เนื้อเพลง Labyrinth คำอ่านไทย The Cure

Say it’s the same sun spinning in the same sky
( เซย์ อิทซ เดอะ เซม ซัน สปินนิ่ง อิน เดอะ เซม สกาย)
Say it’s the same stars streaming in the same night
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม สทาร์ สตรีมมิง อิน เดอะ เซม ไน๊ท)
Tell me it’s the same world whirling through the same space
(เทลล มี อิทซ เดอะ เซม เวิลด เวอเออริง ทรู เดอะ เซม สเพ๊ซ)
Tell me it’s the same time tripping through the same day
(เทลล มี อิทซ เดอะ เซม ไทม์ ทริพพิง ทรู เดอะ เซม เดย์)
So say it’s the same house and nothing in the house has changed
(โซ เซย์ อิทซ เดอะ เซม เฮ้าส แอนด์ นัธอิง อิน เดอะ เฮ้าส แฮ็ส เช้งจํ)
Yeah say it’s the same room and nothing in the room is strange
(เย่ เซย์ อิทซ เดอะ เซม รูม แอนด์ นัธอิง อิน เดอะ รูม อีส สเทร๊งจ)
Oh tell me it’s the same boy burning in the same bed
(โอ เทลล มี อิทซ เดอะ เซม บอย เบรินนิง อิน เดอะ เซม เบ๊ด)
Tell me it’s the same blood breaking in the same head
(เทลล มี อิทซ เดอะ เซม บลัด บเรคคิง อิน เดอะ เซม เฮด)
Say it’s the same taste taking down the same kiss
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม เท๊ซท เทคอิง เดาน เดอะ เซม คิซ)
Say it’s the same you
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู)
Say it’s the same you and it’s always been like this
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู แอนด์ อิทซ ออลเว บีน ไล๊ค ดิส)
Say it’s the same you
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู)
Say it’s the same you and it always and forever is
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู แอนด์ ดิท ออลเว แซน ฟอเร๊เฝ่อร อีส)
Say it’s the same you
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู)
Say it’s the same you and it’s always been like this
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู แอนด์ อิทซ ออลเว บีน ไล๊ค ดิส)
Say it’s the same you
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู)
Say it’s the same you and it always and forever is
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู แอนด์ ดิท ออลเว แซน ฟอเร๊เฝ่อร อีส)
Say it’s the same you
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู)
Say it’s the same you
(เซย์ อิทซ เดอะ เซม ยู)
Yeah tell me it’s all the same
(เย่ เทลล มี อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
This is how it’s always been
(ดิส ซิส ฮาว อิทซ ออลเว บีน)
But if nothing has changed…
(บั๊ท อิ๊ฟ นัธอิง แฮ็ส เช้งจํ)
Then it must mean…
(เด็น หนิด มัสท์ มีน)
But the sun is cold – the sky is wrong
(บั๊ท เดอะ ซัน อีส โคลด์ เดอะ สกาย อีส รอง)
The stars are black – the night is gone
(เดอะ สทาร์ แซร์ แบล๊ค เดอะ ไน๊ท อีส กอน)
The world is still – the space is stopped
(เดอะ เวิลด อีส สทิลล เดอะ สเพ๊ซ อีส สต๊อปพฺ)
The time is out – the day is dropped
(เดอะ ไทม์ อีส เอ๊าท เดอะ เดย์ อีส ดร็อพ)
The house is dark – the room is scarred
(เดอะ เฮ้าส อีส ด๊าร์ค เดอะ รูม อีส สเกลี่)
The boy is stiff – the bed is hard
(เดอะ บอย อีส ซทิฟ เดอะ เบ๊ด อีส ฮาร์ด)
The blood is thick – the head is burst
(เดอะ บลัด อีส ทริ๊ค เดอะ เฮด อีส เบิ๊ร์สท)
The taste is dry – the kiss is thirst
(เดอะ เท๊ซท อีส ดราย เดอะ คิซ ซิส เทริ๊สท)
And it’s not the same you
(แอนด์ อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู)
It’s not the same you
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู)
No it never was like this
(โน อิท เน๊เฝ่อร์ วอส ไล๊ค ดิส)
It’s not the same you
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู)
It’s not the same you and it never really is
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู แอนด์ ดิท เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ อีส)
It’s not the same you
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู)
It’s not the same you
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู)
No it never was like this
(โน อิท เน๊เฝ่อร์ วอส ไล๊ค ดิส)
It’s not the same you
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู)
It’s not the same you and it never really is
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู แอนด์ ดิท เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ อีส)
It’s not the same you
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู)
It’s not the same you
(อิทซ น็อท เดอะ เซม ยู)
Oh it’s not the same
(โอ อิทซ น็อท เดอะ เซม)
This isn’t how it’s always been
(ดิส อีสซึ่น ฮาว อิทซ ออลเว บีน)
Everything has to have changed…
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ทู แฮ็ฝ เช้งจํ)
Or it’s me…
(ออ อิทซ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Labyrinth คำอ่านไทย The Cure

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น