เนื้อเพลง Secret (Take You Home) คำอ่านไทย Kylie Minogue

Rushing up on you like a freak in the fast lane
( รูซชิง อั๊พ ออน ยู ไล๊ค เก ฟรี๊ค อิน เดอะ ฟาสท เลน)

I’m on a mission to whip you into a hurricane
(แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น ทู ฮวิพ ยู อิ๊นทู อะ เฮอริเคน)

And when I overtake I’m gonna be in pole position
(แอนด์ เว็น นาย โอเฝ่อร์เท้ค แอม กอนนะ บี อิน โพล โพซิ๊ชั่น)

yeah-yeah-yeah-yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)

Are you ready for the change
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เช้งจํ)

If I let you stay, If I let you play
(อิ๊ฟ ฟาย เล็ท ยู สเทย์ , อิ๊ฟ ฟาย เล็ท ยู เพลย์)

Will you lose or win
(วิล ยู ลู้ส ออ วิน)

You can’t kiss and tell
(ยู แค็นท คิซ แซน เทลล)

Will you pass it or fail
(วิล ยู เพซ ซิท ออ เฟล)

Let the games begin
(เล็ท เดอะ เกม บีกิน)

Here’s my secret
(เฮียร มาย ซี๊เขร็ท)

I’m a girl who likes her fun
(แอม มา เกิร์ล ฮู ไล๊ค เฮอ ฟัน)

And if you can keep it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แคน คี๊พ อิท)

Then you just might be the one
(เด็น ยู จั๊สท ไมท บี ดิ วัน)

To come and party baby
(ทู คัม แอนด์ พ๊าร์ที่ เบ๊บี้)

But don’t be misunderstood
(บั๊ท ด้อนท์ บี มิซันเดิซทูด)

I’ll be cool, would you be cool
(อิลล บี คูล , เวิด ยู บี คูล)

I wonder if I take you home
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ฟาย เท้ค ยู โฮม)

Major should explore the physical
(เม๊เจ้อร์ เชิด เอ็กซโพลร์ เดอะ ฟิ๊สิคอล)

But don’t confuse emotions with the pleasure principle
(บั๊ท ด้อนท์ คอนฟิ้วส อีโม๊ชั่น วิธ เดอะ พเลฉเออะ พริ๊นซิเพิ่ล)

Just let me take a ride
(จั๊สท เล็ท มี เท้ค เก ไรด์)

And educate the corners of your mind
(แอนด์ เอดยุเคท เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ ยุร ไมนด์)

Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

RAP:
(แร็พ :)

Buckle up baby feel my speed
(บัคเคิล อั๊พ เบ๊บี้ ฟีล มาย สพี๊ด)

Take it from zero to sixty
(เท้ค อิท ฟรอม ซี๊โร่ ทู ซิคซทิ)

Driving so hot like a criminal
(ดรายวิง โซ ฮอท ไล๊ค เก ครีมอิแน็ล)

The chase is irresistable
(เดอะ เชส อีส irresistable)

Gonna twist you round and manipulate
(กอนนะ ทวิสท ยู ราวนด แอนด์ แมนิ๊พิวเหลท)

Whatch you hyperventilate
(วัดชฺ ยู ฮายเพอเวนเลต)

That’s just the way I get my kicks
(แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ เก็ท มาย คิ๊ค)

So take it in baby, deal with it
(โซ เท้ค อิท อิน เบ๊บี้ , ดีล วิธ อิท)

Here’s my secret
(เฮียร มาย ซี๊เขร็ท)

I’m a girl who likes her fun
(แอม มา เกิร์ล ฮู ไล๊ค เฮอ ฟัน)

And if you can keep it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แคน คี๊พ อิท)

Then you just might be the one
(เด็น ยู จั๊สท ไมท บี ดิ วัน)

To come and party baby
(ทู คัม แอนด์ พ๊าร์ที่ เบ๊บี้)

But don’t be misunderstood
(บั๊ท ด้อนท์ บี มิซันเดิซทูด)

I’ll be cool, would you be cool
(อิลล บี คูล , เวิด ยู บี คูล)

I wonder if I take you home
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ฟาย เท้ค ยู โฮม)

Here’s my secret
(เฮียร มาย ซี๊เขร็ท)

You can keep it [keep it]
(ยู แคน คี๊พ อิท [ คี๊พ อิท ])

Party baby [don’t be misunderstood]
(พ๊าร์ที่ เบ๊บี้ [ ด้อนท์ บี มิซันเดิซทูด ])

I’ll be cool, would you be cool
(อิลล บี คูล , เวิด ยู บี คูล)

I wonder if I take you home
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ฟาย เท้ค ยู โฮม)

RAP:
(แร็พ :)

Buckle up baby feel my speed
(บัคเคิล อั๊พ เบ๊บี้ ฟีล มาย สพี๊ด)

Better not blink or you’ll miss me
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท บลิ๊งค ออ โยว มิซ มี)

Driving you hard subliminal
(ดรายวิง ยู ฮาร์ด ซับลีมินโนว)

Cause you’re so irresistable
(ค๊อส ยัวร์ โซ irresistable)

Let me pump you up with adrenaline
(เล็ท มี พั๊มพ ยู อั๊พ วิธ อเดนนารีน)

Get your headspace into a spin
(เก็ท ยุร headspace อิ๊นทู อะ สพิน)

Cause that’s the way I get my kicks
(ค๊อส แด้ท เดอะ เวย์ ไอ เก็ท มาย คิ๊ค)

So take it in baby, deal with it
(โซ เท้ค อิท อิน เบ๊บี้ , ดีล วิธ อิท)

Here’s my secret
(เฮียร มาย ซี๊เขร็ท)

I’m a girl who likes her fun
(แอม มา เกิร์ล ฮู ไล๊ค เฮอ ฟัน)

And if you can keep it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แคน คี๊พ อิท)

Then you just might be the one
(เด็น ยู จั๊สท ไมท บี ดิ วัน)

To come and party baby
(ทู คัม แอนด์ พ๊าร์ที่ เบ๊บี้)

But don’t be misunderstood
(บั๊ท ด้อนท์ บี มิซันเดิซทูด)

I’ll be cool, would you be cool
(อิลล บี คูล , เวิด ยู บี คูล)

I wonder if I take you home
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ฟาย เท้ค ยู โฮม)

I wonder if I take you home
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ฟาย เท้ค ยู โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Secret (Take You Home) คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น