เนื้อเพลง U Ain’t Goin Nowhere คำอ่านไทย Young Buck

[LaToiya Williams]
( [ LaToiya วิลเลี่ยม ])
What did ya do to me? [What did you do to me?]
(ว๊อท ดิด ยา ดู ทู มี [ ว๊อท ดิด ยู ดู ทู มี ])
What did ya do to me? [To me, ha hah]
(ว๊อท ดิด ยา ดู ทู มี [ ทู มี , ฮา ฮ๊า ])

[Young Buck]
([ ยัง บั๊ค ])
Now even though I might trick a little
(นาว อี๊เฝ่น โธ ไอ ไมท ทริ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล)
I know you love the way I work the middle
(ไอ โนว์ ยู ลัฝ เดอะ เวย์ ไอ เวิ๊ร์ค เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
You look good in them high heels girl
(ยู ลุ๊ค กู๊ด อิน เด็ม ไฮฮ ฮีล เกิร์ล)
You’re so hood, we in our lil’ world
(ยัวร์ โซ ฮุด , วี อิน เอ๊า ลิล เวิลด)
Shoppin sprees overseas, you and me on a private flight
(ชอพพิน ซพรี โอ๊เฝ่อร์ซี , ยู แอนด์ มี ออน อะ ไพร๊เฝท ฟไลท)
Got a chance to be my wife if ya ass act right
(ก็อท ดา แช้นซํ ทู บี มาย ไว๊ฟ อิ๊ฟ ยา อาซ แอ๊คท ไร๊ท)
Gotta dance all night girl, you want that ice
(กอททะ แด๊นซ์ ออล ไน๊ท เกิร์ล , ยู ว้อนท แดท ไอ๊ซ์)
Everythang’s on me, yeah, I’m that type
(เอฟรี่เตง ออน มี , เย่ , แอม แดท ไท๊พ)
Marble floors in these elevator doors
(ม๊าร์เบิ้ล ฟลอร์ ซิน ฑิส เอลอิเฝเทอะ ดอร์)
Sixteen bedrooms and all of ’em yours
(ซิคซทีน เบดรูม แซน ออล อ็อฝ เอ็ม ยุร)
Let’s f*ck all night, any position you like
(เล็ท เอฟ *ck ออล ไน๊ท , เอ๊นี่ โพซิ๊ชั่น ยู ไล๊ค)
Thick coats by the Coach, black Bentley Azure
(ทริ๊ค โค๊ท บาย เดอะ โค้ช , แบล๊ค เบนลี่ แอฉเออะ)
I know sometimes a n*gga might not make it home and it’s
(ไอ โนว์ ซัมไทม์ ซา เอ็น *gga ไมท น็อท เม้ค อิท โฮม แอนด์ อิทซ)
no reception, low bars, it ain’t on and I
(โน ริเซพฌัน , โลว บาร์ , อิท เอน ออน แอนด์ ดาย)
keep doin this cause you don’t care
(คี๊พ โดย ดิส ค๊อส ยู ด้อนท์ แคร์)
Material girl that’ll always be there, ya ain’t goin nowhere
(มะเทียเรียล เกิร์ล แธดิล ออลเว บี แดร์ , ยา เอน โกอิน โนแวร์)

[Chorus: LaToiya Williams]
([ ค๊อรัส : LaToiya วิลเลี่ยม ])
Time and time I try to leave
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ ไอ ธราย ทู ลี๊ฝ)
But I just can’t seem to leave yo’ ass alone
(บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท ซีม ทู ลี๊ฝ โย อาซ อะโลน)
Don’t know why I can’t let you go
(ด้อนท์ โนว์ วาย ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
And why I keep comin back for mo’
(แอนด์ วาย ไอ คี๊พ คัมอิน แบ็ค ฟอร์ โม)
I’m sayin this – life is good
(แอม เซย์อิน ดิส ไล๊ฟ อีส กู๊ด)
Got me up out the hood, but I’m so confused
(ก็อท มี อั๊พ เอ๊าท เดอะ ฮุด , บั๊ท แอม โซ คอนฟิ้วส)
And I don’t know how much more of this
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ฮาว มัช โม อ็อฝ ดิส)
disrespect I can take from youuuuu
(ดิซริซเพคท ไอ แคน เท้ค ฟรอม youuuuu)

[Young Buck]
([ ยัง บั๊ค ])
And ya ain’t goin nowhere, how I know because I told you so
(แอนด์ ยา เอน โกอิน โนแวร์ , ฮาว ไอ โนว์ บิคอส ไอ โทลด ยู โซ)
And all that cryin sh*t stop when I’m down below
(แอนด์ ออล แดท คายอิน ฌะ *ที สท๊อพ เว็น แอม เดาน บีโลว์)

Sh*t, I’m on top when you hit that O
(ฌะ *ที , แอม ออน ท๊อพ เว็น ยู ฮิท แดท โอ)
Now get that O, that’s what the f*ck you came here fo’
(นาว เก็ท แดท โอ , แด้ท ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู เคม เฮียร โฟ)
Now move that body all around like a professional
(นาว มู๊ฝ แดท บ๊อดี้ ออล อะราวนฺดฺ ไล๊ค เก โปรเฟ๊สชั่นน่อล)
Damn, shorty’s so flexible
(แดมนํ , ชอร์ทดิง โซ เฟล๊กซิเบิ้ล)
We can do it on the highway, I’m talkin ’bout sex to go
(วี แคน ดู อิท ออน เดอะ ไฮฮเวย์ , แอม ทอคกิ่น เบาท เซ็กซ ทู โก)
Now how the f*ck we get to Mexico?
(นาว ฮาว เดอะ เอฟ *ck วี เก็ท ทู เม๊กซีโค)
Yeah I bought that house, but now you talkin ’bout leavin
(เย่ ไอ บอท แดท เฮ้าส , บั๊ท นาว ยู ทอคกิ่น เบาท เลวิน)
You don’t wanna do that girl it’s pleasin season
(ยู ด้อนท์ วอนนา ดู แดท เกิร์ล อิทซ พลีซิน ซี๊ซั่น)
Heard your girls told you I’m f*ckin up and that you need to get even
(เฮิด ยุร เกิร์ล โทลด ยู แอม เอฟ *ckin อั๊พ แอนด์ แดท ยู นี๊ด ทู เก็ท อี๊เฝ่น)
But all you need is me, you don’t need them
(บั๊ท ดอร์ ยู นี๊ด อีส มี , ยู ด้อนท์ นี๊ด เด็ม)
You know the game, maintain and do ya thang
(ยู โนว์ เดอะ เกม , เมนเทน แอนด์ ดู ยา เตง)
And tell them b*tches worry ’bout they own man
(แอนด์ เทลล เด็ม บี *tches ว๊อร์รี่ เบาท เด โอว์น แมน)
So when they start talkin like dat dere
(โซ เว็น เด สท๊าร์ท ทอคกิ่น ไล๊ค แดซ เดีย)
Tell them b*tches get the f*ck out your ear, cause you ain’t goin nowhere
(เทลล เด็ม บี *tches เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท ยุร เอียร , ค๊อส ยู เอน โกอิน โนแวร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[LaToiya Williams]
([ LaToiya วิลเลี่ยม ])
What did you dooooooooooo?
(ว๊อท ดิด ยู dooooooooooo)
What did ya do to me? [What did you do to me?]
(ว๊อท ดิด ยา ดู ทู มี [ ว๊อท ดิด ยู ดู ทู มี ])
What did ya do to me? [To me, ha hah]
(ว๊อท ดิด ยา ดู ทู มี [ ทู มี , ฮา ฮ๊า ])
What did ya do to me? [What did you do to me?]
(ว๊อท ดิด ยา ดู ทู มี [ ว๊อท ดิด ยู ดู ทู มี ])
What did ya do to me? [To me, ha hah]
(ว๊อท ดิด ยา ดู ทู มี [ ทู มี , ฮา ฮ๊า ])

[Young Buck]
([ ยัง บั๊ค ])
You keep tellin me I make you sick
(ยู คี๊พ เทลลิน มี ไอ เม้ค ยู ซิ๊ค)
But on some real sh*t, quit b*tch, you love this d*ck
(บั๊ท ออน ซัม เรียล ฌะ *ที , ควิท บี *tch , ยู ลัฝ ดิส d*ck)
And even if she did leave because of the way I act
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ชี ดิด ลี๊ฝ บิคอส อ็อฝ เดอะ เวย์ ไอ แอ๊คท)
It be’s like that, f*ck it she’ll be right back
(อิท เบซ ไล๊ค แดท , เอฟ *ck อิท เชลล์ บี ไร๊ท แบ็ค)
You and I both know, if you and I both go
(ยู แอนด์ ดาย โบทรฺ โนว์ , อิ๊ฟ ยู แอนด์ ดาย โบทรฺ โก)
our separate ways one thing’s for sho’
(เอ๊า เซ๊พาเหรท เวย์ วัน ทริง ฟอร์ โช)
If you ever get the nerve to pack your sh*t and walk up out that do’
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู แพ็ค ยุร ฌะ *ที แอนด์ ว๊อล์ค อั๊พ เอ๊าท แดท ดู)
You ain’t never comin back no mo’
(ยู เอน เน๊เฝ่อร์ คัมอิน แบ็ค โน โม)
She ain’t goin nowhere
(ชี เอน โกอิน โนแวร์)

[Chorus w/ ad libs]
([ ค๊อรัส ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Ain’t Goin Nowhere คำอ่านไทย Young Buck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น