน่อน ])
I’m here wit Romeo.
(แอม เฮียร วิท โรมีโอ)

[Romeo]
([ โรมีโอ ])
O.k.
(โอ เค)

[NICK CANNON]
([ นิค แค๊นน่อน ])
He bout to tell ya’ll some things.
(ฮี เบาท ทู เทลล ยอล ซัม ทริง)

[Romeo]
([ โรมีโอ ])
To all the girls out there… I’m lookin like for a cinderella.
(ทู ออล เดอะ เกิร์ล เอ๊าท แดร์ แอม ลุคกิน ไล๊ค ฟอร์ รา ซินเดอร์เลลล่า)

[NICK CANNON]
([ นิค แค๊นน่อน ])
Yeah. New no limit. Can I ball.
(เย่ นิว โน ลิ๊หมิท แคน นาย บอล)

[Romeo]
([ โรมีโอ ])
Yeah yeah.
(เย่ เย่)

[NICK CANNON]
([ นิค แค๊นน่อน ])
Talk to em rome.
(ท๊อล์ค ทู เอ็ม โรม)

[Romeo]
([ โรมีโอ ])
Look dis young romey lookin for a homey, a little juliet, who say she’ll console me.
(ลุ๊ค ดิซ ยัง romey ลุคกิน ฟอร์ รา โฮมี , อะ ลิ๊ทเทิ่ล จูรีเอด , ฮู เซย์ เชลล์ ค็อนโซล มี)
When I’m all lonely, knows how to hold me, a little tight shawty, know what I mean.
(เว็น แอม ออล โลนลิ , โนว์ ฮาว ทู โฮลด์ มี , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไท๊ท ชาวดี้ , โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
Little attitude but not controlling, with them pink nike’s, and them passion jeans.
(ลิ๊ทเทิ่ล แอ๊ททิจูด บั๊ท น็อท คันโทรลริ่ง , วิธ เด็ม พิ๊งค นายกี้ , แอนด์ เด็ม แพ๊ชชั่น ยีน)
I need a girl sweet as a dove, first time in my life, I see I need love.
(ไอ นี๊ด อะ เกิร์ล สวี้ท แอส ซา ดัฝ , เฟิร์สท ไทม์ อิน มาย ไล๊ฟ , ไอ ซี ไอ นี๊ด ลัฝ)
New no limit, mommy no gimmicks, laid back benz, mommy jump in it.
(นิว โน ลิ๊หมิท , มอมมิ โน กิ๊มมิค , เลด แบ็ค เบนซฺ , มอมมิ จั๊มพ อิน หนิด)
You remind me of my diamonds, always shinin, I’m flawless girl.
(ยู รีไมนด์ มี อ็อฝ มาย ได๊ม่อนดํ , ออลเว ชายนิน , แอม ฟลอเล็ซ เกิร์ล)
I’m a young Bill Gates, get all this girl, in my g-4 we could tour the world,
(แอม มา ยัง บิลล์ เกท , เก็ท ดอร์ ดิส เกิร์ล , อิน มาย จี 4 วี เคิด ทัวร์ เดอะ เวิลด ,)
before I’m 24 I’mma rule the world, and you can be my queen, yo that’s for real, ok.
(บีฟอร์ แอม 24 แอมมา รูล เดอะ เวิลด , แอนด์ ยู แคน บี มาย ควีน , โย แด้ท ฟอร์ เรียล , โอเค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
And if I ev-ever fall, in love again, I will be sure that the lady is a friend.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ev เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ , อิน ลัฝ อะเกน , ไอ วิล บี ชัวร์ แดท เดอะ เล๊ดี้ อีส ซา เฟรน)
And if I ev-ever fall in love so true, I will be sure that the lady’s just like you.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ev เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ โซ ทรู , ไอ วิล บี ชัวร์ แดท เดอะ เล๊ดี้ จั๊สท ไล๊ค ยู)
Oh!
(โอ !)

[Romeo]
([ โรมีโอ ])
Ok. I want my shawty to be like you, sweet and sassy, someone to write to.
(โอเค ไอ ว้อนท มาย ชาวดี้ ทู บี ไล๊ค ยู , สวี้ท แอนด์ แซสซี่ , ซัมวัน ทู ไร๊ท ทู)
Yes it’s quite true, I kinda like you, you say we just friends but not tonight boo.
(เย็ซ อิทซ ไคว๊ ทรู , ไอ กินดา ไล๊ค ยู , ยู เซย์ วี จั๊สท เฟรน บั๊ท น็อท ทูไน๊ท บู)
Lets pretend you my cinderella, have you home by twelve, or respect the fellas.
(เล็ท พรีเท็นด์ ยู มาย ซินเดอร์เลลล่า , แฮ็ฝ ยู โฮม บาย ทเว้ลฝ , ออ เรสเพ๊คท เดอะ เฟลลา)
Keep you together in my b*tter soft weather.
(คี๊พ ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน มาย บี *tter ซ๊อฟท เว๊เธ่อร)
Night is young, we could do whatever.
(ไน๊ท อีส ยัง , วี เคิด ดู ฮว็อทเอฝเออะ)
I know you see me on the tv shows, videos, big screen, but I’m just Romeo.
(ไอ โนว์ ยู ซี มี ออน เดอะ ทีวี โชว์ , ฝีดอิโอ , บิ๊ก สครีน , บั๊ท แอม จั๊สท โรมีโอ)
A real cool dude you should get to know, on a diffrent plateu, like whoa!
(อะ เรียล คูล ดยูด ยู เชิด เก็ท ทู โนว์ , ออน อะ diffrent plateu , ไล๊ค โว้ว !)
Buyin out what’s love, like fat joe, mommy I know, but I’m willin to grow.
(บายเอน เอ๊าท ว๊อท ลัฝ , ไล๊ค แฟท โจ , มอมมิ ไอ โนว์ , บั๊ท แอม วิลลิน ทู โกรว์)
To the mountain top if you willin to go.
(ทู เดอะ เม๊าเท่น ท๊อพ อิ๊ฟ ยู วิลลิน ทู โก)
Don’t be scared, romey take you there, come on.
(ด้อนท์ บี ซคา , romey เท้ค ยู แดร์ , คัมมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
And if I ev-ever fall, in love again, I will be sure that the lady is a friend.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ev เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ , อิน ลัฝ อะเกน , ไอ วิล บี ชัวร์ แดท เดอะ เล๊ดี้ อีส ซา เฟรน)
And if I ev-ever fall in love so true, I will be sure that the lady’s just like you.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ev เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ โซ ทรู , ไอ วิล บี ชัวร์ แดท เดอะ เล๊ดี้ จั๊สท ไล๊ค ยู)
Oh!
(โอ !)

[Romeo]
([ โรมีโอ ])
Look, if I ever fall in love it’s all or nothin, no reason for the kids to go and start frontin.
(ลุ๊ค , อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ อิทซ ซอร์ ออ นอทติน , โน รี๊ซั่น ฟอร์ เดอะ คิด ทู โก แอนด์ สท๊าร์ท ฟ้อนดิน)
Lookin for a girl who can press my b*tton, hit me on the cell to do a lil somethin.
(ลุคกิน ฟอร์ รา เกิร์ล ฮู แคน เพรส มาย บี *tton , ฮิท มี ออน เดอะ เซล ทู ดู อะ ลิล ซัมติน)
Can I ball?
(แคน นาย บอล)
You know it ma.
(ยู โนว์ อิท มา)
Playa thin and tall, I’m growin up.
(พอลเย ทริน แอนด์ ทอลล์ , แอม โกรวิน อั๊พ)
It’s a new no limit, ya’ll can’t flow wit us, on my way to school I got my own bus,
(อิทซ ซา นิว โน ลิ๊หมิท , ยอล แค็นท โฟลว์ วิท อัซ , ออน มาย เวย์ ทู สคูล ไอ ก็อท มาย โอว์น บัส ,)
and I can’t leave home without my chain, got girls all over screamin out my name.
(แอนด์ ดาย แค็นท ลี๊ฝ โฮม วิธเอ๊าท มาย เชน , ก็อท เกิร์ล ซอร์ โอ๊เฝ่อร สครีมมิน เอ๊าท มาย เนม)
I’m like tracy mcgrady, and Yao Ming, I might switch up my team, but I’m still in the game.
(แอม ไล๊ค เทซซี่ mcgrady , แอนด์ Yao มิง , ไอ ไมท สวิทช์ อั๊พ มาย ทีม , บั๊ท แอม สทิลล อิน เดอะ เกม)
MVP, so I’m earnin that, searchin for a chick who sweep, to put his slipper on her feet.
(MVP , โซ แอม earnin แดท , เสริทชิน ฟอร์ รา ชิค ฮู สวี้พ , ทู พุท ฮิส ซลีพเพอะ ออน เฮอ ฟีท)
Until then, I’m gon run the street, keep spinnin these rhymes, nick bring the beat.
(อันทิล เด็น , แอม ก็อน รัน เดอะ สทรีท , คี๊พ สปินนิน ฑิส ไรม , นิค บริง เดอะ บีท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
And if I ev-ever fall, in love again, I will be sure that the lady is a friend.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ev เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ , อิน ลัฝ อะเกน , ไอ วิล บี ชัวร์ แดท เดอะ เล๊ดี้ อีส ซา เฟรน)
And if I ev-ever fall in love so true, I will make sure that the lady’s just like you.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ev เอ๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ โซ ทรู , ไอ วิล เม้ค ชัวร์ แดท เดอะ เล๊ดี้ จั๊สท ไล๊ค ยู)
Oh!
(โอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Cinderella คำอ่านไทย Lil’ Romeo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น