เนื้อเพลง Come Kill Me คำอ่านไทย Cam’ron

[skit]
( [ ซคิท ])
Yo Weez wasup man
(โย Weez wasup แมน)
Yo word man, you hear them n*ggas man,
(โย เวิร์ด แมน , ยู เฮียร เด็ม เอ็น *ggas แมน ,)
them n*ggas is p*ssy man, word man
(เด็ม เอ็น *ggas ซิส พี *ssy แมน , เวิร์ด แมน)
What happened? What happened?
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ว๊อท แฮ๊พเพ่น)
Yo them n*ggas is dead man, we gon kill them n*ggas man
(โย เด็ม เอ็น *ggas ซิส เด้ด แมน , วี ก็อน คิลล์ เด็ม เอ็น *ggas แมน)
T-Today, I…
(ที ทูเดย์ , ไอ)
Straight like that today man
(สเทร๊ท ไล๊ค แดท ทูเดย์ แมน)
We gon murder them n*ggas man
(วี ก็อน เม๊อร์เด้อร์ เด็ม เอ็น *ggas แมน)
Assed out man
(อาซ เอ๊าท แมน)
I heard they do they thing though
(ไอ เฮิด เด ดู เด ทริง โธ)
Son don’t worry about that man, we gon do our thing n*gga
(ซัน ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท แดท แมน , วี ก็อน ดู เอ๊า ทริง เอ็น *gga)
Yeah I’m feelin that let’s go kill them n*ggas man
(เย่ แอม ฟีลิน แดท เล็ท โก คิลล์ เด็ม เอ็น *ggas แมน)
No doubt
(โน เดาท)

[HOOK:]
([ ฮุ๊ค : ])
You wanna kill me come and do it I don’t give a f*ck
(ยู วอนนา คิลล์ มี คัม แอนด์ ดู อิท ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Diplomats live it up, clak, clak, give it up
(ดิ๊พโพแมท ไล้ฝ อิท อั๊พ , clak , clak , กี๊ฝ อิท อั๊พ)

Yo check it out now, uh, yo, yo
(โย เช็ค อิท เอ๊าท นาว , อา , โย , โย)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Yo subliminal thoughts, 107th street, criminal court
(โย ซับลีมินโนว ธอท , 107th สทรีท , ครีมอิแน็ล คอร์ท)
Pissy drunk up in here, Gordon, Gin the court
(พิสซี่ ดรั๊งค อั๊พ อิน เฮียร , กอร์ดัน , จิน เดอะ คอร์ท)
It’s like a biscuit, judging my d*ck though, case acquitted
(อิทซ ไล๊ค เก บิ๊สกิต , จั๊ดจิ้ง มาย d*ck โธ , เค๊ส acquitted)
When it’s dough I do whatever it takes to get it
(เว็น อิทซ โด ไอ ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เท้ค ทู เก็ท ดิธ)
So, chain danglers, are in danger
(โซ , เชน danglers , อาร์ อิน แด๊งเจ้อร์)
When I skate wit ya ice like the Rangers, assume later
(เว็น นาย ซเคท วิท ยา ไอ๊ซ์ ไล๊ค เดอะ เรนเจอะ , แอสซูม เลทเออะ)
Boss b*tch though, goin out like Tomb Raider
(บอส บี *tch โธ , โกอิน เอ๊าท ไล๊ค ทูม Raider)
Booth razors, a few blazers, who raised him
(บูธ เร๊เซ่อร์ , อะ ฟิว บเลสเออะ , ฮู เร้ส ฮิม)
He speak Eboni-, me and my goddaughter C-Hanni
(ฮี สพี๊ค Eboni , มี แอนด์ มาย goddaughter ซี Hanni)
Come through with the mean Tommy, ask you if you seen mommy
(คัม ทรู วิธ เดอะ มีน ทอมมิ , อาสคฺ ยู อิ๊ฟ ยู ซีน มอมมิ)
And she three feet behind me
(แอนด์ ชี ทรี ฟีท บีฮายน์ มี)
Why my whole life is like the repeat of Gahndi
(วาย มาย โฮล ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เดอะ รีพี๊ท อ็อฝ Gahndi)
Me and G O D, from C O C, like got dough C O D
(มี แอนด์ จี โอ ดี , ฟรอม ซี โอ ซี , ไล๊ค ก็อท โด ซี โอ ดี)
A S A P, A S A P
(อะ เอส ซา พี , อะ เอส ซา พี)
Play me, you crazy, and your mother ass fat
(เพลย์ มี , ยู คเรสิ , แอนด์ ยุร ม๊าเธ่อร์ อาซ แฟท)
So I laid her on her stomach bust your brothers on her back
(โซ ไอ เลด เฮอ ออน เฮอ สโท๊มัช บัซท ยุร บร๊าเท่อรํ ออน เฮอ แบ็ค)
Never rubber on or cap, I’m a raw specialist
(เน๊เฝ่อร์ รั๊บเบ่อร์ ออน ออ แค๊พ , แอม มา รอว์ ซเพฌแอะลิซท)
Make me more devilish, me and my whores never kiss
(เม้ค มี โม เดฝลิฌ , มี แอนด์ มาย โฮ เน๊เฝ่อร์ คิซ)
Though, motherf*cker we was prone to die
(โธ , motherf*cker วี วอส พโรน ทู ดาย)
Just my green top, yo we own inside, motherf*cker
(จั๊สท มาย กรีน ท๊อพ , โย วี โอว์น อิ๊นไซด์ , motherf*cker)

[HOOK:]
([ ฮุ๊ค : ])
You wanna kill me come and do it I don’t give a f*ck
(ยู วอนนา คิลล์ มี คัม แอนด์ ดู อิท ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Diplomats live it up, clak, clak, give it up
(ดิ๊พโพแมท ไล้ฝ อิท อั๊พ , clak , clak , กี๊ฝ อิท อั๊พ)
We gon ball till we fall, gon ride in the five
(วี ก็อน บอล ทิลล์ วี ฟอลล์ , ก็อน ไรด์ อิน เดอะ ไฟฝ)
Keep pies in our eyes, stay high til we die
(คี๊พ ไพ ซิน เอ๊า อาย , สเทย์ ไฮฮ ทิล วี ดาย)
You wanna kill me come and do it I don’t give a f*ck
(ยู วอนนา คิลล์ มี คัม แอนด์ ดู อิท ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Diplomats live it up, clak, clak, give it up
(ดิ๊พโพแมท ไล้ฝ อิท อั๊พ , clak , clak , กี๊ฝ อิท อั๊พ)
We keep a clip in our sh*t, keep a brick on the trip
(วี คี๊พ อะ คลิพ อิน เอ๊า ฌะ *ที , คี๊พ อะ บริ๊ค ออน เดอะ ทริ๊พ)
Keep a chick in the whip, gettin licked the six
(คี๊พ อะ ชิค อิน เดอะ ฮวิพ , เกดดิน ลิค เดอะ ซิกซ์)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Ayo they used to call me ” Work Out ”
(เอโย เด ยู๊ส ทู คอลลํ มี ” เวิ๊ร์ค เอ๊าท “)
Cuz before I brought my work out, I used to work out
(คัซ บีฟอร์ ไอ บรอท มาย เวิ๊ร์ค เอ๊าท , ไอ ยู๊ส ทู เวิ๊ร์ค เอ๊าท)
N*ggas wanna make deals, na na I want work out
(เอ็น *ggas วอนนา เม้ค ดีล , นา นา ไอ ว้อนท เวิ๊ร์ค เอ๊าท)
Now murk out, before you get cursed out
(นาว เมิค เอ๊าท , บีฟอร์ ยู เก็ท เคอร์ส เอ๊าท)
Bangin they fun, same as the sun
(แบงงิน เด ฟัน , เซม แอส เดอะ ซัน)
Hidin from the church when you slang to the nuns
(ฮายดิน ฟรอม เดอะ เชิร์ช เว็น ยู ซแล็ง ทู เดอะ นัน)
Chumps come through with giraffe and orangatang guns
(ชัมพ คัม ทรู วิธ จิราฟ แอนด์ orangatang กัน)
Vetty vest, you petty theft, you seem soft
(Vetty เฝ็ซท , ยู เพททิ เธ็ฟท , ยู ซีม ซ๊อฟท)
I’m seven judges up in Supreme Court
(แอม เซเฝ่น จั๊ดจ อั๊พ อิน ซูพรีม คอร์ท)
Mean thoughts all over a teen porch
(มีน ธอท ซอร์ โอ๊เฝ่อร รา ทีน โพช)
Wait, don’t have to tell you sh*t
(เว้ท , ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เทลล ยู ฌะ *ที)
Matter fact, pat him down, who the hell you wit?
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท , แพ็ท ฮิม เดาน , ฮู เดอะ เฮ็ลล ยู วิท)
Yo you wack money, wait around all day for pack money
(โย ยู แวค มั๊นนี่ , เว้ท อะราวนฺดฺ ออล เดย์ ฟอร์ แพ็ค มั๊นนี่)
Get a gold chain talkin bout you bout to have money
(เก็ท ดา โกลด์ เชน ทอคกิ่น เบาท ยู เบาท ทู แฮ็ฝ มั๊นนี่)
But everything’s gonna to be all right, why
(บั๊ท เอ๊วี่ติง กอนนะ ทู บี ออล ไร๊ท , วาย)
Cuz every ring’s gonna be all ice and
(คัซ เอ๊เฝอร์รี่ ริง กอนนะ บี ออล ไอ๊ซ์ แอนด์)
You wanna kill me come and do it I don’t give a f*ck
(ยู วอนนา คิลล์ มี คัม แอนด์ ดู อิท ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Diplomats live it up, clak, clak, give it up
(ดิ๊พโพแมท ไล้ฝ อิท อั๊พ , clak , clak , กี๊ฝ อิท อั๊พ)

[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
This n*gga with the ice mug stuntin? [He won’t bust nothing]
(ดิส เอ็น *gga วิธ ดิ ไอ๊ซ์ มัก สตันดิน [ ฮี ว็อนท บัซท นัธอิง ])
Yo, talkin bout he gon’ touch somethin [He won’t bust nothing]
(โย , ทอคกิ่น เบาท ฮี ก็อน ทั๊ช ซัมติน [ ฮี ว็อนท บัซท นัธอิง ])
Yo sayin that he too much frontin [He won’t bust nothing]
(โย เซย์อิน แดท ฮี ทู มัช ฟ้อนดิน [ ฮี ว็อนท บัซท นัธอิง ])
Yo, he just a fake thug bluffin [He won’t bust nothing]
(โย , ฮี จั๊สท ดา เฟ้ค ธัก bluffin [ ฮี ว็อนท บัซท นัธอิง ])
And his man with the ice grill frontin [He won’t kill nothing]
(แอนด์ ฮิส แมน วิธ ดิ ไอ๊ซ์ กริลล์ ฟ้อนดิน [ ฮี ว็อนท คิลล์ นัธอิง ])
Yo, he outside with the mil frontin [He won’t kill nothing]
(โย , ฮี เอ๊าทไซ้ด วิธ เดอะ มิล ฟ้อนดิน [ ฮี ว็อนท คิลล์ นัธอิง ])
Talkin bout he some real somethin [He won’t kill nothing]
(ทอคกิ่น เบาท ฮี ซัม เรียล ซัมติน [ ฮี ว็อนท คิลล์ นัธอิง ])
Sayin yo I’ma kill something! [He won’t kill nothing]
(เซย์อิน โย แอมอา คิลล์ ซัมติง ! [ ฮี ว็อนท คิลล์ นัธอิง ])
Not a collecter of Picasso, but everybody in my scepter got dough
(น็อท ดา collecter อ็อฝ พีคาสโซ , บั๊ท เอวี่บอดี้ อิน มาย เซพเทอะ ก็อท โด)
Neglect a rock row, go to charve and not dough ho
(เน็กเล๊คท ดา ร๊อค โรว์ , โก ทู charve แอนด์ น็อท โด โฮ)
But Hector, Comancho, mi amigo rockin in the side b*tch
(บั๊ท เฮคเทอะ , Comancho , มี อมิโก รอคกิน อิน เดอะ ไซด์ บี *tch)
?Maxin out to Marvin?, can’t know it
(แมกซิน เอ๊าท ทู มาร์วิน , แค็นท โนว์ อิท)
That’s why I keep the BLAM BLAM loaded
(แด้ท วาย ไอ คี๊พ เดอะ BLAM BLAM โหลด)
Club grand open, next week we grand close it, come and kill me
(คลับ แกรนด์ โอ๊เพ่น , เน๊กซท วี๊ค วี แกรนด์ โคลส อิท , คัม แอนด์ คิลล์ มี)

Get the f*ck outta here! This sh*t is f*ckin closed!
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา เฮียร ! ดิส ฌะ *ที อีส เอฟ *ckin โคลส !)
Get the f*ck outta here motherf*cker I’ll kill you!
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา เฮียร motherf*cker อิลล คิลล์ ยู !)

[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Kill Me คำอ่านไทย Cam’ron

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น