เนื้อเพลง The Reason คำอ่านไทย Carole King

I figured it out
( ไอ ฟิ๊กเก้อร ดิท เอ๊าท)
I was high and low and everything in between
(ไอ วอส ไฮฮ แอนด์ โลว แอนด์ เอ๊วี่ติง อิน บีทะวีน)
I was wicked and wild, baby, you know what I mean
(ไอ วอส วิค แอนด์ ไวลด์ , เบ๊บี้ , ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
Till there was you, yeah, you
(ทิลล์ แดร์ วอส ยู , เย่ , ยู)

Something went wrong
(ซัมติง เว็นท รอง)
I made a deal with the devil for an empty IOU
(ไอ เมด อะ ดีล วิธ เดอะ เด๊ฝิ้ล ฟอร์ แอน เอ๊มพที่ IOU)
Been to Hell and back, but an angel
(บีน ทู เฮ็ลล แอนด์ แบ็ค , บั๊ท แอน แอ๊งเจล)
was looking through
(วอส ลุคอิง ทรู)
It was you, yeah, you – it’s all because of you
(อิท วอส ยู , เย่ , ยู อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You are the reason
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น)
You are the reason I wake up every day
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย เว้ค อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
And sleep through the night
(แอนด์ สลี๊พ ทรู เดอะ ไน๊ท)
You are the reason, the reason
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น , เดอะ รี๊ซั่น)

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
I’m going down ’cause I adore you
(แอม โกอิ้ง เดาน ค๊อส ไอ อะโด ยู)
I want to floor you
(ไอ ว้อนท ทู ฟลอร์ ยู)

I’m giving it up
(แอม กีฝวิง อิท อั๊พ)
No more running around spinning my wheel
(โน โม รันนิง อะราวนฺดฺ สปินนิ่ง มาย วีล)
You came out of my dream and made it real
(ยู เคม เอ๊าท อ็อฝ มาย ดรีม แอนด์ เมด อิท เรียล)
I know what I feel
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ฟีล)
It’s you – it’s all because of you
(อิทซ ยู อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
I’m going down because I want you
(แอม โกอิ้ง เดาน บิคอส ไอ ว้อนท ยู)
I want to touch you
(ไอ ว้อนท ทู ทั๊ช ยู)
I want to floor you
(ไอ ว้อนท ทู ฟลอร์ ยู)
You are the reason, baby
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น , เบ๊บี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Reason คำอ่านไทย Carole King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น