เนื้อเพลง Sexy! No No No… คำอ่านไทย Girls Aloud

Cos I’ve been sitting back, no chance of falling, hoping that nothing ever blows [no no]
( คอซ แอฝ บีน ซีททิง แบ็ค , โน แช้นซํ อ็อฝ ฟ๊อลิง , โฮพปิง แดท นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ โบลว์ [ โน โน ])
Boy, did you ever think that loving would be nothing more than walking me home? [no no]
(บอย , ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค แดท ลัฝอิง เวิด บี นัธอิง โม แฑ็น วอคกิง มี โฮม [ โน โน ])
Cos I’ve been sitting back, no chance of falling, hoping that nothing ever blows [yeah yeah]
(คอซ แอฝ บีน ซีททิง แบ็ค , โน แช้นซํ อ็อฝ ฟ๊อลิง , โฮพปิง แดท นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ โบลว์ [ เย่ เย่ ])
Boy, did you ever think that loving would be nothing more than walking me home? [no no]
(บอย , ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค แดท ลัฝอิง เวิด บี นัธอิง โม แฑ็น วอคกิง มี โฮม [ โน โน ])

Did you tell him? No, no, no
(ดิด ยู เทลล ฮิม โน , โน , โน)
Give him kisses? No, no, no
(กี๊ฝ ฮิม คีสเซซ โน , โน , โน)
Whisper honey? No, no, no
(วิสเพ่อร์ ฮั๊นนี่ โน , โน , โน)
You’re delicious? Hell no!
(ยัวร์ ดิลีฌอัซ เฮ็ลล โน !)
Were you dancing? No, no, no
(เวอ ยู แด็นซิง โน , โน , โน)
Sweet as toffee? No, no, no
(สวี้ท แอส ทอฟฟิ โน , โน , โน)
You get his number? No, no, no
(ยู เก็ท ฮิส นั๊มเบ้อร์ โน , โน , โน)
Get him out for coffee? Hell yeah!
(เก็ท ฮิม เอ๊าท ฟอร์ คีอฟฟี่ เฮ็ลล เย่ !)

Did you tell him? No, no, no
(ดิด ยู เทลล ฮิม โน , โน , โน)
Give him kisses? No, no, no
(กี๊ฝ ฮิม คีสเซซ โน , โน , โน)
Whisper honey? No, no, no
(วิสเพ่อร์ ฮั๊นนี่ โน , โน , โน)
You’re delicious? Hell no!
(ยัวร์ ดิลีฌอัซ เฮ็ลล โน !)
Were you dancing? [Wo-oooh-oooh] No, no, no
(เวอ ยู แด็นซิง [ โว อู้ อู้ ] โน , โน , โน)
Sweet as toffee? No, no, no
(สวี้ท แอส ทอฟฟิ โน , โน , โน)
You get his number? [Wo-oooh-oooh] No, no, no
(ยู เก็ท ฮิส นั๊มเบ้อร์ [ โว อู้ อู้ ] โน , โน , โน)
Get him out for coffee? Hell yeah, yeah
(เก็ท ฮิม เอ๊าท ฟอร์ คีอฟฟี่ เฮ็ลล เย่ , เย่)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
[Repeat x3]
([ รีพี๊ท x3 ])
Sexy! No, No, No Lyrics on
(เซคซิ ! โน , โน , โน ลีริค ออน)

I can’t deny no way my d-d-dirty mind is saying
(ไอ แค็นท ดีนาย โน เวย์ มาย ดี ดี เดอทิ ไมนด์ อีส เซอิง)
Lover, come and get me, get me
(ลัฝเออะ , คัม แอนด์ เก็ท มี , เก็ท มี)
But for a while I dopped that d-d-dirty style and I discovered
(บั๊ท ฟอร์ รา ไวล์ ไอ dopped แดท ดี ดี เดอทิ สไทล์ แอนด์ ดาย ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
That it’s sexy, sexy
(แดท อิทซ เซคซิ , เซคซิ)

But you’re knock knock knocking again, boy
(บั๊ท ยัวร์ น๊อค น๊อค นอคกิง อะเกน , บอย)
Woah oh, good aint good enough, gonna keep you waiting
(ว้าว โอ , กู๊ด เอน กู๊ด อีน๊าฟ , กอนนะ คี๊พ ยู เวททิง)
Knock knock knocking again, boy
(น๊อค น๊อค นอคกิง อะเกน , บอย)
Woah oh, get your sugar rush and do a little chasing
(ว้าว โอ , เก็ท ยุร ชู๊ก้าร รัช แอนด์ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล เชซิง)
Did you tell him? No, no, no
(ดิด ยู เทลล ฮิม โน , โน , โน)
Give him kisses? No, no, no
(กี๊ฝ ฮิม คีสเซซ โน , โน , โน)
Whisper honey? No, no, no
(วิสเพ่อร์ ฮั๊นนี่ โน , โน , โน)
You’re delicious? Hell no!
(ยัวร์ ดิลีฌอัซ เฮ็ลล โน !)
Were you dancing? No, no, no
(เวอ ยู แด็นซิง โน , โน , โน)
Sweet as toffee? No, no, no
(สวี้ท แอส ทอฟฟิ โน , โน , โน)
You get his number? No, no, no
(ยู เก็ท ฮิส นั๊มเบ้อร์ โน , โน , โน)
Get him out for coffee? Hell yeah!
(เก็ท ฮิม เอ๊าท ฟอร์ คีอฟฟี่ เฮ็ลล เย่ !)

From top to bottom, I’m a woman sunshine
(ฟรอม ท๊อพ ทู บ๊อทท่อม , แอม มา วู๊แม่น ซันชาย)
[No, no, no]
([ โน , โน , โน ])
[Whisper honey? No, no, no]
([ วิสเพ่อร์ ฮั๊นนี่ โน , โน , โน ])
[You’re delicious]
([ ยัวร์ ดิลีฌอัซ ])
Ain’t no damn reason you’ll be leaving my side
(เอน โน แดมนํ รี๊ซั่น โยว บี ลีฝอิงส มาย ไซด์)
[You get his number? No, no, no]
([ ยู เก็ท ฮิส นั๊มเบ้อร์ โน , โน , โน ])
[Get him out for coffee?]
([ เก็ท ฮิม เอ๊าท ฟอร์ คีอฟฟี่ ])
I give you nothing ’til you show me something, something
(ไอ กี๊ฝ ยู นัธอิง ทิล ยู โชว์ มี ซัมติง , ซัมติง)
[No no no] Something
([ โน โน โน ] ซัมติง)
Cos damn good loving’s what I”m really wanting, wanting, wanting
(คอซ แดมนํ กู๊ด ลัฝอิง ว๊อท แอม ริแอ็ลลิ วอนทิง , วอนทิง , วอนทิง)
[Get him out for coffee]
([ เก็ท ฮิม เอ๊าท ฟอร์ คีอฟฟี่ ])

Hell yeah!
(เฮ็ลล เย่ !)
Woo-ooh-ooh
(วู อู้ อู้)
Woo-ooh-ooh
(วู อู้ อู้)

I can’t deny no way my d-d-dirty mind is saying
(ไอ แค็นท ดีนาย โน เวย์ มาย ดี ดี เดอทิ ไมนด์ อีส เซอิง)
Lover, come and get me, get me
(ลัฝเออะ , คัม แอนด์ เก็ท มี , เก็ท มี)
But for a while I dropped that d-d-dirty style and I discovered
(บั๊ท ฟอร์ รา ไวล์ ไอ ดร็อพ แดท ดี ดี เดอทิ สไทล์ แอนด์ ดาย ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
That it’s sexy, sexy
(แดท อิทซ เซคซิ , เซคซิ)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

Sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ)
Woo-ooh-oo-ooh
(วู อู้ โอโอ อู้)
[Repeat x2]
([ รีพี๊ท x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy! No No No… คำอ่านไทย Girls Aloud

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น