เนื้อเพลง After The Candles Burn คำอ่านไทย Ruben Studdard

Time, is all we have
( ไทม์ , อีส ซอร์ วี แฮ็ฝ)
look around and see
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ แอนด์ ซี)
it’s just you and me baby
(อิทซ จั๊สท ยู แอนด์ มี เบ๊บี้)
let my spirts love
(เล็ท มาย spirts ลัฝ)
the thunders roll and hit the lights,
(เดอะ ธั๊นเด้อร์ โรลล แอนด์ ฮิท เดอะ ไล๊ท ,)
cause they keep going in and out
(ค๊อส เด คี๊พ โกอิ้ง อิน แอนด์ เอ๊าท)
I’d rather see your silhouette,
(อาย ร๊าเธ่อร์ ซี ยุร ซิลุเอท ,)
once the candle’s lit..oooooo
(วั๊นซ เดอะ แค๊นเดิ้ล ลิท อู้)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Hold me baby , keep it [keep it coming baby]
(โฮลด์ มี เบ๊บี้ , คี๊พ อิท [ คี๊พ อิท คัมอิง เบ๊บี้ ])
All night long[till after the candles burn]
(ออล ไน๊ท ลอง [ ทิลล์ แอ๊ฟเท่อร เดอะ แค๊นเดิ้ล เบิร์น ])
And I will still be going on and on
(แอนด์ ดาย วิล สทิลล บี โกอิ้ง ออน แอนด์ ออน)
and huggin and kissing till morning
(แอนด์ ฮัคกิน แอนด์ คิสซิง ทิลล์ ม๊อร์นิ่ง)
the sun will be shinnin’and will be on and on
(เดอะ ซัน วิล บี shinninand วิล บี ออน แอนด์ ออน)
till after the candles
(ทิลล์ แอ๊ฟเท่อร เดอะ แค๊นเดิ้ล)
BURN!…oooh oohh… oooo
(เบิร์น ! อู้ อู อู้)

Dont be suprised
(ด้อนท์ บี suprised)
if i start to cry
(อิ๊ฟ ฟาย สท๊าร์ท ทู คราย)
from the emotions taking over our body, your body and mine
(ฟรอม ดิ อีโม๊ชั่น เทคอิง โอ๊เฝ่อร เอ๊า บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้ แอนด์ ไมน์)
[and let the self decide, you’d ask if i,would never stop..at my reply]
([ แอนด์ เล็ท เดอะ เซลฟ์ ดีไซด์ , ยูต อาสคฺ อิ๊ฟ ฟาย , เวิด เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ แอ็ท มาย รีพลาย ])
cause i wont stop!!
(ค๊อส ไอ ว็อนท สท๊อพ ! !)
like these candles will be burnin’… OHH
(ไล๊ค ฑิส แค๊นเดิ้ล วิล บี เบินนิน โอ้)
YAAA[HOLD ME BABY.. KEEP IT], KEEP IT COMING BABY!
(ยา [ โฮลด์ มี เบ๊บี้ คี๊พ อิท ] , คี๊พ อิท คัมอิง เบ๊บี้ !)
YEAH [ALL NIGHT LONG],TILL AFTER THE CANDLES BURN
(เย่ [ ออล ไน๊ท ลอง ] , ทิลล์ แอ๊ฟเท่อร เดอะ แค๊นเดิ้ล เบิร์น)
AND WILL STILL BE GOING ON AND[ON AND ON AND ON] ON AND ON,
(แอนด์ วิล สทิลล บี โกอิ้ง ออน แอนด์ [ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน ] ออน แอนด์ ออน ,)
[HUGGIN AND KISSIN till morning, THE SUN WILL BE SHINING],
([ ฮัคกิน แอนด์ คิซซิน ทิลล์ ม๊อร์นิ่ง , เดอะ ซัน วิล บี ชายนิง ] ,)
the sun will be shinning!!![on and on]
(เดอะ ซัน วิล บี shinnings ! ! ! [ ออน แอนด์ ออน ])
TILL AFTER THE CANDLES BE BURN.. OOOH OHH…
(ทิลล์ แอ๊ฟเท่อร เดอะ แค๊นเดิ้ล บี เบิร์น อู้ โอ้)

All these feelings[ all these feelings baby]
(ออล ฑิส ฟีลอิง [ ออล ฑิส ฟีลอิง เบ๊บี้ ])
inside has combined
(อิ๊นไซด์ แฮ็ส ค๊อมไบน์)
as we capture love supernaturally
(แอส วี แค๊พเจ้อรํ ลัฝ ซยูเพอะแนชเออะแร)
IT CANT BE DEFINED!
(อิท แค็นท บี ดีไฟน์ !)
Counted the moment, we’ve been waiting for our whole life.
(เค้าทํ เดอะ โม๊เม้นท , หวีบ บีน เวททิง ฟอร์ เอ๊า โฮล ไล๊ฟ)
We’ll never be needed after were finished
(เวลล เน๊เฝ่อร์ บี นี๊ด แอ๊ฟเท่อร เวอ ฟิ๊หนิช)
We’ll light those candles and do it again! and again!!!
(เวลล ไล๊ท โฑส แค๊นเดิ้ล แซน ดู อิท อะเกน ! แอนด์ อะเกน ! ! !)
Hold me baby[AGAIN AND AGAIN]
(โฮลด์ มี เบ๊บี้ [ อะเกน แอนด์ อะเกน ])
keep it[BABY KEEP IT COMING]
(คี๊พ อิท [ เบ๊บี้ คี๊พ อิท คัมอิง ])
ALL NIGHT LONG
(ออล ไน๊ท ลอง)
till after the candles burn[ and we’ll [ooohh]still be going on and on
(ทิลล์ แอ๊ฟเท่อร เดอะ แค๊นเดิ้ล เบิร์น [ แอนด์ เวลล [ อู้ ] สทิลล บี โกอิ้ง ออน แอนด์ ออน)
loving and kissing , the sun will be shining
(ลัฝอิง แอนด์ คิสซิง , เดอะ ซัน วิล บี ชายนิง)
oh would you baby
(โอ เวิด ยู เบ๊บี้)
would you baby
(เวิด ยู เบ๊บี้)
on and on
(ออน แอนด์ ออน)
oh yea ooh
(โอ เย อู้)
Till afer the candles burn!
(ทิลล์ เอฟเฟอร์ เดอะ แค๊นเดิ้ล เบิร์น !)
OOOHH OHHH OOO
(อู้ โอ้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After The Candles Burn คำอ่านไทย Ruben Studdard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น