เนื้อเพลง Celebrate คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Cassidy Patti LaBelle

[Wyclef]
( [ วายเครฟ ])
Ladies and gentleman, the preacher’s son
(เลดิส แซน เจนเทิลแมน , เดอะ พิทเชอร์ ซัน)
Patti LaBelle is in the building
(Patti เลอเบว อีส ซิน เดอะ บีลดิง)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
Let’s celebrate, have a basement party
(เล็ท เซ๊เลเบรท , แฮ็ฝ อะ เบซเม็นท พ๊าร์ที่)
A barbeque how we used to do
(อะ barbeque ฮาว วี ยู๊ส ทู ดู)
On the avenue, have a family reunion
(ออน ดิ แอ๊ฝเฝนิว , แฮ็ฝ อะ แฟ๊มิลี่ ริยูนยัน)
Man, how I miss those days
(แมน , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์)
When the kids was kids, no knives on the street
(เว็น เดอะ คิด วอส คิด , โน ไนฝส ออน เดอะ สทรีท)
When the ice cream man came around the way
(เว็น ดิ ไอ๊ซ์ ครีม แมน เคม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์)
Lord, Miss Patti, won’t you help me sing
(หลอร์ด , มิซ Patti , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี ซิง)
Lord knows how I miss those days
(หลอร์ด โนว์ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์)

[Patti [Wyclef]]
([ Patti [ วายเครฟ ] ])
Dressing up for church on Easter Sunday [how I miss those days]
(ดเรซซิง อั๊พ ฟอร์ เชิร์ช ออน อีซเทอะ ซันดิ [ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])
Doing the electric slide at every party [how I miss those days]
(ดูอิง ดิ อิเล๊คทริค สไล๊ด แอ็ท เอ๊เฝอร์รี่ พ๊าร์ที่ [ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])
Oh, if only you knew, what I’ve been through [you would celebrate]
(โอ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู นยู , ว๊อท แอฝ บีน ทรู [ ยู เวิด เซ๊เลเบรท ])
You would celebrate [everybody just celebrate, how I miss those days]
(ยู เวิด เซ๊เลเบรท [ เอวี่บอดี้ จั๊สท เซ๊เลเบรท , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])
Get up, you would celebrate [celebrate, everything’s gonna be ok, how I miss those days]
(เก็ท อั๊พ , ยู เวิด เซ๊เลเบรท [ เซ๊เลเบรท , เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])

[Wyclef [Patti]]
([ วายเครฟ [ Patti ] ])
I came in this game through the back door [get up]
(ไอ เคม อิน ดิส เกม ทรู เดอะ แบ็ค ดอร์ [ เก็ท อั๊พ ])
I know LaBelle, we were so much more [get up]
(ไอ โนว์ เลอเบว , วี เวอ โซ มัช โม [ เก็ท อั๊พ ])
We worked it, and earned it, God knows we deserved it [get up]
(วี เวิ๊ร์ค ดิท , แอนด์ เอิร์น ดิท , ก๊อด โนว์ วี ดิเสิฝ ดิท [ เก็ท อั๊พ ])
Keep on striving, I know you’ll make it
(คี๊พ ออน strivings , ไอ โนว์ โยว เม้ค อิท)

[Wyclef [Patti]]
([ วายเครฟ [ Patti ] ])
Let’s celebrate, have a basement party
(เล็ท เซ๊เลเบรท , แฮ็ฝ อะ เบซเม็นท พ๊าร์ที่)
A barbeque how we used to do [yeah, get up]
(อะ barbeque ฮาว วี ยู๊ส ทู ดู [ เย่ , เก็ท อั๊พ ])
On the avenue, have a family reunion
(ออน ดิ แอ๊ฝเฝนิว , แฮ็ฝ อะ แฟ๊มิลี่ ริยูนยัน)
Man, how I miss those days
(แมน , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์)
When the kids was kids, no knives on the street
(เว็น เดอะ คิด วอส คิด , โน ไนฝส ออน เดอะ สทรีท)
When the ice cream man came around the way
(เว็น ดิ ไอ๊ซ์ ครีม แมน เคม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์)
Lord, Miss Patti, won’t you help me sing
(หลอร์ด , มิซ Patti , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี ซิง)
Lord knows how I miss those days
(หลอร์ด โนว์ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์)

[Patti [Wyclef]]
([ Patti [ วายเครฟ ] ])
Dressing up for church on Easter Sunday [how I miss those days], get up
(ดเรซซิง อั๊พ ฟอร์ เชิร์ช ออน อีซเทอะ ซันดิ [ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ] , เก็ท อั๊พ)
Doing the electric slide at every party [how I miss those days]
(ดูอิง ดิ อิเล๊คทริค สไล๊ด แอ็ท เอ๊เฝอร์รี่ พ๊าร์ที่ [ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])
Oh, if only you knew, what I’ve been through [you would celebrate]
(โอ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู นยู , ว๊อท แอฝ บีน ทรู [ ยู เวิด เซ๊เลเบรท ])
You would celebrate [everybody just celebrate, how I miss those days]
(ยู เวิด เซ๊เลเบรท [ เอวี่บอดี้ จั๊สท เซ๊เลเบรท , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])
Get up, you would celebrate [celebrate, everything’s gonna be ok, how I miss those days], get up
(เก็ท อั๊พ , ยู เวิด เซ๊เลเบรท [ เซ๊เลเบรท , เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ] , เก็ท อั๊พ)

[Wyclef [Patti]]
([ วายเครฟ [ Patti ] ])
I’m gon’ box these n*ggaz
(แอม ก็อน บ๊อกซฺ ฑิส เอ็น *ggaz)
Take home on a number one belt [get up]
(เท้ค โฮม ออน อะ นั๊มเบ้อร์ วัน เบ๊ลท์ [ เก็ท อั๊พ ])
We gonna pop that thug, oh no, to celebrate the wealth [get up]
(วี กอนนะ พ็อพ แดท ธัก , โอ โน , ทู เซ๊เลเบรท เดอะ เว้ลธ [ เก็ท อั๊พ ])
See, I’m a take that hay and turn it into loot
(ซี , แอม มา เท้ค แดท เฮ แอนด์ เทิร์น หนิด อิ๊นทู ลูท)
Cause who ever God blessed no man can test [get up]
(ค๊อส ฮู เอ๊เฝ่อร์ ก๊อด เบล๊ส โน แมน แคน เทสท์ [ เก็ท อั๊พ ])
Who ever God blessed, no man can test
(ฮู เอ๊เฝ่อร์ ก๊อด เบล๊ส , โน แมน แคน เทสท์)
What goes up must surely come down, yes
(ว๊อท โกซ อั๊พ มัสท์ ฌูรลิ คัม เดาน , เย็ซ)
So watch who you hurt on your way up
(โซ ว๊อทช ฮู ยู เฮิร์ท ออน ยุร เวย์ อั๊พ)
Cause they’ll be laughing at you on your way down
(ค๊อส เด๊ว บี ลาฟอิง แอ็ท ยู ออน ยุร เวย์ เดาน)
Tell the judge we don’t want incarceration
(เทลล เดอะ จั๊ดจ วี ด้อนท์ ว้อนท อินคาเซอะเรฌัน)
Cause we came for the celebration, hey
(ค๊อส วี เคม ฟอร์ เดอะ เซลิบเรฌัน , เฮ)
So let the women and the children eat first
(โซ เล็ท เดอะ วีมเอิน แอนด์ เดอะ ชีลดเร็น อี๊ท เฟิร์สท)
Cause it’s been so long since a celebration, Cassidy
(ค๊อส อิทซ บีน โซ ลอง ซิ๊นซ อะ เซลิบเรฌัน , แคซซีดี)

[Cassidy [Patti]]
([ แคซซีดี [ Patti ] ])
This Cassidy, let’s celebrate [oh]
(ดิส แคซซีดี , เล็ท เซ๊เลเบรท [ โอ ])
I’m selling weed and got hella cake
(แอม เซลลิง วี แอนด์ ก็อท เฮลลา เค้ก)
And I still got the dog in my backyard
(แอนด์ ดาย สทิลล ก็อท เดอะ ด้อกก อิน มาย แบคคีหยาด)
It’s hamburgers, hot dogs in the back row [get up]
(อิทซ แฮมเบอะเกอะ , ฮอท ด้อกก ซิน เดอะ แบ็ค โรว์ [ เก็ท อั๊พ ])
On the grill we cooking it all up
(ออน เดอะ กริลล์ วี คูคอิง อิท ดอร์ อั๊พ)
My mom got skills, she hooking it all up
(มาย มัม ก็อท สกิลล , ชี ฮุคกิง อิท ดอร์ อั๊พ)
Man, it feels like back in the days
(แมน , อิท ฟีล ไล๊ค แบ็ค อิน เดอะ เดย์)
When cats wasn’t clapping to K’s
(เว็น แค๊ท วอสซึ้น คร๊าบพิง ทู Ks)
And hood rats was acting they age [get up]
(แอนด์ ฮุด แร๊ท วอส แอคทิง เด เอจ [ เก็ท อั๊พ ])
Clef and the rest of the game with me
(คเล็ฟ แอนด์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ เกม วิธ มี)
And me and Miss LaBelle, we rep the same city [get up]
(แอนด์ มี แอนด์ มิซ เลอเบว , วี เร็พ เดอะ เซม ซิ๊ที่ [ เก็ท อั๊พ ])
Philly, home of the blunts and the cheese steaks
(ฟิวลี่ , โฮม อ็อฝ เดอะ บลันท แซน เดอะ ชี๊ส ซเทค)
And I cannot be stopped, like I need breaks [get up]
(แอนด์ ดาย แคนน็อท บี สต๊อปพฺ , ไล๊ค ไก นี๊ด เบร๊ค [ เก็ท อั๊พ ])

[Wyclef [Patti]]
([ วายเครฟ [ Patti ] ])
Let’s celebrate, have a basement party
(เล็ท เซ๊เลเบรท , แฮ็ฝ อะ เบซเม็นท พ๊าร์ที่)
A barbeque how we used to do [yeah]
(อะ barbeque ฮาว วี ยู๊ส ทู ดู [ เย่ ])
On the avenue, have a family reunion
(ออน ดิ แอ๊ฝเฝนิว , แฮ็ฝ อะ แฟ๊มิลี่ ริยูนยัน)
Man, how I miss those days
(แมน , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์)
When the kids was kids, no knives on the street
(เว็น เดอะ คิด วอส คิด , โน ไนฝส ออน เดอะ สทรีท)
When the ice cream man came around the way
(เว็น ดิ ไอ๊ซ์ ครีม แมน เคม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์)
Lord, Miss Patti, won’t you help me sing
(หลอร์ด , มิซ Patti , ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี ซิง)
Lord knows how I miss those days
(หลอร์ด โนว์ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์)

[Patti [Wyclef]]
([ Patti [ วายเครฟ ] ])
Dressing up for church on Easter Sunday [how I miss those days]
(ดเรซซิง อั๊พ ฟอร์ เชิร์ช ออน อีซเทอะ ซันดิ [ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])
Doing the electric slide at every party [how I miss those days]
(ดูอิง ดิ อิเล๊คทริค สไล๊ด แอ็ท เอ๊เฝอร์รี่ พ๊าร์ที่ [ ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])
Oh, if only you knew, what I’ve been through [you would celebrate]
(โอ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู นยู , ว๊อท แอฝ บีน ทรู [ ยู เวิด เซ๊เลเบรท ])
You would celebrate [everybody just celebrate, how I miss those days]
(ยู เวิด เซ๊เลเบรท [ เอวี่บอดี้ จั๊สท เซ๊เลเบรท , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ])
Get up, you would celebrate [celebrate, everything’s gonna be ok, how I miss those days], get up
(เก็ท อั๊พ , ยู เวิด เซ๊เลเบรท [ เซ๊เลเบรท , เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ ] , เก็ท อั๊พ)

[Wyclef [Patti]]
([ วายเครฟ [ Patti ] ])
Celebrate [you would celebrate], everything’s gonna be ok, how I miss those days [get up]
(เซ๊เลเบรท [ ยู เวิด เซ๊เลเบรท ] , เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์ [ เก็ท อั๊พ ])
You would celebrate, everybody just celebrate, how I miss those days
(ยู เวิด เซ๊เลเบรท , เอวี่บอดี้ จั๊สท เซ๊เลเบรท , ฮาว ไอ มิซ โฑส เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Celebrate คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Cassidy Patti LaBelle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น