เนื้อเพลง Back in The Mud คำอ่านไทย Bubba Sparxxx

1,2
( 1 , 2)
1,2,3, let’s go
(1 , 2 , 3 , เล็ท โก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Back in the mud I’ve been in
(แบ็ค อิน เดอะ มัด แอฝ บีน อิน)
I confess, I’m so happy here
(ไอ คอนเฟสส , แอม โซ แฮ๊พพี่ เฮียร)
There’s nothing you can do to make me stay away, away, away
(แดร์ นัธอิง ยู แคน ดู ทู เม้ค มี สเทย์ อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
He’s just that country boy, city slick, pit bull temperament
(อีส จั๊สท แดท คั๊นทรี่ บอย , ซิ๊ที่ ซลิค , พิท บูลล เทมเพอะระเม็นท)
At the Pony, at the Flame, either way it’s an event
(แอ็ท เดอะ โพนิ , แอ็ท เดอะ เฟลม , ไอ๊เทร่อ เวย์ อิทซ แอน อีเฝ๊นท)
If it’s me consider it more than a coincidence
(อิ๊ฟ อิทซ มี คอนซิ๊เด้อร์ อิท โม แฑ็น อะ โคะอีนซิเด็นซ)
Even though they mama like me s*cka’s keep they distances
(อี๊เฝ่น โธ เด มามะ ไล๊ค มี เอส *ckas คี๊พ เด ดิ๊สแท่นซํ)
Barber K, hey, what’s that, they say
(บ๊าเบอร์ เค , เฮ , ว๊อท แดท , เด เซย์)
Hip hop redneck that’s a safe place
(ฮิพ ฮ็อพ เรดเนก แด้ท ซา เซฟ เพลส)
Say what makes you comfortable
(เซย์ ว๊อท เม้ค ยู คอมโฟเทเบิ่ล)
Wit me cuz I like it here
(วิท มี คัซ ไอ ไล๊ค อิท เฮียร)
How about a road-dwellin’ urban music pioneer
(ฮาว อะเบ๊าท ดา โร้ด dwellin เอ๊อบั้น มิ๊วสิค ไพโอเนียร์)
Turn it up, let it bang, run wit me I bet you can’t
(เทิร์น หนิด อั๊พ , เล็ท ดิธ แบง , รัน วิท มี ไอ เบ๊ท ยู แค็นท)
Took too much to make it float, never will I let it sink
(ทุค ทู มัช ทู เม้ค อิท โฟล้ท , เน๊เฝ่อร์ วิล ไอ เล็ท ดิธ ซิ๊งค)
So when we invented it for our youth and generous
(โซ เว็น วี อินเฝ๊นท ดิท ฟอร์ เอ๊า ยู๊ธ แอนด์ เจ๊นเนอรั๊ส)
Hopin’ that my moment passed, I can see no end of it
(โฮพปิน แดท มาย โม๊เม้นท พาสส , ไอ แคน ซี โน เอ็นด อ็อฝ อิท)
Twenty-five, livin’ like I was born yesterday
(ทเว้นที่ ไฟฝ , ลีฝอิน ไล๊ค ไก วอส บอน เยซเทอะดิ)
Lovin’ life, eatin’ right, earnin’ every breath I take
(ลัฝวิน ไล๊ฟ , อีดิน ไร๊ท , earnin เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ไอ เท้ค)
Standin’ in the mud again cuz it seem to pay me well
(แสตนดิน อิน เดอะ มัด อะเกน คัซ อิท ซีม ทู เพย์ มี เวลล)
Playin’ wit my not-so-distant cousins from the A-T-L
(เพลย์ยิน วิท มาย น็อท โซ ดีซแท็นท เค๊าซิน ฟรอม ดิ อะ ที แอล)
Aaah!
(Aaah !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Press it up, ship it out, call the Pony, rent it out
(เพรส ซิท อั๊พ , ชิพ อิท เอ๊าท , คอลลํ เดอะ โพนิ , เร๊นท ดิธ เอ๊าท)
Everything I am today is really what I been about
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม ทูเดย์ อีส ริแอ็ลลิ ว๊อท ไอ บีน อะเบ๊าท)
Athens, Gerogia resident, native of LaGrange though
(Athens , Gerogia เรสอิเด็นท , เน๊ถีฝ อ็อฝ LaGrange โธ)
I don’t love the peach state, ” Buddy, say it ain’t so ”
(ไอ ด้อนท์ ลัฝ เดอะ พีช สเทท , ” บั๊ดดี้ , เซย์ อิท เอน โซ “)
Now all of a sudden, in fact, it’s quite the opposite
(นาว ออล อ็อฝ อะ ซัดดน , อิน แฟคท , อิทซ ไคว๊ ดิ อ๊อพโพสิท)
I’m lovin’ y’all from Brunswick up to the metropolis
(แอม ลัฝวิน ยอล ฟรอม Brunswick อั๊พ ทู เดอะ เมโทร๊โพลิส)
Can’t forget about my Betty Betty and DaLonica
(แค็นท ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มาย Betty Betty แอนด์ DaLonica)
They put the triple X’s at the end of Andy’s moniker
(เด พุท เดอะ ทริ๊พเพิ่ล Xs แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ Andys moniker)
How could I run from everything that made me
(ฮาว เคิด ดาย รัน ฟรอม เอ๊วี่ติง แดท เมด มี)
Know that all the love I get’s appreciated greatly
(โนว์ แดท ดอร์ เดอะ ลัฝ ไอ เก็ท แอพพรี๊ชิเอท กเรทลิ)
Now I’m on the brink of something truly inconceivable
(นาว แอม ออน เดอะ บริงค อ็อฝ ซัมติง ทรูลิ อินคอนซีวีเบิล)
Bubba’s international but still he kept it regional
(Bubbas อินเทอร์แน๊ชั่นนัล บั๊ท สทิลล ฮี เค็พท ดิธ รีจะแน็ล)
Tryin’ to make my mama proud
(ทายอิน ทู เม้ค มาย มามะ พเราด)
We can laugh and see the smile
(วี แคน ล๊าฟ แอนด์ ซี เดอะ สไมล์)
Gotta make sure loaded gun, this next CD is in your file
(กอททะ เม้ค ชัวร์ โหลด กัน , ดิส เน๊กซท ซีดี อีส ซิน ยุร ไฟล์)
An-and everyone of my talented associates get’s what they deserve
(แอน แอนด์ เอ๊วี่วัน อ็อฝ มาย แท๊เล้นท แอสโซ๊ซิเอท เก็ท ว๊อท เด ดิเสิฝ)
Nothin’ short of that’s appropriate
(นอทติน ช๊อร์ท อ็อฝ แด้ท แอพโพร๊พริเอท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Kitchen cup, fill it up, soap-it don’t appeal to us
(คิ๊ทเช่น คัพ , ฟิลล อิท อั๊พ , โซ้พ อิท ด้อนท์ แอพพีล ทู อัซ)
If you’re broke do what you can, that alone is still enough
(อิ๊ฟ ยัวร์ บโรค ดู ว๊อท ยู แคน , แดท อะโลน อีส สทิลล อีน๊าฟ)
Help us out, if you’re rich, cuz we funna hit your b*tch
(เฮ้ลพ อัซ เอ๊าท , อิ๊ฟ ยัวร์ ริ๊ช , คัซ วี funna ฮิท ยุร บี *tch)
Just stop by the store and grab a case of that and six of this
(จั๊สท สท๊อพ บาย เดอะ สโทร์ แอนด์ แกร๊บ อะ เค๊ส อ็อฝ แดท แอนด์ ซิกซ์ อ็อฝ ดิส)
Hey Betty, get ready cuz your daddy’s in route
(เฮ Betty , เก็ท เร๊ดี้ คัซ ยุร แดดดิ ซิน รู๊ท)
Let her join the beat club, keep that little trim out
(เล็ท เฮอ จอย เดอะ บีท คลับ , คี๊พ แดท ลิ๊ทเทิ่ล ทริม เอ๊าท)
Hvae her screamin’ ” New South ” without pullin’ ” lewd ” out
(Hvae เฮอ สครีมมิน ” นิว เซ๊าธ ” วิธเอ๊าท พลูลิน ” ลยูด ” เอ๊าท)
He always wonder what you doing, let him wonder who now
(ฮี ออลเว วั๊นเด้อร ว๊อท ยู ดูอิง , เล็ท ฮิม วั๊นเด้อร ฮู นาว)
At the end of the day I would have no regrets
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ ไอ เวิด แฮ็ฝ โน รีเกร๊ท)
Got it done on every front and I ain’t even focused yet
(ก็อท ดิธ ดัน ออน เอ๊เฝอร์รี่ ฟร๊อนท แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น โฟ๊คัส เย๊ท)
At the bottom of the pile swimmin’ wit them mud cats
(แอ็ท เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ เดอะ ไพล์ สวิมมิน วิท เด็ม มัด แค๊ท)
If you die, man I’m pullin’ ” soowee ” for a grudge match
(อิ๊ฟ ยู ดาย , แมน แอม พลูลิน ” soowee ” ฟอร์ รา กรัจ แหมทช์)
Spell it out, L-E-G, E-N-D I still believe
(สเพลล อิท เอ๊าท , แอล อี จี , อี เอ็น ดี ดาย สทิลล บีลี๊ฝ)
Whatever goal God set for me indeed I will achieve
(ฮว็อทเอฝเออะ โกล ก๊อด เซ็ท ฟอร์ มี อินดี๊ด ดาย วิล อะชี้ฝ)
In this life or in the next, whther drinkin’ gin or Beck’s
(อิน ดิส ไล๊ฟ ออ อิน เดอะ เน๊กซท , whther ดริงคิน จิน ออ เบ็ค)
Bubba funna bring it home, conceal it, and send the checks
(Bubba funna บริง อิท โฮม , คอนซีล อิท , แอนด์ เซ็นด เดอะ เช็ค)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back in The Mud คำอ่านไทย Bubba Sparxxx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น