เนื้อเพลง Up N’ Down คำอ่านไทย Britney Spears

Down and up and down and up and down and up and down
( เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)
Down and up and down and up and down and up and down
(เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I got all tricked up and came up to this thing
(ไอ ก็อท ดอร์ ทริ๊ค อั๊พ แอนด์ เคม อั๊พ ทู ดิส ทริง)
Lookin’ so fire hot
(ลุคกิน โซ ไฟเออะร ฮอท)
A 20 out of 10
(อะ 20 เอ๊าท อ็อฝ 10)
I saw you watching me, watching you on the floor
(ไอ ซอว์ ยู วัทชิง มี , วัทชิง ยู ออน เดอะ ฟลอร์)
Hitting me up like, what you waiting for?
(ฮิทติง มี อั๊พ ไล๊ค , ว๊อท ยู เวททิง ฟอร์)

It’s alright to say you want it
(อิทซ ออลไร๊ท ทู เซย์ ยู ว้อนท ดิธ)
Get inside my dirty mind
(เก็ท อิ๊นไซด์ มาย เดอทิ ไมนด์)
Burns like ice the way I bring it
(เบิร์น ไล๊ค ไอ๊ซ์ เดอะ เวย์ ไอ บริง อิท)
Again and again and again all night
(อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน ออล ไน๊ท)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
The beat just dropped and the room got sexy
(เดอะ บีท จั๊สท ดร็อพ แอนด์ เดอะ รูม ก็อท เซคซิ)
You’re watching me like there’s no one else around
(ยัวร์ วัทชิง มี ไล๊ค แดร์ โน วัน เอ๊ลส อะราวนฺดฺ)
I know you want me like kids want candy
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท มี ไล๊ค คิด ว้อนท แค๊นดี้)
So keep watching me go down and up and down
(โซ คี๊พ วัทชิง มี โก เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)

Down and up and down and up and down and up and down
(เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)
Down and up and down and up and down and up and down
(เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
All of them girls you’re with are probably hating me
(ออล อ็อฝ เด็ม เกิร์ล ยัวร์ วิธ อาร์ พรอบอับลิ เฮดติง มี)
But I don’t care because I know it’s jealousy
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์ บิคอส ไอ โนว์ อิทซ เจลอะซิ)
They see me on you
(เด ซี มี ออน ยู)
Like they think I’ll give it up
(ไล๊ค เด ทริ๊งค อิลล กี๊ฝ อิท อั๊พ)
But I ain’t easy, just not afraid to crush
(บั๊ท ไอ เอน อีสอิ , จั๊สท น็อท อะเฟรด ทู ครัช)

It’s alright to say you want it
(อิทซ ออลไร๊ท ทู เซย์ ยู ว้อนท ดิธ)
Get inside my dirty mind
(เก็ท อิ๊นไซด์ มาย เดอทิ ไมนด์)
Burns like ice the way I bring it
(เบิร์น ไล๊ค ไอ๊ซ์ เดอะ เวย์ ไอ บริง อิท)
Again and again and again all night
(อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน ออล ไน๊ท)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
The beat just dropped and the room got sexy
(เดอะ บีท จั๊สท ดร็อพ แอนด์ เดอะ รูม ก็อท เซคซิ)
You’re watching me like there’s no one else around
(ยัวร์ วัทชิง มี ไล๊ค แดร์ โน วัน เอ๊ลส อะราวนฺดฺ)
I know you want me like kids want candy
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท มี ไล๊ค คิด ว้อนท แค๊นดี้)
So keep watching me go down and up and down
(โซ คี๊พ วัทชิง มี โก เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)
Down and up and down and up and down and up and down
(เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)
Down and up and down and up and down and up and down
(เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)

[Bridge]
([ บริดจ ])
I can almost feel my lace slipping off cuz of the bass
(ไอ แคน อ๊อลโมสท ฟีล มาย เลซ สลิพปิง ออฟฟ คัซ อ็อฝ เดอะ แบ็ซ)
I can tell that’s what you’re trippin’ on
(ไอ แคน เทลล แด้ท ว๊อท ยัวร์ ทริพพิน ออน)
Tripping on, t-trip-t-tripping on
(ทริพพิง ออน , ที ทริ๊พ ที ทริพพิง ออน)
I can almost feel my lace slipping off cuz of the bass.
(ไอ แคน อ๊อลโมสท ฟีล มาย เลซ สลิพปิง ออฟฟ คัซ อ็อฝ เดอะ แบ็ซ)
I can tell that’s what you’re trippin’ on,
(ไอ แคน เทลล แด้ท ว๊อท ยัวร์ ทริพพิน ออน ,)
Tripping on, t-trip-t-tripping on
(ทริพพิง ออน , ที ทริ๊พ ที ทริพพิง ออน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
The beat just dropped and the room got sexy
(เดอะ บีท จั๊สท ดร็อพ แอนด์ เดอะ รูม ก็อท เซคซิ)
You’re watching me like there’s no one else around
(ยัวร์ วัทชิง มี ไล๊ค แดร์ โน วัน เอ๊ลส อะราวนฺดฺ)
I know you want me like kids want candy
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท มี ไล๊ค คิด ว้อนท แค๊นดี้)
So keep watching me go down and up and down
(โซ คี๊พ วัทชิง มี โก เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)
Down and up and down and up and down and up and down
(เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)
Down and up and down and up and down and up and down
(เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up N’ Down คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น