เนื้อเพลง These Days คำอ่านไทย R.E.M.

Now I’m not feeding off you, I will rearrange your scales
( นาว แอม น็อท ฟรีดดิง ออฟฟ ยู , ไอ วิล รีโอเรง ยุร สเคล)
If I can, and I can. March into ocean, march into the sea
(อิ๊ฟ ฟาย แคน , แอนด์ ดาย แคน มาร์ช อิ๊นทู โอ๊เชี่ยน , มาร์ช อิ๊นทู เดอะ ซี)
I had a hat I put it down and it sunk, reached down,
(ไอ แฮ็ด อะ แฮ็ท ไอ พุท ดิธ เดาน แอนด์ ดิท ซังค , รี๊ช เดาน ,)
Yanked it up, slapped it on my head.
(แย็งค ดิท อั๊พ , สแลพ ดิท ออน มาย เฮด)

All the people gather
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แก๊เธ่อร์)
Fly to carry each his burden
(ฟลาย ทู แค๊รรี่ อีช ฮิส เบ๊อรํเด้น)
We are young despite the years we are concern
(วี อาร์ ยัง เดสไพ๊ทํ เดอะ เยียร์ วี อาร์ คอนเซิร์น)
We are hope despite the times
(วี อาร์ โฮพ เดสไพ๊ทํ เดอะ ไทม์)
All of the sudden, these days
(ออล อ็อฝ เดอะ ซัดดน , ฑิส เดย์)

Happy throngs, take this joy wherever, wherever….
(แฮ๊พพี่ ธร็อง , เท้ค ดิส จอย ฮแวเรฝเออะ , ฮแวเรฝเออะ)
I wish to meet each one of you
(ไอ วิ๊ช ทู มี๊ท อีช วัน อ็อฝ ยู)
And you, me, you, if I can and I can
(แอนด์ ยู , มี , ยู , อิ๊ฟ ฟาย แคน แอนด์ ดาย แคน)
We have many things in common, name three [three, three, three]
(วี แฮ็ฝ เมนอิ ทริง ซิน ค๊อมมอน , เนม ทรี [ ทรี , ทรี , ทรี ])
I had a hat and it sunk, reached down,
(ไอ แฮ็ด อะ แฮ็ท แอนด์ ดิท ซังค , รี๊ช เดาน ,)
Yanked it up, slapped it on my head.
(แย็งค ดิท อั๊พ , สแลพ ดิท ออน มาย เฮด)

All the people gather
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แก๊เธ่อร์)
Fly to carry each his burden
(ฟลาย ทู แค๊รรี่ อีช ฮิส เบ๊อรํเด้น)
We are young despite the years we are concern
(วี อาร์ ยัง เดสไพ๊ทํ เดอะ เยียร์ วี อาร์ คอนเซิร์น)
We are hope despite the times
(วี อาร์ โฮพ เดสไพ๊ทํ เดอะ ไทม์)
All of the sudden, these days
(ออล อ็อฝ เดอะ ซัดดน , ฑิส เดย์)

Happy throngs, take this joy wherever, wherever you go.
(แฮ๊พพี่ ธร็อง , เท้ค ดิส จอย ฮแวเรฝเออะ , ฮแวเรฝเออะ ยู โก)
Now I’m not feeding off you I will rearrange your scales
(นาว แอม น็อท ฟรีดดิง ออฟฟ ยู ไอ วิล รีโอเรง ยุร สเคล)
If I can and I can I wish to eat each one of you and you, me, you
(อิ๊ฟ ฟาย แคน แอนด์ ดาย แคน นาย วิ๊ช ทู อี๊ท อีช วัน อ็อฝ ยู แอนด์ ยู , มี , ยู)
I had a hat and it sunk, reached down,
(ไอ แฮ็ด อะ แฮ็ท แอนด์ ดิท ซังค , รี๊ช เดาน ,)
Yanked it up, slapped it on my head.
(แย็งค ดิท อั๊พ , สแลพ ดิท ออน มาย เฮด)

All the people gather
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แก๊เธ่อร์)
Fly to carry each his burden
(ฟลาย ทู แค๊รรี่ อีช ฮิส เบ๊อรํเด้น)
We are young despite the years we are concern
(วี อาร์ ยัง เดสไพ๊ทํ เดอะ เยียร์ วี อาร์ คอนเซิร์น)
We are hope despite the times
(วี อาร์ โฮพ เดสไพ๊ทํ เดอะ ไทม์)
All of the sudden, these days
(ออล อ็อฝ เดอะ ซัดดน , ฑิส เดย์)

Happy throngs, take this joy wherever, wherever you…
(แฮ๊พพี่ ธร็อง , เท้ค ดิส จอย ฮแวเรฝเออะ , ฮแวเรฝเออะ ยู)
Carry each his burden, we are young despite the years we are concern
(แค๊รรี่ อีช ฮิส เบ๊อรํเด้น , วี อาร์ ยัง เดสไพ๊ทํ เดอะ เยียร์ วี อาร์ คอนเซิร์น)
We are hope despite the times
(วี อาร์ โฮพ เดสไพ๊ทํ เดอะ ไทม์)
All of the sudden, these days
(ออล อ็อฝ เดอะ ซัดดน , ฑิส เดย์)
Happy throngs, take this joy wherever, wherever you go.
(แฮ๊พพี่ ธร็อง , เท้ค ดิส จอย ฮแวเรฝเออะ , ฮแวเรฝเออะ ยู โก)
[Take away the scattered bones of my meal]
([ เท้ค อะเวย์ เดอะ ซแคทเทอะ โบน อ็อฝ มาย มีล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง These Days คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น