เนื้อเพลง Bob Dylan’s 115th Dream คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

I was riding on the Mayflower
(ไอ วอส ไรดอิง ออน เดอะ Mayflower)
When I thought I spied some land
(เว็น นาย ธอท ไอ สพาย ซัม แลนด์)
I yelled for Captain Arab
(ไอ เยลล ฟอร์ แค๊พเท่น แอแร็บ)
I have yuh understand
(ไอ แฮ็ฝ ยู้ อั๊นเด้อรสแทนด)
Who came running to the deck
(ฮู เคม รันนิง ทู เดอะ เด็ค)
Said, ” Boys, forget the whale
(เซ็ด , ” บอย , ฟอร์เก๊ท เดอะ วาล)
Look on over yonder
(ลุ๊ค ออน โอ๊เฝ่อร ยอนเดอะ)
Cut the engines
(คัท ดิ เอ๊นจิ้น)
Change the sail
(เช้งจํ เดอะ เซล)
Haul on the bowline ”
(ฮอล ออน เดอะ โบลิน “)
We sang that melody
(วี แซ็ง แดท เมลโอะดิ)
Like all tough sailors do
(ไล๊ค ออล ทั๊ฟ เซลเออะ ดู)
When they are far away at sea
(เว็น เด อาร์ ฟาร์ อะเวย์ แอ็ท ซี)

” I think I’ll call it America ”
(” ไอ ทริ๊งค อิลล คอลลํ อิท อะเมริคะ “)
I said as we hit land
(ไอ เซ็ด แอส วี ฮิท แลนด์)
I took a deep breath
(ไอ ทุค กา ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ)
I fell down, I could not stand
(ไอ เฟ็ล เดาน , ไอ เคิด น็อท สแทนด์)
Captain Arab he started
(แค๊พเท่น แอแร็บ ฮี สท๊าร์ท)
Writing up some deeds
(ไรทอิง อั๊พ ซัม ดีด)
He said, ” Let’s set up a fort
(ฮี เซ็ด , ” เล็ท เซ็ท อั๊พ อะ โฟท)
And start buying the place with beads ”
(แอนด์ สท๊าร์ท บายอิ้ง เดอะ เพลส วิธ บีด “)
Just then this cop comes down the street
(จั๊สท เด็น ดิส ค็อพ คัม เดาน เดอะ สทรีท)
Crazy as a loon
(คเรสิ แอส ซา ลูน)
He throw us all in jail
(ฮี โธรว์ อัซ ซอร์ อิน เจล)
For carryin’ harpoons
(ฟอร์ แครี่ยิน ฮาพูน)

Ah me I busted out
(อา มี ไอ บัซท เอ๊าท)
Don’t even ask me how
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น อาสคฺ มี ฮาว)
I went to get some help
(ไอ เว็นท ทู เก็ท ซัม เฮ้ลพ)
I walked by a Guernsey cow
(ไอ ว๊อล์ค บาย อะ Guernsey คาว)
Who directed me down
(ฮู ไดเร็ค มี เดาน)
To the Bowery slums
(ทู เดอะ Bowery สลัม)
Where people carried signs around
(แวร์ พี๊เพิ่ล แคร์รี่ ซายน อะราวนฺดฺ)
Saying, ” Ban the bums ”
(เซอิง , ” แบน เดอะ บัม “)
I jumped right into line
(ไอ จั๊มพ ไร๊ท อิ๊นทู ไลน์)
Sayin’, ” I hope that I’m not late ”
(เซย์อิน , ” ไอ โฮพ แดท แอม น็อท เหลท “)
When I realized I hadn’t eaten
(เว็น นาย รีแอะไลส ดาย แฮดอินท อี๊ดนึน)
For five days straight
(ฟอร์ ไฟฝ เดย์ สเทร๊ท)

I went into a restaurant
(ไอ เว็นท อิ๊นทู อะ เรซเทอรอง)
Lookin’ for the cook
(ลุคกิน ฟอร์ เดอะ คุ๊ค)
I told them I was the editor
(ไอ โทลด เด็ม ไอ วอส ดิ เอดอิเทอะ)
Of a famous etiquette book
(อ็อฝ อะ เฟ๊มัส เอททิแค็ท บุ๊ค)
The waitress he was handsome
(เดอะ เวทเร็ซ ฮี วอส แฮ๊นซั่ม)
He wore a powder blue cape
(ฮี โว อะ พ๊าวเด้อร์ บลู เค้พ)
I ordered some suzette, I said
(ไอ อ๊อร์เด้อร์ ซัม suzette , ไอ เซ็ด)
” Could you please make that crepe ”
(” เคิด ยู พลีซ เม้ค แดท คเรพ “)
Just then the whole kitchen exploded
(จั๊สท เด็น เดอะ โฮล คิ๊ทเช่น เอ็กซโพลด)
From boilin’ fat
(ฟรอม บอยลิน แฟท)
Food was flying everywhere
(ฟู้ด วอส ฟไลอิง เอวี่แวร์)
And I left without my hat
(แอนด์ ดาย เล๊ฟท วิธเอ๊าท มาย แฮ็ท)

Now, I didn’t mean to be nosy
(นาว , ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บี โนสอิ)
But I went into a bank
(บั๊ท ไอ เว็นท อิ๊นทู อะ แบ๊งค)
To get some bail for Arab
(ทู เก็ท ซัม เบล ฟอร์ แอแร็บ)
And all the boys back in the tank
(แอนด์ ออล เดอะ บอย แบ็ค อิน เดอะ แท๊งค)
They asked me for some collateral
(เด อาสคฺ มี ฟอร์ ซัม ค็อลแลทเออะแร็ล)
And I pulled down my pants
(แอนด์ ดาย พูลล เดาน มาย แพ็นท)
They threw me in the alley
(เด ธรู มี อิน ดิ แอลลิ)
When up comes this girl from France
(เว็น อั๊พ คัม ดิส เกิร์ล ฟรอม ฟรานซ)
Who invited me to her house
(ฮู อินไฝ๊ท มี ทู เฮอ เฮ้าส)
I went, but she had a friend
(ไอ เว็นท , บั๊ท ชี แฮ็ด อะ เฟรน)
Who knocked me out
(ฮู น๊อค มี เอ๊าท)
And robbed my boots
(แอนด์ รอบ มาย บู๊ท)
And I was on the street again
(แอนด์ ดาย วอส ออน เดอะ สทรีท อะเกน)

Well, I rapped upon a house
(เวลล , ไอ ราบทฺ อุพอน อะ เฮ้าส)
With the U.S. flag upon display
(วิธ ดิ ยู เอส แฟล๊ก อุพอน ดิสเพลย์)
I said, ” Could you help me out
(ไอ เซ็ด , ” เคิด ยู เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
I got some friends down the way ”
(ไอ ก็อท ซัม เฟรน เดาน เดอะ เวย์ “)
The man says, ” Get out of here
(เดอะ แมน เซย์ , ” เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
I’ll tear you limb from limb ”
(อิลล เทียร์ ยู ลิ๊มบ์ ฟรอม ลิ๊มบ์ “)
I said, ” You know they refused Jesus, too ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู โนว์ เด รีฟิ๊วส จีสัซ , ทู “)
He said, ” You’re not Him
(ฮี เซ็ด , ” ยัวร์ น็อท ฮิม)
Get out of here before I break your bones
(เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร บีฟอร์ ไอ เบร๊ค ยุร โบน)
I ain’t your pop ”
(ไอ เอน ยุร พ็อพ “)
I decided to have him arrested
(ไอ ดีไซด์ ทู แฮ็ฝ ฮิม อะเร๊สท)
And I went looking for a cop
(แอนด์ ดาย เว็นท ลุคอิง ฟอร์ รา ค็อพ)

I ran right outside
(ไอ แร็น ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด)
And I hopped inside a cab
(แอนด์ ดาย โฮ๊บ อิ๊นไซด์ อะ แค๊บ)
I went out the other door
(ไอ เว็นท เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์ ดอร์)
This Englishman said, ” Fab ”
(ดิส อิงลิชแมน เซ็ด , ” แฟรบ “)
As he saw me leap a hot dog stand
(แอส ฮี ซอว์ มี ลี๊พ อะ ฮอท ด้อกก สแทนด์)
And a chariot that stood
(แอนด์ อะ แชเรียท แดท ซทูด)
Parked across from a building
(พาร์ค อะคร๊อส ฟรอม มา บีลดิง)
Advertising brotherhood
(แอดเหวิดไทซิง บรัฑเออะฮุด)
I ran right through the front door
(ไอ แร็น ไร๊ท ทรู เดอะ ฟร๊อนท ดอร์)
Like a hobo sailor does
(ไล๊ค เก โฮโบ เซลเออะ โด)
But it was just a funeral parlor
(บั๊ท ดิธ วอส จั๊สท ดา ฟิ๊วเนอร่อล พาเลอะ)
And the man asked me who I was
(แอนด์ เดอะ แมน อาสคฺ มี ฮู ไอ วอส)

I repeated that my friends
(ไอ รีพี๊ท แดท มาย เฟรน)
Were all in jail, with a sigh
(เวอ ออล อิน เจล , วิธ อะ ไซ)
He gave me his card
(ฮี เกฝ มี ฮิส ค้าร์ด)
He said, ” Call me if they die ”
(ฮี เซ็ด , ” คอลลํ มี อิ๊ฟ เด ดาย “)
I shook his hand and said goodbye
(ไอ ฌุค ฮิส แฮนด์ แอนด์ เซ็ด กู๊ดบาย)
Ran out to the street
(แร็น เอ๊าท ทู เดอะ สทรีท)
When a bowling ball came down the road
(เว็น อะ โบว์ลิง บอล เคม เดาน เดอะ โร้ด)
And knocked me off my feet
(แอนด์ น๊อค มี ออฟฟ มาย ฟีท)
A pay phone was ringing
(อะ เพย์ โฟน วอส รีงอิง)
It just about blew my mind
(อิท จั๊สท อะเบ๊าท บลู มาย ไมนด์)
When I picked it up and said hello
(เว็น นาย พิค ดิท อั๊พ แอนด์ เซ็ด เฮ็ลโล)
This foot came through the line
(ดิส ฟุ้ท เคม ทรู เดอะ ไลน์)

Well, by this time I was fed up
(เวลล , บาย ดิส ไทม์ ไอ วอส เฟ็ด อั๊พ)
At tryin’ to make a stab
(แอ็ท ทายอิน ทู เม้ค เก ซแท็บ)
At bringin’ back any help
(แอ็ท บริงอิน แบ็ค เอ๊นี่ เฮ้ลพ)
For my friends and Captain Arab
(ฟอร์ มาย เฟรน แซน แค๊พเท่น แอแร็บ)
I decided to nip a coin
(ไอ ดีไซด์ ทู นิพ อะ คอยนํ)
Like either heads or tails
(ไล๊ค ไอ๊เทร่อ เฮด ออ เทล)
Would let me know if I should go
(เวิด เล็ท มี โนว์ อิ๊ฟ ฟาย เชิด โก)
Back to ship or back to jail
(แบ็ค ทู ชิพ ออ แบ็ค ทู เจล)
So I hocked my sailor suit
(โซ ไอ ฮอค มาย เซลเออะ ซุ๊ท)
And I got a coin to flip
(แอนด์ ดาย ก็อท ดา คอยนํ ทู ฟลิพ)
It came up tails
(อิท เคม อั๊พ เทล)
It rhymed with sails
(อิท ไรม วิธ เซล)
So I made it back to the ship
(โซ ไอ เมด อิท แบ็ค ทู เดอะ ชิพ)

Well, I got back and took
(เวลล , ไอ ก็อท แบ็ค แอนด์ ทุค)
The parkin’ ticket off the mast
(เดอะ พาคกิน ทิ๊คเค๊ท ออฟฟ เดอะ มาซท)
I was ripping it to shreds
(ไอ วอส รีพพิง อิท ทู ฌเร็ด)
When this coastguard boat went past
(เว็น ดิส coastguard โบ๊ท เว็นท พาสท์)
They asked me my name
(เด อาสคฺ มี มาย เนม)
And I said, ” Captain Kidd ”
(แอนด์ ดาย เซ็ด , ” แค๊พเท่น คิ๊ด “)
They believed me but
(เด บีลี๊ฝ มี บั๊ท)
They wanted to know
(เด ว้อนท ทู โนว์)
What exactly that I did
(ว๊อท เอ็กแสคทลิ แดท ไอ ดิด)
I said for the Pope of Eruke
(ไอ เซ็ด ฟอร์ เดอะ โพ๊พ อ็อฝ Eruke)
I was employed
(ไอ วอส เอ็มพลอย)
They let me go right away
(เด เล็ท มี โก ไร๊ท อะเวย์)
They were very paranoid
(เด เวอ เฝ๊รี่ พารานอย)

Well, the last I heard of Arab
(เวลล , เดอะ ล๊าสท ไอ เฮิด อ็อฝ แอแร็บ)
He was stuck on a whale
(ฮี วอส ซทัค ออน อะ วาล)
That was married to the deputy
(แดท วอส แมริด ทู เดอะ เดพอิวทิ)
Sheriff of the jail
(เช๊อริฟฟ์ อ็อฝ เดอะ เจล)
But the funniest thing was
(บั๊ท เดอะ funniest ทริง วอส)
When I was leavin’ the bay
(เว็น นาย วอส เลวิน เดอะ เบย์)
I saw three ships a-sailin’
(ไอ ซอว์ ทรี ชิพ ซา เซลิน)
They were all heading my way
(เด เวอ ออล เฮดอิง มาย เวย์)
I asked the captain what his name was
(ไอ อาสคฺ เดอะ แค๊พเท่น ว๊อท ฮิส เนม วอส)
And how come he didn’t drive a truck
(แอนด์ ฮาว คัม ฮี ดิ๊นอิน ไดร๊ฝ อะ ทรั๊ค)
He said his name was Columbus
(ฮี เซ็ด ฮิส เนม วอส Columbus)
I just said, ” Good luck. ”
(ไอ จั๊สท เซ็ด , ” กู๊ด ลัค “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bob Dylan’s 115th Dream คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น