เนื้อเพลง Lights off คำอ่านไทย Jay Sean

I’m sick and tired of being sick and tired
( แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ บีอิง ซิ๊ค แอนด์ ไทร์)
It’s you that I’m missing
(อิทซ ยู แดท แอม มีซซิง)
It’s like my brain is wired up
(อิทซ ไล๊ค มาย เบรน อีส วีเออ อั๊พ)
and there’s a glitch in my system
(แอนด์ แดร์ ซา glitch อิน มาย ซิ๊สเท่ม)
You’re like a drug and now my blood won’t stop itching
(ยัวร์ ไล๊ค เก ดรัก แอนด์ นาว มาย บลัด ว็อนท สท๊อพ อิทชิง)
I’m in critical condition
(แอม อิน คริ๊ทิคอล คอนดิ๊ชั่น)
someone let me out of this prison
(ซัมวัน เล็ท มี เอ๊าท อ็อฝ ดิส พริ๊ซั่น)
It’s like my mind is playing tricks on me lately
(อิทซ ไล๊ค มาย ไมนด์ อีส พเลนิ่ง ทริ๊ค ออน มี เลทลิ)
I could of sworn that you are still my baby
(ไอ เคิด อ็อฝ ซโวน แดท ยู อาร์ สทิลล มาย เบ๊บี้)
I’m on a merry-go-round
(แอม ออน อะ เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
going around, driving me crazy
(โกอิ้ง อะราวนฺดฺ , ดรายวิง มี คเรสิ)

That’s why it feels like
(แด้ท วาย อิท ฟีล ไล๊ค)
losing you is like somebody just turned all the lights off
(โรซิง ยู อีส ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
won’t somebody, anybody
(ว็อนท ซัมบอดี้ , เอนอิบอดิ)
please just turn the lights on
(พลีซ จั๊สท เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออน)
I won’t take one step
(ไอ ว็อนท เท้ค วัน สเท็พ)
I can’t see what’s coming next
(ไอ แค็นท ซี ว๊อท คัมอิง เน๊กซท)
losing you is like somebody just turned all the lights off
(โรซิง ยู อีส ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
can’t see at all [at all, at all, at all]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ ])
can’t see at all [no, oh no]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ โน , โอ โน ])
can’t see at all [at all]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ แอ็ท ดอร์ ])
cause it’s like somebody just turned all the lights off
(ค๊อส อิทซ ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)

I don’t understand how one minute I just had it all
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ฮาว วัน มิ๊หนิท ไอ จั๊สท แฮ็ด ดิท ออล)
now I can’t reach you cos I’m tied up with this straight jacket on
(นาว ไอ แค็นท รี๊ช ยู คอซ แอม ไท อั๊พ วิธ ดิส สเทร๊ท แจ๊คเก๊ต ออน)
I can’t breathe [breathe, breathe, breathe, breathe, breathe]
(ไอ แค็นท บรีฑ [ บรีฑ , บรีฑ , บรีฑ , บรีฑ , บรีฑ ])
I can’t see [see, see, see, see, see, see, see]
(ไอ แค็นท ซี [ ซี , ซี , ซี , ซี , ซี , ซี , ซี ])
It’s like my mind is playing tricks on me lately
(อิทซ ไล๊ค มาย ไมนด์ อีส พเลนิ่ง ทริ๊ค ออน มี เลทลิ)
I could of sworn that you are still my baby
(ไอ เคิด อ็อฝ ซโวน แดท ยู อาร์ สทิลล มาย เบ๊บี้)
I’m on a merry-go-round
(แอม ออน อะ เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
going around, driving me crazy
(โกอิ้ง อะราวนฺดฺ , ดรายวิง มี คเรสิ)

That’s why it feels like
(แด้ท วาย อิท ฟีล ไล๊ค)
losing you is like somebody just turned all the lights off
(โรซิง ยู อีส ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
won’t somebody, anybody
(ว็อนท ซัมบอดี้ , เอนอิบอดิ)
please just turn the lights on
(พลีซ จั๊สท เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออน)
I won’t take one step
(ไอ ว็อนท เท้ค วัน สเท็พ)
I can’t see what’s coming next
(ไอ แค็นท ซี ว๊อท คัมอิง เน๊กซท)
losing you is like somebody just turned all the lights off
(โรซิง ยู อีส ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
can’t see at all [at all, at all, at all]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ ])
can’t see at all [no, oh no]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ โน , โอ โน ])
can’t see at all [at all]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ แอ็ท ดอร์ ])
cause it’s like somebody just turned all the lights off
(ค๊อส อิทซ ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)

Used to see my world in color girl
(ยู๊ส ทู ซี มาย เวิลด อิน คัลเออะ เกิร์ล)
when you left me it’s like my world turned gray
(เว็น ยู เล๊ฟท มี อิทซ ไล๊ค มาย เวิลด เทิร์น กเร)
turn my winter into summer girl
(เทิร์น มาย วิ๊นเท่อร์ อิ๊นทู ซั๊มเม่อร์ เกิร์ล)
why won’t you help me turn night to day
(วาย ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี เทิร์น ไน๊ท ทู เดย์)
I can’t eat, I can’t sleep, I can’t think at all
(ไอ แค็นท อี๊ท , ไอ แค็นท สลี๊พ , ไอ แค็นท ทริ๊งค แกท ออล)
honestly it feels like I ain’t living no more
(ออนเอ็ซทลิ อิท ฟีล ไล๊ค ไก เอน ลีฝอิง โน โม)
can’t say no more, can’t see no more
(แค็นท เซย์ โน โม , แค็นท ซี โน โม)

Baby that’s why it feels like
(เบ๊บี้ แด้ท วาย อิท ฟีล ไล๊ค)
losing you is like somebody just turned all the lights off
(โรซิง ยู อีส ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
won’t somebody, anybody
(ว็อนท ซัมบอดี้ , เอนอิบอดิ)
please just turn the lights on
(พลีซ จั๊สท เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออน)
I won’t take one step
(ไอ ว็อนท เท้ค วัน สเท็พ)
I can’t see what’s coming next
(ไอ แค็นท ซี ว๊อท คัมอิง เน๊กซท)
losing you is like somebody just turned all the lights off
(โรซิง ยู อีส ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
can’t see at all [at all, at all, at all]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ ])
can’t see at all [no, oh no]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ โน , โอ โน ])
can’t see at all [at all]
(แค็นท ซี แอ็ท ดอร์ [ แอ็ท ดอร์ ])
cause it’s like somebody just turned all the lights off
(ค๊อส อิทซ ไล๊ค ซัมบอดี้ จั๊สท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lights off คำอ่านไทย Jay Sean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น