เนื้อเพลง Oxygen คำอ่านไทย New Found Glory

Constantly connected to the total unexpected
( คอนสแท็นทลิ คอนเน็คท ทู เดอะ โท๊ท่อล อะเน็คซเพคทิด)
I’m a con, a stealer of hearts
(แอม มา ค็อน , อะ สตีเลอร์ อ็อฝ ฮาร์ท)
I only keep this facade
(ไอ โอ๊นลี่ คี๊พ ดิส ฟะซาด)
To keep you on your toes
(ทู คี๊พ ยู ออน ยุร โท)
I’ll take a glance while you sleep at night
(อิลล เท้ค เก แกล๊นซ์ ไวล์ ยู สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Right from under your nose
(ไร๊ท ฟรอม อั๊นเด้อร ยุร โน้ส)
So don’t leave me
(โซ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)

Don’t leave, don’t leave me here
(ด้อนท์ ลี๊ฝ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร)
I can’t breathe without you
(ไอ แค็นท บรีฑ วิธเอ๊าท ยู)
Don’t leave, don’t leave me here
(ด้อนท์ ลี๊ฝ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร)
I don’t want to be without you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี วิธเอ๊าท ยู)
I don’t want to live without you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
I don’t want to breathe without you [You’re my oxygen]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บรีฑ วิธเอ๊าท ยู [ ยัวร์ มาย อ๊อกซีเจ้น ])

It’s hard to get rejected
(อิทซ ฮาร์ด ทู เก็ท รีเจ๊คท)
By the one you most expected to be by your side
(บาย ดิ วัน ยู โมซท เอ็กซเพ็คท ทู บี บาย ยุร ไซด์)
Your first thought being you should run and hide
(ยุร เฟิร์สท ธอท บีอิง ยู เชิด รัน แอนด์ ไฮด์)
I don’t think you’re to blame
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยัวร์ ทู เบลม)
I’ll get you on your toes
(อิลล เก็ท ยู ออน ยุร โท)
I’ll dream of you while I’m asleep at night
(อิลล ดรีม อ็อฝ ยู ไวล์ แอม อะสลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
So nobody will know
(โซ โนบอดี้ วิล โนว์)
So don’t leave me
(โซ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)

Don’t leave, don’t leave me here
(ด้อนท์ ลี๊ฝ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร)
I can’t breathe without you
(ไอ แค็นท บรีฑ วิธเอ๊าท ยู)
Don’t leave, don’t leave me here
(ด้อนท์ ลี๊ฝ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร)
I don’t want to be without you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี วิธเอ๊าท ยู)
I don’t want to live without you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
I don’t want to breathe without you [You’re my oxygen]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บรีฑ วิธเอ๊าท ยู [ ยัวร์ มาย อ๊อกซีเจ้น ])

Oxygen
(อ๊อกซีเจ้น)

With me, is where you belong
(วิธ มี , อีส แวร์ ยู บีลอง)
Right with me, is where you belong
(ไร๊ท วิธ มี , อีส แวร์ ยู บีลอง)
Right here [Right here]
(ไร๊ท เฮียร [ ไร๊ท เฮียร ])
Right here [Don’t leave me]
(ไร๊ท เฮียร [ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี ])

Don’t leave, don’t leave me here
(ด้อนท์ ลี๊ฝ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร)
I can’t breathe without you
(ไอ แค็นท บรีฑ วิธเอ๊าท ยู)
Don’t leave, don’t leave me
(ด้อนท์ ลี๊ฝ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Cause I can’t live without you
(ค๊อส ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
[So don’t leave] Don’t leave, don’t leave me here
([ โซ ด้อนท์ ลี๊ฝ ] ด้อนท์ ลี๊ฝ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เฮียร)
I can’t breathe without you
(ไอ แค็นท บรีฑ วิธเอ๊าท ยู)
Don’t leave, don’t leave me
(ด้อนท์ ลี๊ฝ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
I don’t want to breathe without you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บรีฑ วิธเอ๊าท ยู)
You’re my oxygen
(ยัวร์ มาย อ๊อกซีเจ้น)
I don’t want to breathe without you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บรีฑ วิธเอ๊าท ยู)
You’re my oxygen
(ยัวร์ มาย อ๊อกซีเจ้น)

Oxygen
(อ๊อกซีเจ้น)
Oxygen
(อ๊อกซีเจ้น)
Oxygen
(อ๊อกซีเจ้น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oxygen คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น