เนื้อเพลง Just a Friend คำอ่านไทย Ashanti

I wanna know you name and
( ไอ วอนนา โนว์ ยู เนม แอนด์)
I wanna know if you gotta man [ I wanna know]
(ไอ วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ยู กอททะ แมน [ ไอ วอนนา โนว์ ])
I wanna know everything
(ไอ วอนนา โนว์ เอ๊วี่ติง)
I wanna ya number and if I can come over and
(ไอ วอนนา ยา นั๊มเบ้อร์ แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แคน คัม โอ๊เฝ่อร แอนด์)
I wanna know what ya like
(ไอ วอนนา โนว์ ว๊อท ยา ไล๊ค)
I wanna know so I can do it all night
(ไอ วอนนา โนว์ โซ ไอ แคน ดู อิท ดอร์ ไน๊ท)
But you’re telling me I’m just a friend
(บั๊ท ยัวร์ เทลลิง มี แอม จั๊สท ดา เฟรน)
You’re telling me I’m just a friend
(ยัวร์ เทลลิง มี แอม จั๊สท ดา เฟรน)

Oh baby you [oh baby you]
(โอ เบ๊บี้ ยู [ โอ เบ๊บี้ ยู ])
Got what I need [got what I need]
(ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด [ ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน [ เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน ])
But you say I’m just a friend
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน)
Cos I can be your [cos I can be your]
(คอซ ซาย แคน บี ยุร [ คอซ ซาย แคน บี ยุร ])
Fantasy
(แฟนทะซิ)
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน [ เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน ])
But you say I’m just a friend
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน)

I wanna know you in and out
(ไอ วอนนา โนว์ ยู อิน แอนด์ เอ๊าท)
I wanna know what you’re all about [ I wanna know]
(ไอ วอนนา โนว์ ว๊อท ยัวร์ ออล อะเบ๊าท [ ไอ วอนนา โนว์ ])
I wanna know what makes you laugh
(ไอ วอนนา โนว์ ว๊อท เม้ค ยู ล๊าฟ)
I wanna know about your past
(ไอ วอนนา โนว์ อะเบ๊าท ยุร พาสท์)
I wanna know how you move
(ไอ วอนนา โนว์ ฮาว ยู มู๊ฝ)
I wanna know so I can move too [ I wanna know]
(ไอ วอนนา โนว์ โซ ไอ แคน มู๊ฝ ทู [ ไอ วอนนา โนว์ ])
But you’re telling me I’m just a friend
(บั๊ท ยัวร์ เทลลิง มี แอม จั๊สท ดา เฟรน)
Telling me I’m just a friend
(เทลลิง มี แอม จั๊สท ดา เฟรน)

Oh baby you [oh baby you]
(โอ เบ๊บี้ ยู [ โอ เบ๊บี้ ยู ])
Got what I need [got what I need, yeah]
(ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด [ ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด , เย่ ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน [ เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน ])
But you say I’m just a friend
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน)
Cos I can be your [girl I can be your]
(คอซ ซาย แคน บี ยุร [ เกิร์ล ไอ แคน บี ยุร ])
Fantasy [ fantasy, yeah]
(แฟนทะซิ [ แฟนทะซิ , เย่ ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน [ เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน ])
But you say I’m just a friend
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน)

[ Woah oh baby you] Oh baby you
([ ว้าว โอ เบ๊บี้ ยู ] โอ เบ๊บี้ ยู)
Got what I need [got what I need, yeah]
(ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด [ ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด , เย่ ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน [ เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน ])
But you say I’m just a friend
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน)
[Woah] Cos I can be your
([ ว้าว ] คอซ ซาย แคน บี ยุร)
Fantasy [ fantasy, yeah]
(แฟนทะซิ [ แฟนทะซิ , เย่ ])
But you say I’m just a friend [ but you say I’m just a friend, girl]
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน [ บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน , เกิร์ล ])
But you say I’m just a friend
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน)

[Oh, can you] Give me one reason why [why]
([ โอ , แคน ยู ] กี๊ฝ มี วัน รี๊ซั่น วาย [ วาย ])

You wouldn’t want this kinda guy
(ยู วูดดึ่น ว้อนท ดิส กินดา กาย)
Cos I say hips I say lace
(คอซ ซาย เซย์ ฮิพ ซาย เซย์ เลซ)
And I know you know I’m fly
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู โนว์ แอม ฟลาย)
Girl, stop playing games wit me
(เกิร์ล , สท๊อพ พเลนิ่ง เกม วิท มี)
And let’s get it on tonight [tonight]
(แอนด์ เล็ท เก็ท ดิธ ออน ทูไน๊ท [ ทูไน๊ท ])
You got nothing to lose
(ยู ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)
Let me do what I do [what I do]
(เล็ท มี ดู ว๊อท ไอ ดู [ ว๊อท ไอ ดู ])
Oh baby you
(โอ เบ๊บี้ ยู)
Oh baby you
(โอ เบ๊บี้ ยู)
Got what I need [got what I need]
(ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด [ ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน [ เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน ])
But you say I’m just a friend
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน)
[Just wanna be your] Cos I can be your
([ จั๊สท วอนนา บี ยุร ] คอซ ซาย แคน บี ยุร)
Fantasy [ fantasy, girl]
(แฟนทะซิ [ แฟนทะซิ , เกิร์ล ])
But you say I’m just a friend [ but you say ]
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน [ บั๊ท ยู เซย์ ])
But you say I’m just a friend
(บั๊ท ยู เซย์ แอม จั๊สท ดา เฟรน)

Oh baby you [ oh baby you]
(โอ เบ๊บี้ ยู [ โอ เบ๊บี้ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just a Friend คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น