เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย Big Tymers

{Intro}
( {อินโทร })
{Man:} Ladies and gentlemen, see its like
({แมน : } เลดิส แซน เจนเทิลเมน , ซี อิทซ ไล๊ค)
Hello, Hello, Hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
{Woman:} Hello Hello
({วู๊แม่น : } เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
{Man:} See baby
({แมน : } ซี เบ๊บี้)
Hello, Hello, Hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
{Woman:} Hello, Hello
({วู๊แม่น : } เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)

{Verse 1}
({เฝิซ 1})
{Man:} Now I been trying to f*ck with you since 7th grade
({แมน : } นาว ไอ บีน ทไรอิง ทู เอฟ *ck วิธ ยู ซิ๊นซ 7th เกรด)
{Woman:} But I didn’t want to f*ck with you, cause you wasn’t paid
({วู๊แม่น : } บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู เอฟ *ck วิธ ยู , ค๊อส ยู วอสซึ้น เพลด)
{Man:} By the time I got to tenth grade baby I was pushing dimes
({แมน : } บาย เดอะ ไทม์ ไอ ก็อท ทู เท็นธ เกรด เบ๊บี้ ไอ วอส พุฌอิง ไดม)
{Woman:} And who would ever think you would get paid off for saying rhymes
({วู๊แม่น : } แอนด์ ฮู เวิด เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค ยู เวิด เก็ท เพลด ออฟฟ ฟอร์ เซอิง ไรม)
{Man:} Now I f*cked you and your sister too
({แมน : } นาว ไอ เอฟ *cked ยู แอนด์ ยุร ซิ๊สเท่อร์ ทู)
{Woman:} My auntie and my cousin Boo
({วู๊แม่น : } มาย อานทิ แอนด์ มาย เค๊าซิน บู)
{Man:} But I think I should let you go
({แมน : } บั๊ท ไอ ทริ๊งค ไอ เชิด เล็ท ยู โก)
{Woman:} Tell me, why you don’t love me no more
({วู๊แม่น : } เทลล มี , วาย ยู ด้อนท์ ลัฝ มี โน โม)

{Conversation between man and woman. Arguing}
({คอนเฝอะเซฌัน บีทะวีน แมน แอนด์ วู๊แม่น กำลังอาร์กิว })

{Verse 2}
({เฝิซ 2})
{Woman:} You got a lot money now you think your sh*t don’t smell
({วู๊แม่น : } ยู ก็อท ดา ล็อท มั๊นนี่ นาว ยู ทริ๊งค ยุร ฌะ *ที ด้อนท์ สเมลล์)
{Man:} But you wouldn’t accept my calls when I went to jail
({แมน : } บั๊ท ยู วูดดึ่น แอ๊คเซพท มาย คอลลํ เว็น นาย เว็นท ทู เจล)
{Woman:} Now I been waiting for you everyday
({วู๊แม่น : } นาว ไอ บีน เวททิง ฟอร์ ยู เอวี่เดย์)
{Man:} But I here messy sh*t from n*ggas around the way
({แมน : } บั๊ท ไอ เฮียร เมซซิ ฌะ *ที ฟรอม เอ็น *ggas อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์)
{Woman:} Now I kept the p*ssy on lock till u got out
({วู๊แม่น : } นาว ไอ เค็พท เดอะ พี *ssy ออน ล๊อค ทิลล์ ยู ก็อท เอ๊าท)
{Man:} But what about the freaky sh*t that you done with your mouth
({แมน : } บั๊ท ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ ฟรีคกี้ ฌะ *ที แดท ยู ดัน วิธ ยุร เม๊าธ)
{Woman:} n*gga I hate your guts, boy you ain’t sh*t
({วู๊แม่น : } เอ็น *gga ไอ เฮท ยุร กัท , บอย ยู เอน ฌะ *ที)
{Man:} well I feel the same way about you stankass scandless b*tch
({แมน : } เวลล ไอ ฟีล เดอะ เซม เวย์ อะเบ๊าท ยู stankass scandless บี *tch)

{Conversation between man and woman arguing}
({คอนเฝอะเซฌัน บีทะวีน แมน แอนด์ วู๊แม่น กำลังอาร์กิว })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย Big Tymers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น