เนื้อเพลง Sinner’s Prayer คำอ่านไทย Ray Charles feat B.B. King

Lord have mercy, Lord have mercy on me.
( หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี)
Lord have mercy, Lord have mercy on me.
(หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี)
Well if I’ve done somebody wrong, Lord, have mercy if you please.
(เวลล อิ๊ฟ แอฝ ดัน ซัมบอดี้ รอง , หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ อิ๊ฟ ยู พลีซ)

I used to have plenty of money, the finest clothes in town,
(ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ เพล๊นที่ อ็อฝ มั๊นนี่ , เดอะ ไฟเนทส์ คโลฑ ซิน ทาวน์ ,)
But bad luck and trouble overtaken me, bound to get me down.
(บั๊ท แบ้ด ลัค แอนด์ ทรั๊บเบิ้ล โอเฝอะเทคเอ็น มี , บาวนฺดฺ ทู เก็ท มี เดาน)
Please have mercy, Lord have mercy on me.
(พลีซ แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี)
Well if I’ve done somebody wrong, Lord, have mercy if you please.
(เวลล อิ๊ฟ แอฝ ดัน ซัมบอดี้ รอง , หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ อิ๊ฟ ยู พลีซ)

Keep on working now, child.
(คี๊พ ออน เวิคกิง นาว , ชายลํดํ)
Lord every morning.
(หลอร์ด เอ๊เฝอร์รี่ ม๊อร์นิ่ง)

Well if I’ve been a bad boy, baby, I declare I’ll change my ways.
(เวลล อิ๊ฟ แอฝ บีน อะ แบ้ด บอย , เบ๊บี้ , ไอ ดีแคล์ อิลล เช้งจํ มาย เวย์)
I don’t want bad luck and trouble to follow me all my days.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท แบ้ด ลัค แอนด์ ทรั๊บเบิ้ล ทู ฟ๊อลโล่ว มี ออล มาย เดย์)
Please have mercy, Lord have mercy on me.
(พลีซ แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี)
Well if I’ve done somebody wrong, Lord, have mercy if you
(เวลล อิ๊ฟ แอฝ ดัน ซัมบอดี้ รอง , หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ อิ๊ฟ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sinner’s Prayer คำอ่านไทย Ray Charles feat B.B. King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น