เนื้อเพลง Shameless คำอ่านไทย Ani Difranco

i cannot name this
( ไอ แคนน็อท เนม ดิส)
i cannot explain this
(ไอ แคนน็อท เอ็กซเพลน ดิส)
and i really don’t want to
(แอนด์ ดาย ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว้อนท ทู)
just call me shameless
(จั๊สท คอลลํ มี เฌมเล็ซ)
i can’t even slow this down
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น สโลว์ ดิส เดาน)
let alone stop this
(เล็ท อะโลน สท๊อพ ดิส)
and i keep looking around
(แอนด์ ดาย คี๊พ ลุคอิง อะราวนฺดฺ)
but i cannot top this
(บั๊ท ไอ แคนน็อท ท๊อพ ดิส)

if i had any sense
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด เอ๊นี่ เซ้นส)
i guess i’d fear this
(ไอ เกสส อาย เฟียร์ ดิส)
i guess i’d keep it down
(ไอ เกสส อาย คี๊พ อิท เดาน)
so no one would hear this
(โซ โน วัน เวิด เฮียร ดิส)
i guess i’d shut my mouth
(ไอ เกสส อาย ชั๊ท มาย เม๊าธ)
and rethink a minute
(แอนด์ rethink กา มิ๊หนิท)
but i can’t shut it now
(บั๊ท ไอ แค็นท ชั๊ท ดิธ นาว)
‘cuz there’s something in it
(คัซ แดร์ ซัมติง อิน หนิด)

we’re in a room without a door
(เวีย อิน อะ รูม วิธเอ๊าท ดา ดอร์)
and i am sure without a doubt
(แอนด์ ดาย แอ็ม ชัวร์ วิธเอ๊าท ดา เดาท)
they’re gonna wanna know
(เดรว กอนนะ วอนนา โนว์)
how we got in here
(ฮาว วี ก็อท อิน เฮียร)
and they’re gonna wanna know
(แอนด์ เดรว กอนนะ วอนนา โนว์)
how we plan to get out
(ฮาว วี แพลน ทู เก็ท เอ๊าท)
we better have a good explanation
(วี เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ อะ กู๊ด เอคซพละเนฌัน)
for all the fun that we had
(ฟอร์ ออล เดอะ ฟัน แดท วี แฮ็ด)
‘cuz they are coming for us, baby
(คัซ เด อาร์ คัมอิง ฟอร์ อัซ , เบ๊บี้)
they are going to be mad
(เด อาร์ โกอิ้ง ทู บี แม้ด)
they are going to be mad at us
(เด อาร์ โกอิ้ง ทู บี แม้ด แอ็ท อัซ)

this is my skeleton
(ดิส ซิส มาย สเค๊เลทั่น)
this is the skin it’s in
(ดิส ซิส เดอะ สกิน อิทซ ซิน)
that is, according to light
(แดท อีส , แอ็คคอดดิง ทู ไล๊ท)
and gravity
(แอนด์ กเรฝอิทิ)
i’ll take off my disguise
(อิลล เท้ค ออฟฟ มาย ดิสไก๊ส)
the mask you met me in
(เดอะ แมสค ยู เม็ท มี อิน)
‘cuz i got something
(คัซ ไอ ก็อท ซัมติง)
for you to see
(ฟอร์ ยู ทู ซี)
just gimme your skeleton
(จั๊สท กีมมิ ยุร สเค๊เลทั่น)
give me the skin it’s in
(กี๊ฝ มี เดอะ สกิน อิทซ ซิน)
yeah baby, this is you
(เย่ เบ๊บี้ , ดิส ซิส ยู)
according to me
(แอ็คคอดดิง ทู มี)
i never avert my eyes
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อะเฝิท มาย อาย)
i never compromise
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ค๊อมโพรไหมสํ)
so nevermind
(โซ เนเว่อร์มาย)
the poetry
(เดอะ โพเอ๊ทรี่)

we’re in a room without a door…
(เวีย อิน อะ รูม วิธเอ๊าท ดา ดอร์)

i gotta cover my b*tt ‘cuz i covet
(ไอ กอททะ โค๊ฝเฝ่อร์ มาย บี *tt คัซ ไอ คัฝเอ็ท)
another man’s wife
(อะน๊าเทร่อร์ แมน ไว๊ฟ)
i got to divide my emotions
(ไอ ก็อท ทู ดิไฝด มาย อีโม๊ชั่น)
between wrong and right
(บีทะวีน รอง แอนด์ ไร๊ท)
then i get to see how close i can get to it
(เด็น นาย เก็ท ทู ซี ฮาว โคลส ไอ แคน เก็ท ทู อิท)
without giving in
(วิธเอ๊าท กีฝวิง อิน)
then i get to rub up against it
(เด็น นาย เก็ท ทู รับ อั๊พ อะเก๊นสท ดิธ)
till i break the skin
(ทิลล์ ไอ เบร๊ค เดอะ สกิน)
rub up against it
(รับ อั๊พ อะเก๊นสท ดิธ)
till i break the skin
(ทิลล์ ไอ เบร๊ค เดอะ สกิน)

they’re gonna be mad at us
(เดรว กอนนะ บี แม้ด แอ็ท อัซ)
they’re gonna be mad at me and you
(เดรว กอนนะ บี แม้ด แอ็ท มี แอนด์ ยู)
yeah, they’re gonna be mad at us
(เย่ , เดรว กอนนะ บี แม้ด แอ็ท อัซ)
and all the things we wanna do
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง วี วอนนา ดู)
they’re gonna be mad at us
(เดรว กอนนะ บี แม้ด แอ็ท อัซ)
they’re gonna be mad at me and you
(เดรว กอนนะ บี แม้ด แอ็ท มี แอนด์ ยู)
they’re gonna be mad at us
(เดรว กอนนะ บี แม้ด แอ็ท อัซ)
and all the things we like do
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง วี ไล๊ค ดู)

just please don’t name this
(จั๊สท พลีซ ด้อนท์ เนม ดิส)
please don’t explain this
(พลีซ ด้อนท์ เอ็กซเพลน ดิส)
just blame it all on me
(จั๊สท เบลม อิท ดอร์ ออน มี)
say i was shameless
(เซย์ ไอ วอส เฌมเล็ซ)
say i couldn’t slow it down
(เซย์ ไอ คูดซึ่น สโลว์ อิท เดาน)
let alone stop it
(เล็ท อะโลน สท๊อพ อิท)
and say you just hung around
(แอนด์ เซย์ ยู จั๊สท ฮัง อะราวนฺดฺ)
‘cuz you couldn’t top it
(คัซ ยู คูดซึ่น ท๊อพ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shameless คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น