เนื้อเพลง Roll Call คำอ่านไทย All-4-One

1 – 4 the treble, 2 – 4 the bass
( 1 4 เดอะ เท่เบิล , 2 4 เดอะ แบ็ซ)
come on all-4-one, let’s rock this place. . .
(คัมมอน ออล 4 วัน , เล็ท ร๊อค ดิส เพลส)
all-4-one is in the house, you better ask somebody
(ออล 4 วัน อีส ซิน เดอะ เฮ้าส , ยู เบ๊ทเท่อร์ อาสคฺ ซัมบอดี้)
party time is in the air, the girls are gonna shake their bodies
(พ๊าร์ที่ ไทม์ อีส ซิน ดิ แอร์ , เดอะ เกิร์ล แซร์ กอนนะ เช้ค แดร์ บอดีสฺ)
so all u fellas gather round
(โซ ออล ยู เฟลลา แก๊เธ่อร์ ราวนด)
pump your systems way up 4 the funky sound
(พั๊มพ ยุร ซิ๊สเท่ม เวย์ อั๊พ 4 เดอะ ฟังคิ ซาวน์ด)
here we go – here we go – here we go – on the radio
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ออน เดอะ เร๊ดิโอ)

callin all the girlies out from maine 2 california
(คอลลิน ออล เดอะ เกิลอิ เอ๊าท ฟรอม maine 2 แคลิฟอร์เนีย)
the roll call is a booty call cause we got something 4 ya
(เดอะ โรลล คอลลํ อีส ซา บูทิ คอลลํ ค๊อส วี ก็อท ซัมติง 4 ยา)

throw your hands up in the air
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอร์)
show the fellas that you really care
(โชว์ เดอะ เฟลลา แดท ยู ริแอ็ลลิ แคร์)
here we go – here we go – here we go – for ???
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ฟอร์)

1 – 4 the treble, 2 – 4 the time
(1 4 เดอะ เท่เบิล , 2 4 เดอะ ไทม์)
it’s an all-4-one roll call, get in line
(อิทซ แอน ออล 4 วัน โรลล คอลลํ , เก็ท อิน ไลน์)

for the roll call – there’s a party comin’ through
(ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ แดร์ ซา พ๊าร์ที่ คัมอิน ทรู)
roll call – and we’re looking just for you
(โรลล คอลลํ แอนด์ เวีย ลุคอิง จั๊สท ฟอร์ ยู)
roll call – everybody’s getting down
(โรลล คอลลํ เอวี่บอดี้ เกดดดิ้ง เดาน)
roll call – we’re gonna party
(โรลล คอลลํ เวีย กอนนะ พ๊าร์ที่)
all-4-one’s coming to your town
(ออล 4 วัน คัมอิง ทู ยุร ทาวน์)

the party’s hot, the girls are fly, so fellas get your groove on
(เดอะ พ๊าร์ที่ ฮอท , เดอะ เกิร์ล แซร์ ฟลาย , โซ เฟลลา เก็ท ยุร กรูฝ ออน)
and if these sounds are what you like
(แอนด์ อิ๊ฟ ฑิส ซาวน์ด แซร์ ว๊อท ยู ไล๊ค)
nod your head and don’t stop movin’
(น็อด ยุร เฮด แอนด์ ด้อนท์ สท๊อพ มูฝวิน)
some people get up off the wall
(ซัม พี๊เพิ่ล เก็ท อั๊พ ออฟฟ เดอะ วอลล์)
cause it’s time 4 the roll call
(ค๊อส อิทซ ไทม์ 4 เดอะ โรลล คอลลํ)
here we go – here we go – here we go – all-4-one show
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ออล 4 วัน โชว์)

1 – 4 the trible, 2 – 4 the time
(1 4 เดอะ trible , 2 4 เดอะ ไทม์)
it’s an all-4-one roll call, get in line
(อิทซ แอน ออล 4 วัน โรลล คอลลํ , เก็ท อิน ไลน์)
roll call – there’s a party comin’ through
(โรลล คอลลํ แดร์ ซา พ๊าร์ที่ คัมอิน ทรู)
roll call – and we’re looking just for you
(โรลล คอลลํ แอนด์ เวีย ลุคอิง จั๊สท ฟอร์ ยู)
roll call – everybody’s getting down
(โรลล คอลลํ เอวี่บอดี้ เกดดดิ้ง เดาน)
roll call – let’s party
(โรลล คอลลํ เล็ท พ๊าร์ที่)
all-4-one’s coming to your town
(ออล 4 วัน คัมอิง ทู ยุร ทาวน์)
roll call — all the girls get on th phone
(โรลล คอลลํ ออล เดอะ เกิร์ล เก็ท ออน th โฟน)
roll call – if you got skillz then let us know
(โรลล คอลลํ อิ๊ฟ ยู ก็อท skillz เด็น เล็ท อัซ โนว์)
roll call – girls just don’t stand around
(โรลล คอลลํ เกิร์ล จั๊สท ด้อนท์ สแทนด์ อะราวนฺดฺ)
roll call – all-4-one party
(โรลล คอลลํ ออล 4 วัน พ๊าร์ที่)
all-4-one’s coming to your town
(ออล 4 วัน คัมอิง ทู ยุร ทาวน์)

this is station wgh – we rock well
(ดิส ซิส สเทชั่น wgh วี ร๊อค เวลล)
104 on your radio dial
(104 ออน ยุร เร๊ดิโอ ได๊อัล)
call us, let us know we got the livest city
(คอลลํ อัซ , เล็ท อัซ โนว์ วี ก็อท เดอะ livest ซิ๊ที่)

hey, line up for the roll call – dallas,
(เฮ , ไลน์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ dallas ,)
hey, line up for the roll call – san diego
(เฮ , ไลน์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ แซน ดีเอโก)
hey, line up for the roll call – kansas city
(เฮ , ไลน์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ แคนซัซ ซิ๊ที่)
hey, line up for the roll call – atlanta
(เฮ , ไลน์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ แอทแรนทา)
hey, line up for the roll call – new york
(เฮ , ไลน์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ นิว ยอค)
hey, line up for the roll call san francisco
(เฮ , ไลน์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ แซน แฟรนคิซโก)
hey, line up for the roll call – san jose
(เฮ , ไลน์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ แซน โจเซ)
hey, line up for the roll call
(เฮ , ไลน์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ โรลล คอลลํ)

all-4-one is in the house, gonna turn it out
(ออล 4 วัน อีส ซิน เดอะ เฮ้าส , กอนนะ เทิร์น หนิด เอ๊าท)
all the fellas raise your hands, let me hear you shout
(ออล เดอะ เฟลลา เร้ส ยุร แฮนด์ , เล็ท มี เฮียร ยู เช๊าท)
all the girlies in the place, let me hear you scream
(ออล เดอะ เกิลอิ ซิน เดอะ เพลส , เล็ท มี เฮียร ยู สครีม)
it’s an all-4-one party, it’s a funky scene
(อิทซ แอน ออล 4 วัน พ๊าร์ที่ , อิทซ ซา ฟังคิ ซีน)
all-4-one is in the house, gonna turn it out
(ออล 4 วัน อีส ซิน เดอะ เฮ้าส , กอนนะ เทิร์น หนิด เอ๊าท)
all the fellas raise your hands, let me hear you shout
(ออล เดอะ เฟลลา เร้ส ยุร แฮนด์ , เล็ท มี เฮียร ยู เช๊าท)
all the girlies in the place, let me hear you scream
(ออล เดอะ เกิลอิ ซิน เดอะ เพลส , เล็ท มี เฮียร ยู สครีม)
it’s an all-4-one party, it’s a funky scene
(อิทซ แอน ออล 4 วัน พ๊าร์ที่ , อิทซ ซา ฟังคิ ซีน)

all-4-one roll call time, all you girlies get in line
(ออล 4 วัน โรลล คอลลํ ไทม์ , ออล ยู เกิลอิ เก็ท อิน ไลน์)
with a knick knack paddy whack we’ll be getting down
(วิธ อะ knick แน็ค แพ๊ดดี้ ฮแว็ค เวลล บี เกดดดิ้ง เดาน)
when we roll in to your town
(เว็น วี โรลล อิน ทู ยุร ทาวน์)

roll call – l.a., new york, san francisco
(โรลล คอลลํ แอล อะ , นิว ยอค , แซน แฟรนคิซโก)
roll call – chicago, d.c., baltimore
(โรลล คอลลํ ชิคาโก , ดี ซี , บอวทิมอว์)
roll call – atlanta, miami, detroit
(โรลล คอลลํ แอทแรนทา , มายเอมอี , ดีทอยดฺ)
roll call – virginia beach, dallas
(โรลล คอลลํ เวอร์จิ้นเนีย บีช , dallas)
roll call – houston, boston, seattle
(โรลล คอลลํ ฮูซตัน , บอซตัน , seattle)
roll call – cleveland, denver, oakland
(โรลล คอลลํ cleveland , แดนเวอร์ , โอคแรน)
roll call – philly, mobile, memphis
(โรลล คอลลํ ฟิวลี่ , โม๊บายล์ , เมมฟริซ)
roll call – eart coast, west coast
(โรลล คอลลํ eart โค้สท , เว๊สท โค้สท)

roll call, there’s a party coming through
(โรลล คอลลํ , แดร์ ซา พ๊าร์ที่ คัมอิง ทรู)
roll call- and we’re looking just for you
(โรลล คอลลํ แอนด์ เวีย ลุคอิง จั๊สท ฟอร์ ยู)
roll call, everybody’s getting down
(โรลล คอลลํ , เอวี่บอดี้ เกดดดิ้ง เดาน)
roll call, all-4-one is coming to your town
(โรลล คอลลํ , ออล 4 วัน อีส คัมอิง ทู ยุร ทาวน์)
roll call, all the girls get on the floor
(โรลล คอลลํ , ออล เดอะ เกิร์ล เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์)
roll call, if you got skillz then let us know
(โรลล คอลลํ , อิ๊ฟ ยู ก็อท skillz เด็น เล็ท อัซ โนว์)
roll call
(โรลล คอลลํ)
roll call, there’s a party coming through
(โรลล คอลลํ , แดร์ ซา พ๊าร์ที่ คัมอิง ทรู)
roll call, and we’re looking just for you
(โรลล คอลลํ , แอนด์ เวีย ลุคอิง จั๊สท ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Roll Call คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น