เนื้อเพลง I Let The Music Speak คำอ่านไทย Abba

I’m hearing images, I’m seeing songs
( แอม เฮียริง อิ๊มเมจ , แอม ซีอิง ซ็อง)
No poet has ever painted
(โน โพ๊เอ๊ท แฮ็ส เอ๊เฝ่อร์ เพ้นท)
Voices call out to me, straight to my heart
(ว๊อยซ์ คอลลํ เอ๊าท ทู มี , สเทร๊ท ทู มาย ฮาร์ท)
So strange yet we’re so well acquainted
(โซ สเทร๊งจ เย๊ท เวีย โซ เวลล แอ็คเวนท)
I let the music speak, with no restraints
(ไอ เล็ท เดอะ มิ๊วสิค สพี๊ค , วิธ โน ริซทเรนท)
I let my feelings take over
(ไอ เล็ท มาย ฟีลอิง เท้ค โอ๊เฝ่อร)
Carry my soul away into the world
(แค๊รรี่ มาย โซล อะเวย์ อิ๊นทู เดอะ เวิลด)
Where beauty meets the darkness of the day
(แวร์ บิ๊วที่ มี๊ท เดอะ ดาคเน็ซ อ็อฝ เดอะ เดย์)

Where my mind is like an open window
(แวร์ มาย ไมนด์ อีส ไล๊ค แอน โอ๊เพ่น วิ๊นโด้ว)
Where the high and healing winds blow
(แวร์ เดอะ ไฮฮ แอนด์ ฮิวลิง วินด โบลว์)
From my shallow sleep the sounds awake me
(ฟรอม มาย แชลโล่ว สลี๊พ เดอะ ซาวน์ด อะเว้ค มี)
I let them take me
(ไอ เล็ท เด็ม เท้ค มี)
[Let them wake me, let them now, let them take me]
([ เล็ท เด็ม เว้ค มี , เล็ท เด็ม นาว , เล็ท เด็ม เท้ค มี ])

Let it be a joke
(เล็ท ดิธ บี อะ โจ้ก)
Let it be a smile
(เล็ท ดิธ บี อะ สไมล์)
Let it be a farce if it makes me laugh for a little while
(เล็ท ดิธ บี อะ ฟาซ อิ๊ฟ อิท เม้ค มี ล๊าฟ ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
Let it be a tear
(เล็ท ดิธ บี อะ เทียร์)
Let it be a sigh
(เล็ท ดิธ บี อะ ไซ)
Coming from a heart, speaking to a heart, let it be a cry
(คัมอิง ฟรอม มา ฮาร์ท , ซพีคอิง ทู อะ ฮาร์ท , เล็ท ดิธ บี อะ คราย)

Some streets are emptiness, dry leaves of autumn
(ซัม สทรีท แซร์ เอมทิเน็ซ , ดราย ลี๊ฝ อ็อฝ อ๊อทั่มน)
Rustling down an old alley
(รัสติง เดาน แอน โอลด์ แอลลิ)
And in the dead of night I find myself
(แอนด์ อิน เดอะ เด้ด อ็อฝ ไน๊ท ไอ ไฟนด์ ไมเซลฟ)
A blind man in some ancient valley
(อะ ไบลนฺดฺ แมน อิน ซัม แอ๊นเซี่ยนท แฝ๊เล่ย์)
I let the music speak, leading me gently
(ไอ เล็ท เดอะ มิ๊วสิค สพี๊ค , ลีดอิง มี เจนทลิ)
Urging me like a lover
(Urgings มี ไล๊ค เก ลัฝเออะ)
Leading me all the way
(ลีดอิง มี ออล เดอะ เวย์)
Into a place
(อิ๊นทู อะ เพลส)
Where beauty will defeat the darkest day
(แวร์ บิ๊วที่ วิล ดีฟี๊ท เดอะ ดาร์คเนท เดย์)

Where I’m one with every grand illusion
(แวร์ แอม วัน วิธ เอ๊เฝอร์รี่ แกรนด์ อิลยูฌัน)
No disturbance, no intrusion
(โน ดิซเทอแบ็นซ , โน อินเท๊อชั่น)
Where I let the wistful sounds seduce me
(แวร์ ไอ เล็ท เดอะ วีซทฟุล ซาวน์ด ซิดยูซ มี)
I let them use me
(ไอ เล็ท เด็ม ยู๊ส มี)
[All illusion, no disturbance, no intrusion]
([ ออล อิลยูฌัน , โน ดิซเทอแบ็นซ , โน อินเท๊อชั่น ])

Let it be a joke
(เล็ท ดิธ บี อะ โจ้ก)
Let it be a smile
(เล็ท ดิธ บี อะ สไมล์)
Let it be a farce if it makes me laugh for a little while
(เล็ท ดิธ บี อะ ฟาซ อิ๊ฟ อิท เม้ค มี ล๊าฟ ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
Let it be a tear
(เล็ท ดิธ บี อะ เทียร์)
Let it be a sigh
(เล็ท ดิธ บี อะ ไซ)
Coming from a heart, speaking to a heart, let it be a cry
(คัมอิง ฟรอม มา ฮาร์ท , ซพีคอิง ทู อะ ฮาร์ท , เล็ท ดิธ บี อะ คราย)

Let it be a tear
(เล็ท ดิธ บี อะ เทียร์)
Let it be a sigh
(เล็ท ดิธ บี อะ ไซ)
Coming from a heart, speaking to a heart, let it be a cry
(คัมอิง ฟรอม มา ฮาร์ท , ซพีคอิง ทู อะ ฮาร์ท , เล็ท ดิธ บี อะ คราย)

Let it be the joy of each new sunrise
(เล็ท ดิธ บี เดอะ จอย อ็อฝ อีช นิว ซีนไลท์)
Or the moment when a day dies
(ออ เดอะ โม๊เม้นท เว็น อะ เดย์ ดาย)
I surrender without reservation
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ วิธเอ๊าท เรเสอะเฝฌัน)
No explanations
(โน เอคซพละเนฌัน)
No questions why
(โน เคว๊สชั่น วาย)
I take it to me and let it flow through me
(ไอ เท้ค อิท ทู มี แอนด์ เล็ท ดิธ โฟลว์ ทรู มี)
Yes, I let the music speak
(เย็ซ , ไอ เล็ท เดอะ มิ๊วสิค สพี๊ค)
I let the music speak
(ไอ เล็ท เดอะ มิ๊วสิค สพี๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Let The Music Speak คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น