เนื้อเพลง Better Do Better คำอ่านไทย Hard-Fi

You’re back, sitting on my doorstep,
( ยัวร์ แบ็ค , ซีททิง ออน มาย ดอร์สเต็ป ,)
ah yeah like nothing happened.
(อา เย่ ไล๊ค นัธอิง แฮ๊พเพ่น)
Telling me you’re free and oh,
(เทลลิง มี ยัวร์ ฟรี แอนด์ โอ ,)
can you see me again?
(แคน ยู ซี มี อะเกน)
Yeah right, you’ve been kicked out,
(เย่ ไร๊ท , ยู๊ฟ บีน คิ๊ค เอ๊าท ,)
do you think I’m that stupid?
(ดู ยู ทริ๊งค แอม แดท สทิ๊วผิด)
You say you’re free but didn’t he just oh oh oh…
(ยู เซย์ ยัวร์ ฟรี บั๊ท ดิ๊นอิน ฮี จั๊สท โอ โอ โอ)
get tired of you kid.
(เก็ท ไทร์ อ็อฝ ยู คิด)

I could not eat for days,
(ไอ เคิด น็อท อี๊ท ฟอร์ เดย์ ,)
I cried so much my face,
(ไอ คราย โซ มัช มาย เฟซ ,)
has never been the same…
(แฮ็ส เน๊เฝ่อร์ บีน เดอะ เซม)
And now you’re back here with your lies.
(แอนด์ นาว ยัวร์ แบ็ค เฮียร วิธ ยุร ไล)
I hope you realise…
(ไอ โฮพ ยู รีโอราย)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
You think I’m gonna take you back!
(ยู ทริ๊งค แอม กอนนะ เท้ค ยู แบ็ค !)
You’d better do better than that.
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ ดู เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แดท)
I’ll tell ya how its gonna be,
(อิลล เทลล ยา ฮาว อิทซ กอนนะ บี ,)
don’t you never ever come near me.
(ด้อนท์ ยู เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ คัม เนียร์ มี)
Let me tell you how I’ve been:
(เล็ท มี เทลล ยู ฮาว แอฝ บีน :)
I’ve been hiding from my friends,
(แอฝ บีน ไฮดอิง ฟรอม มาย เฟรน ,)
hiding from the world,
(ไฮดอิง ฟรอม เดอะ เวิลด ,)
hiding from myself.
(ไฮดอิง ฟรอม ไมเซลฟ)
You think you’ll come round here,
(ยู ทริ๊งค โยว คัม ราวนด เฮียร ,)
start singing in my ear,
(สท๊าร์ท ซิงกิง อิน มาย เอียร ,)
girl you damaged me,
(เกิร์ล ยู แด๊เหมจ มี ,)
I don’t forgive so easily.
(ไอ ด้อนท์ ฟอร์กี๊ฝ โซ อีสอิลิ)
You better do better than that!
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ดู เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แดท !)

Your face makes me want to be sick,
(ยุร เฟซ เม้ค มี ว้อนท ทู บี ซิ๊ค ,)
ah yeah it’s a physical reaction…
(อา เย่ อิทซ ซา ฟิ๊สิคอล ริแอคฌัน)
You’d better leave because you see I
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ บิคอส ยู ซี ไอ)
Can’t; won’t be blamed for my actions.
(แค็นท ; ว็อนท บี เบลม ฟอร์ มาย แอคฌัน)
Oh, how I ever loved you…
(โอ , ฮาว ไอ เอ๊เฝ่อร์ ลัฝ ยู)
So dumb, how did I ever trust you?
(โซ ดัมบ , ฮาว ดิด ดาย เอ๊เฝ่อร์ ทรัสท ยู)
But you and he laughed at me, oh
(บั๊ท ยู แอนด์ ฮี ล๊าฟ แอ็ท มี , โอ)
when you’re laid together.
(เว็น ยัวร์ เลด ทูเก๊ทเธ่อร์)

I couldn’t eat for days,
(ไอ คูดซึ่น อี๊ท ฟอร์ เดย์ ,)
I cried so much my face,
(ไอ คราย โซ มัช มาย เฟซ ,)
has never been the same…
(แฮ็ส เน๊เฝ่อร์ บีน เดอะ เซม)
And now you’re back here with your lies.
(แอนด์ นาว ยัวร์ แบ็ค เฮียร วิธ ยุร ไล)
I hope you realise…
(ไอ โฮพ ยู รีโอราย)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

I gave you everything I had girl,
(ไอ เกฝ ยู เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ด เกิร์ล ,)
but you had to try and take some more.
(บั๊ท ยู แฮ็ด ทู ธราย แอนด์ เท้ค ซัม โม)
You went behind my back girl,
(ยู เว็นท บีฮายน์ มาย แบ็ค เกิร์ล ,)
cheated on me, I was the last to know.
(ชี๊ท ออน มี , ไอ วอส เดอะ ล๊าสท ทู โนว์)
Did everything we have girl,
(ดิด เอ๊วี่ติง วี แฮ็ฝ เกิร์ล ,)
meant nothing to ya,
(เม็นท นัธอิง ทู ยา ,)
well I was such a fool…
(เวลล ไอ วอส ซัช อะ ฟูล)
Now you come crawling back girl,
(นาว ยู คัม คอลลิง แบ็ค เกิร์ล ,)
oh let me tell ya I am through with you.
(โอ เล็ท มี เทลล ยา ไอ แอ็ม ทรู วิธ ยู)

Oh I’m back up off the floor,
(โอ แอม แบ็ค อั๊พ ออฟฟ เดอะ ฟลอร์ ,)
and I won’t get hurt no more,
(แอนด์ ดาย ว็อนท เก็ท เฮิร์ท โน โม ,)
I’ve been waiting for this day when,
(แอฝ บีน เวททิง ฟอร์ ดิส เดย์ เว็น ,)
you’ll be back here with your lies,
(โยว บี แบ็ค เฮียร วิธ ยุร ไล ,)
I hope you realise…
(ไอ โฮพ ยู รีโอราย)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Say something, say something…
(เซย์ ซัมติง , เซย์ ซัมติง)
Say something, say something…
(เซย์ ซัมติง , เซย์ ซัมติง)

You’d better do better than that! [reverb, music to fade]
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ ดู เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แดท ! [ รีเหวิบ , มิ๊วสิค ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Better Do Better คำอ่านไทย Hard-Fi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น